เนื้อเพลง I’m Not Ready คำอ่านไทย Keith Sweat

You know what you wanna do
(ยู โนว์ ว๊อท ยู วอนนา ดู)
See, I’ll never ever go nowhere yet
(ซี , แอล เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ โก โนแวร์ เย๊ท)
Think of all the times
(ทริ๊งค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม์)

Baby, we’ve been freakin’ from dusk till dawn
(เบ๊บี้ , หวีบ บีน ฟริกคิน ฟรอม ดัซค ทิลล์ ดอว์น)
And I’m still not ready to go on
(แอนด์ แอม สทิลล น็อท เร๊ดี้ ทู โก ออน)
That’s the way it flows when it gets real good
(แด้ท เดอะ เวย์ อิท โฟลว์ เว็น หนิด เก็ท เรียล กู๊ด)
Back to back flexin’ my manhood
(แบ็ค ทู แบ็ค เฟกซิน มาย แมนฮุด)

[Oh, baby] Why does it got to be so good
([ โอ , เบ๊บี้ ] วาย โด ซิท ก็อท ทู บี โซ กู๊ด)
[Oh, baby] Girl, you know you got me hooked
([ โอ , เบ๊บี้ ] เกิร์ล , ยู โนว์ ยู ก็อท มี ฮุ๊ค)
[Oh, baby] Girl, you know you got me shook
([ โอ , เบ๊บี้ ] เกิร์ล , ยู โนว์ ยู ก็อท มี ฌุค)
[Oh, baby] And I ain’t goin’ nowhere
([ โอ , เบ๊บี้ ] แอนด์ ดาย เอน โกอิน โนแวร์)

I’m not ready to end this freaky affair [Girl, I’m not ready]
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เอ็นด ดิส ฟรีคกี้ แอฟแฟร์ [ เกิร์ล , แอม น็อท เร๊ดี้ ])
I’m not ready to go nowhere
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู โก โนแวร์)
I’m not ready to get my clothes and go
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เก็ท มาย คโลฑ แซน โก)
Girl, I’m ready to start over again
(เกิร์ล , แอม เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)

I wanna go on and on and on and on
(ไอ วอนนา โก ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)
I’m not ready to end this freaky affair
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เอ็นด ดิส ฟรีคกี้ แอฟแฟร์)
I wanna go on and on and on and on
(ไอ วอนนา โก ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)
Girl, I’m ready to start over again
(เกิร์ล , แอม เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)

This freaky escapade has got me going
(ดิส ฟรีคกี้ เอซคะเพด แฮ็ส ก็อท มี โกอิ้ง)
It gets better when it keeps on flowin’
(อิท เก็ท เบ๊ทเท่อร์ เว็น หนิด คี๊พ ออน โฟว์วิน)
I broke you off all night and I’m not tired
(ไอ บโรค ยู ออฟฟ ออล ไน๊ท แอนด์ แอม น็อท ไทร์)
Bring your body here and take me higher
(บริง ยุร บ๊อดี้ เฮียร แอนด์ เท้ค มี ไฮเออะ)

[Oh, baby] Why does it got to be so good
([ โอ , เบ๊บี้ ] วาย โด ซิท ก็อท ทู บี โซ กู๊ด)
[Oh, baby] Don’t you know you got me hooked
([ โอ , เบ๊บี้ ] ด้อนท์ ยู โนว์ ยู ก็อท มี ฮุ๊ค)
[Oh, baby] Girl, you know you got me shook
([ โอ , เบ๊บี้ ] เกิร์ล , ยู โนว์ ยู ก็อท มี ฌุค)
[Oh, baby] And I ain’t goin’ nowhere
([ โอ , เบ๊บี้ ] แอนด์ ดาย เอน โกอิน โนแวร์)

I’m not ready to end this freaky affair [No, I’m not ready]
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เอ็นด ดิส ฟรีคกี้ แอฟแฟร์ [ โน , แอม น็อท เร๊ดี้ ])
I’m not ready to go nowhere [I’m not ready, yeah]
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู โก โนแวร์ [ แอม น็อท เร๊ดี้ , เย่ ])
I’m not ready to get my clothes and go
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เก็ท มาย คโลฑ แซน โก)
Girl, I’m ready to start over again
(เกิร์ล , แอม เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)

I wanna go on and on and on and on [I’m ready to go on and on, babe]
(ไอ วอนนา โก ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ แอม เร๊ดี้ ทู โก ออน แอนด์ ออน , เบ้บ ])
I’m not ready to end this freaky affair
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เอ็นด ดิส ฟรีคกี้ แอฟแฟร์)
I wanna go on and on and on and on [On and on]
(ไอ วอนนา โก ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ ออน แอนด์ ออน ])
Girl, I’m ready to start over again
(เกิร์ล , แอม เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)

Baby, we’ve been at it all night long [All night long]
(เบ๊บี้ , หวีบ บีน แอ็ท ดิธ ดอร์ ไน๊ท ลอง [ ออล ไน๊ท ลอง ])
I’m not ready [Yeah] to end it while it’s still strong [While it’s still
(แอม น็อท เร๊ดี้ [ เย่ ] ทู เอ็นด ดิท ไวล์ อิทซ สทิลล สทรอง [ ไวล์ อิทซ สทิลล)
strong, baby]
(สทรอง , เบ๊บี้ ])
As I look and see the sunshine [As I look] through the window [Yeah,
(แอส ซาย ลุ๊ค แอนด์ ซี เดอะ ซันชาย [ แอส ซาย ลุ๊ค ] ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว [ เย่ ,)
yeah, yeah, yeah]
(เย่ , เย่ , เย่ ])
I know I should be gone [Should be gone] but I can’t let go [But I can’t let go]
(ไอ โนว์ ไอ เชิด บี กอน [ เชิด บี กอน ] บั๊ท ไอ แค็นท เล็ท โก [ บั๊ท ไอ แค็นท เล็ท โก ])

I’m not ready to end this freaky affair [I’m not ready]
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เอ็นด ดิส ฟรีคกี้ แอฟแฟร์ [ แอม น็อท เร๊ดี้ ])
I’m not ready to go nowhere
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู โก โนแวร์)
I’m not ready [I’m not ready, baby] to get my clothes and go
(แอม น็อท เร๊ดี้ [ แอม น็อท เร๊ดี้ , เบ๊บี้ ] ทู เก็ท มาย คโลฑ แซน โก)
Girl, I’m ready to start over again
(เกิร์ล , แอม เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)

I wanna go on and on and on and on [I’m not ready, baby]
(ไอ วอนนา โก ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ แอม น็อท เร๊ดี้ , เบ๊บี้ ])
I’m not ready to end this freaky affair
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เอ็นด ดิส ฟรีคกี้ แอฟแฟร์)
I wanna go on and on [On and on] and on and on [And on and on]
(ไอ วอนนา โก ออน แอนด์ ออน [ ออน แอนด์ ออน ] แอนด์ ออน แอนด์ ออน [ แอนด์ ออน แอนด์ ออน ])
Girl, I’m ready to start over again [Yeah…]
(เกิร์ล , แอม เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน [ เย่ ])

I’m not ready to end this freaky affair [See, I’m not ready]
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เอ็นด ดิส ฟรีคกี้ แอฟแฟร์ [ ซี , แอม น็อท เร๊ดี้ ])
I’m not ready to go [Uh] nowhere [To go nowhere]
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู โก [ อา ] โนแวร์ [ ทู โก โนแวร์ ])
I’m not ready to get my clothes and go [I don’t want to get my close, no]
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เก็ท มาย คโลฑ แซน โก [ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู เก็ท มาย โคลส , โน ])
Girl, I’m ready to start over again [Girl]
(เกิร์ล , แอม เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน [ เกิร์ล ])

I wanna go on and on and on and on
(ไอ วอนนา โก ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)
I’m not ready to end this freaky affair
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู เอ็นด ดิส ฟรีคกี้ แอฟแฟร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Not Ready คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น