เนื้อเพลง Judas คำอ่านไทย Lady Gaga

Whoa whoa I’m in love with Juda-as, Juda-as
(โว้ว โว้ว แอม อิน ลัฝ วิฑ จูดา แอ็ส , จูดา แอ็ส)
Whoa whoa I’m in love with Juda-as, Juda-as
(โว้ว โว้ว แอม อิน ลัฝ วิฑ จูดา แอ็ส , จูดา แอ็ส)
Juda-as! Juda-ah-as! Judas! Juda-ah-as
(จูดา แอ็ส ! จูดา อา แอ็ส ! จูดัซ ! จูดา อา แอ็ส)
Juda-as! Juda-ah-as! Judas! Ga-ah ga-ah
(จูดา แอ็ส ! จูดา อา แอ็ส ! จูดัซ ! กา อา กา อา)

Juda-as! Juda-ah-as! Judas! Juda-ah-as
(จูดา แอ็ส ! จูดา อา แอ็ส ! จูดัซ ! จูดา อา แอ็ส)
Juda-as! Juda-ah-as! Judas! Ga-ah ga-ah
(จูดา แอ็ส ! จูดา อา แอ็ส ! จูดัซ ! กา อา กา อา)

When he calls to me, I am ready
(ฮเว็น ฮี คอล ทู มี , ไอ แอ็ม เรดอิ)
I’ll wash his feet with my hair if he needs
(อิล ว็อฌ ฮิส ฟีท วิฑ ไม แฮ อิฟ ฮี นีด)
Forgive him when his tongue lies through his brain
(เฟาะกีฝ ฮิม ฮเว็น ฮิส ทัง ไล ธรู ฮิส บเรน)
Even after three times he betrays me
(อีเฝ็น อาฟเทอะ ธรี ไทม ฮี บิทเร มี)
Ah oh I’ll bring him down, bring him down, down
(อา โอ อิล บริง ฮิม เดาน , บริง ฮิม เดาน , เดาน)
Ah oh a king with no crown, king with no crown
(อา โอ อะ คิง วิฑ โน คเราน , คิง วิฑ โน คเราน)

I’m just a holy fool,
(แอม จัซท ดา โฮลิ ฟูล ,)
Oh baby it’s so cruel but
(โอ เบบิ อิทซ โซ ครูเอ็ล บัท)
I’m still in love with Judas baby
(แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ จูดัซ เบบิ)
I’m just a Holy Fool, oh baby it’s so cruel
(แอม จัซท ดา โฮลิ ฟูล , โอ เบบิ อิทซ โซ ครูเอ็ล)
But I’m still in love with Judas baby
(บัท แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ จูดัซ เบบิ)

Whoa whoa I’m in love with Juda-as, Juda-as
(โว้ว โว้ว แอม อิน ลัฝ วิฑ จูดา แอ็ส , จูดา แอ็ส)
Whoa whoa I’m in love with Juda-as, Juda-as
(โว้ว โว้ว แอม อิน ลัฝ วิฑ จูดา แอ็ส , จูดา แอ็ส)
Juda-as! Juda-ah-as! Judas! Juda-ah-as
(จูดา แอ็ส ! จูดา อา แอ็ส ! จูดัซ ! จูดา อา แอ็ส)
Juda-as! Juda-ah-as! Judas! Ga-ah ga-ah
(จูดา แอ็ส ! จูดา อา แอ็ส ! จูดัซ ! กา อา กา อา)

I couldn’t love a man so purely
(ไอ คูดซึ่น ลัฝ อะ แม็น โซ พยูรลิ)
Even darkness forgave his goofy way
(อีเฝ็น ดาคเน็ซ เฟาะเกฝ ฮิส กุฟอิ เว)
[adsense]
I’ve learned love is like a brick you can
(อิฝ เลิน ลัฝ อีส ไลค เก บริค ยู แค็น)
Build a house or sink a dead body
(บิลด อะ เฮาซ ออ ซิงค กา เด็ด บอดอิ)

Ah oh I’ll bring him down, bring him down, down
(อา โอ อิล บริง ฮิม เดาน , บริง ฮิม เดาน , เดาน)
Ah oh a king with no crown, king with no crown
(อา โอ อะ คิง วิฑ โน คเราน , คิง วิฑ โน คเราน)

I’m just a holy fool, oh baby it’s so cruel
(แอม จัซท ดา โฮลิ ฟูล , โอ เบบิ อิทซ โซ ครูเอ็ล)
But I’m still in love with Judas, baby
(บัท แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ จูดัซ , เบบิ)
I’m just a holy fool, oh baby it’s so cruel
(แอม จัซท ดา โฮลิ ฟูล , โอ เบบิ อิทซ โซ ครูเอ็ล)
But I’m still in love with Judas, baby
(บัท แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ จูดัซ , เบบิ)
Whoa whoa I’m in love with Juda-as, Juda-as
(โว้ว โว้ว แอม อิน ลัฝ วิฑ จูดา แอ็ส , จูดา แอ็ส)
Whoa whoa I’m in love with Juda-as, Juda-as
(โว้ว โว้ว แอม อิน ลัฝ วิฑ จูดา แอ็ส , จูดา แอ็ส)

In the most Biblical sense,
(อิน เดอะ โมซท บีบลิแค็ล เซ็นซ ,)
I am beyond repentance
(ไอ แอ็ม บิยอนด ริเพนแท็นซ)
Fame hooker, prostitute wench, vomits her mind
(เฟม ฮุคเคอ , พรอซทิทยูท เว็นช , ฝอมอิท เฮอ ไมนด)
But in the cultural sense
(บัท อิน เดอะ คัลเชอะแร็ล เซ็นซ)
I just speak in future tense
(ไอ จัซท ซพีค อิน ฟยูเชอะ เท็นซ)
Judas kiss me if offenced,
(จูดัซ คิซ มี อิฟ อ็อฟเฟนซ ,)
Or wear an ear condom next time
(ออ แว แอน เอีย คอนดอม เน็คซท ไทม)

I wanna love you, but something’s pulling me away from you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู , บัท ซัมติง พลูลิง มี อะเว ฟร็อม ยู)
Jesus is my virtue and Judas is the demon I cling to I cling to
(จีสัซ ซิส ไม เฝอชิว แอ็นด จูดัซ ซิส เดอะ ดีมัน นาย คลิง ทู ไอ คลิง ทู)

Just a holy fool, oh baby he’s so cruel
(จัซท ดา โฮลิ ฟูล , โอ เบบิ อีส โซ ครูเอ็ล)
But I’m still in love with Judas, baby
(บัท แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ จูดัซ , เบบิ)
I’m just a holy fool, oh baby it’s so cruel
(แอม จัซท ดา โฮลิ ฟูล , โอ เบบิ อิทซ โซ ครูเอ็ล)
But I’m still in love with Judas, baby
(บัท แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ จูดัซ , เบบิ)

Whoa whoa I’m in love with Juda-as, Juda-as
(โว้ว โว้ว แอม อิน ลัฝ วิฑ จูดา แอ็ส , จูดา แอ็ส)
Whoa whoa I’m in love with Juda-as, Juda-as
(โว้ว โว้ว แอม อิน ลัฝ วิฑ จูดา แอ็ส , จูดา แอ็ส)
Juda-as! Juda-ah-as! Judas! Juda-ah-as
(จูดา แอ็ส ! จูดา อา แอ็ส ! จูดัซ ! จูดา อา แอ็ส)
Juda-as! Juda-ah-as! Judas! Ga-ah ga-ah
(จูดา แอ็ส ! จูดา อา แอ็ส ! จูดัซ ! กา อา กา อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Judas คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น