เนื้อเพลง Stephen คำอ่านไทย Kesha

[Just can’t wait]
([ จั๊สท แค็นท เว้ท ])
Oh boy I just can’t wait for history class
(โอ บอย ไอ จั๊สท แค็นท เว้ท ฟอร์ ฮิสทรี่ คลาสสํ)
It’s my favorite hour of the day
(อิทซ มาย เฟเฝอะริท เอาเอ้อร์ อ็อฝ เดอะ เดย์)
[My favorite hour of the day]
([ มาย เฟเฝอะริท เอาเอ้อร์ อ็อฝ เดอะ เดย์ ])
Up on the chalkboard I just love your ass [Mmm]
(อั๊พ ออน เดอะ ชักโบธ ดาย จั๊สท ลัฝ ยุร อาซ [ อึม ])
When you write notes it shake,shake,shakes
(เว็น ยู ไร๊ท โน๊ท ซิท เช้ค , เช้ค , เช้ค)
[shake, shake, shakes]
([ เช้ค , เช้ค , เช้ค ])

So when you get back my pop quiz [pop quiz]
(โซ เว็น ยู เก็ท แบ็ค มาย พ็อพ ควิส [ พ็อพ ควิส ])
What will you think when you read this?
(ว๊อท วิล ยู ทริ๊งค เว็น ยู รี๊ด ดิส)

Mr. Watson I Want To Get With You
(มีซเทอะ Watson นาย ว้อนท ทู เก็ท วิธ ยู)
I Won’t Tell A Soul What We’re Gonna Do
(ไอ ว็อนท เทลล อะ โซล ว๊อท เวีย กอนนะ ดู)
Wanna Get My Hands In Your Karky Pants
(วอนนา เก็ท มาย แฮนด์ ซิน ยุร Karky แพ็นท)
Teacher Teacher whatcha’ gonna do?
(ที๊ชเช่อร ที๊ชเช่อร วอทชา กอนนะ ดู)
[Teacher whatcha’ gonna do?]
([ ที๊ชเช่อร วอทชา กอนนะ ดู ])
‘Coz I am coming on to you
(คอซ ไอ แอ็ม คัมอิง ออน ทู ยู)

Ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)

Can’t put my finger on what’s so sexy?
(แค็นท พุท มาย ฟิ๊งเก้อร ออน ว๊อท โซ เซคซิ)
[so sexy]
([ โซ เซคซิ ])
And why I want you in my bed [or on your desk]?
(แอนด์ วาย ไอ ว้อนท ยู อิน มาย เบ๊ด [ ออ ออน ยุร เดสคํ ])
Is it your power, your authority?
(อีส ซิท ยุร พ๊าวเว่อร์ , ยุร ออร์โท๊ริที่)
Or for the thrill of being so so bad [So bad]
(ออ ฟอร์ เดอะ ธริล อ็อฝ บีอิง โซ โซ แบ้ด [ โซ แบ้ด ])

Can I please see you after class?
(แคน นาย พลีซ ซี ยู แอ๊ฟเท่อร คลาสสํ)
There is somthing that I have to ask [ha ha]
(แดร์ อีส ซัมติง แดท ไอ แฮ็ฝ ทู อาสคฺ [ ฮา ฮา ])

Mr. Watson I Want To Get With You
(มีซเทอะ Watson นาย ว้อนท ทู เก็ท วิธ ยู)
I Wont Tell A Soul What We’re Gonna Do
(ไอ ว็อนท เทลล อะ โซล ว๊อท เวีย กอนนะ ดู)
Want To Get My Hands In Your Karky Pants
(ว้อนท ทู เก็ท มาย แฮนด์ ซิน ยุร Karky แพ็นท)
Teacher Teacher whatcha’ gonna do?
(ที๊ชเช่อร ที๊ชเช่อร วอทชา กอนนะ ดู)
[Teacher whatcha’ gonna do?]
([ ที๊ชเช่อร วอทชา กอนนะ ดู ])
‘Coz I am coming on to you
(คอซ ไอ แอ็ม คัมอิง ออน ทู ยู)

Now I know it’s a fantasy yours
(นาว ไอ โนว์ อิทซ ซา แฟนทะซิ ยุร)
You know [you know]
(ยู โนว์ [ ยู โนว์ ])
It’s a fantasy of mine
(อิทซ ซา แฟนทะซิ อ็อฝ ไมน์)
So why waste time?
(โซ วาย เวซท ไทม์)
Let’s do this thing tonight
(เล็ท ดู ดิส ทริง ทูไน๊ท)

Mr. Watson I Want To Get With You
(มีซเทอะ Watson นาย ว้อนท ทู เก็ท วิธ ยู)
[Mr. Watson I want to sleep with you]
([ มีซเทอะ Watson นาย ว้อนท ทู สลี๊พ วิธ ยู ])
I Wont Tell A Soul What Were Gonna Do
(ไอ ว็อนท เทลล อะ โซล ว๊อท เวอ กอนนะ ดู)
Want To Get My Hands In Your Karky Pants
(ว้อนท ทู เก็ท มาย แฮนด์ ซิน ยุร Karky แพ็นท)
Teacher Teacher whatcha’ gonna do?
(ที๊ชเช่อร ที๊ชเช่อร วอทชา กอนนะ ดู)
[Teacher whatcha’ gonna do?]
([ ที๊ชเช่อร วอทชา กอนนะ ดู ])
‘Coz I am coming on to you
(คอซ ไอ แอ็ม คัมอิง ออน ทู ยู)

[Come and get it]
([ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ])
Mr. Watson I Want To Get With You
(มีซเทอะ Watson นาย ว้อนท ทู เก็ท วิธ ยู)
I Wont Tell A Soul What Were Gonna Do
(ไอ ว็อนท เทลล อะ โซล ว๊อท เวอ กอนนะ ดู)
Want To Get My Hands In Your Karky Pants
(ว้อนท ทู เก็ท มาย แฮนด์ ซิน ยุร Karky แพ็นท)
Teacher Teacher whatcha’ gonna do?
(ที๊ชเช่อร ที๊ชเช่อร วอทชา กอนนะ ดู)
[Teacher whatcha’ gonna do?]
([ ที๊ชเช่อร วอทชา กอนนะ ดู ])
‘Coz I am coming on to you
(คอซ ไอ แอ็ม คัมอิง ออน ทู ยู)

Come and get it [mmmm]
(คัม แอนด์ เก็ท ดิธ [ อึม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stephen คำอ่านไทย Kesha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น