เนื้อเพลง Them Jeans คำอ่านไทย Master P

C’mon in VIP baby
(ซีมอน อิน วีไอพี เบ๊บี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [oh yeah]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ โอ เย่ ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [oh yeah]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ โอ เย่ ])
From the front to the back, girl you know what I mean
(ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ แบ็ค , เกิร์ล ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I’m country, she country, we country
(แอม คั๊นทรี่ , ชี คั๊นทรี่ , วี คั๊นทรี่)
Come closer, it’s a free country
(คัม โคลเซอร์ , อิทซ ซา ฟรี คั๊นทรี่)
Damn you cute, girl you fine
(แดมนํ ยู คยูท , เกิร์ล ยู ไฟน)
Keep it right there, I wanna make you mine
(คี๊พ อิท ไร๊ท แดร์ , ไอ วอนนา เม้ค ยู ไมน์)
Don’t play no games, I gotta keep it real
(ด้อนท์ เพลย์ โน เกม , ไอ กอททะ คี๊พ อิท เรียล)
Got the +Magic Stick+ and a gold grill
(ก็อท เดอะ +แม๊จิค สทิ๊ค + แอนด์ อะ โกลด์ กริลล์)
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Cause thugs need love, girl you know what I mean
(ค๊อส ธัก นี๊ด ลัฝ , เกิร์ล ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
Hold up Allie Mae you gonna work it like that
(โฮลด์ อั๊พ Allie เม ยู กอนนะ เวิ๊ร์ค อิท ไล๊ค แดท)
Rock the bump and let it wooble from the back
(ร๊อค เดอะ บั๊มพํ แอนด์ เล็ท ดิธ wooble ฟรอม เดอะ แบ็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [oh yeah]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ โอ เย่ ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [oh yeah]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ โอ เย่ ])
From the front to the back, girl you know what I mean
(ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ แบ็ค , เกิร์ล ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
We play football, no pads, she got the cushion
(วี เพลย์ ฟุทบอล , โน แพ็ด , ชี ก็อท เดอะ คูฌอัน)
I ain’t Bill Cosby, but I love jello pudding
(ไอ เอน บิลล์ Cosby , บั๊ท ไอ ลัฝ เจลโล่ พุดดิง)
Check out that Puerto Rican body, she’s a hottie
(เช็ค เอ๊าท แดท เพิสโต Rican บ๊อดี้ , ชี ซา ฮอทดี)
I ain’t Slick Rick but +La Di Da Di+
(ไอ เอน ซลิค ริค บั๊ท +ลา ได ดา ได +)
And who’s the fly white girl, she ain’t that tall
(แอนด์ ฮู เดอะ ฟลาย ไว๊ท เกิร์ล , ชี เอน แดท ทอลล์)
So them P. Miller jeans look like two basketballs
(โซ เด็ม พี มีลเลอะ ยีน ลุ๊ค ไล๊ค ทู basketballs)
And that Latino and Asian mommy
(แอนด์ แดท Latino แอนด์ เอแฉ็น มอมมิ)
Make a grown man want to do karate
(เม้ค เก กโรน แมน ว้อนท ทู ดู คะราเท)
And beautiful, black chick with the passions on
(แอนด์ บยูทิฟุล , แบล๊ค ชิค วิธ เดอะ แพ๊ชชั่น ออน)
Make every thug in the club wanna sing this song
(เม้ค เอ๊เฝอร์รี่ ธัก อิน เดอะ คลับ วอนนา ซิง ดิส ซ็อง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)

[Break]
([ เบร๊ค ])
Hey don’t stop, don’t stop
(เฮ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ)
We can take it the floor, girl show me what you got
(วี แคน เท้ค อิท เดอะ ฟลอร์ , เกิร์ล โชว์ มี ว๊อท ยู ก็อท)
Hey don’t stop, don’t stop
(เฮ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ)
You can grab the wall, girl show me what you got
(ยู แคน แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เกิร์ล โชว์ มี ว๊อท ยู ก็อท)
Hey don’t stop, don’t stop
(เฮ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ)
You can grab the pole, girl show me what you got
(ยู แคน แกร๊บ เดอะ โพล , เกิร์ล โชว์ มี ว๊อท ยู ก็อท)
Hey don’t stop, don’t stop
(เฮ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ)
We can take it from the club, to the parking lot
(วี แคน เท้ค อิท ฟรอม เดอะ คลับ , ทู เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
Now stop [WHAT!], then roll [HA!]
(นาว สท๊อพ [ ว๊อท ! ] , เด็น โรลล [ ฮา ! ])
Head, shoulders, knees, toes
(เฮด , โช๊ลเด้อร์ , นี , โท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
From the front to the back, girl you know what I mean
(ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ แบ็ค , เกิร์ล ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
I’ma No Limit soldier and I love ya boo
(แอมอา โน ลิ๊หมิท โซ๊ลเจ้อร์ แอนด์ ดาย ลัฝ ยา บู)
And her and her girl said [[Female voice:] We love you too]
(แอนด์ เฮอ แอนด์ เฮอ เกิร์ล เซ็ด [ [ ฟี๊เมล ว๊อยซ์ : ] วี ลัฝ ยู ทู ])
Halle Berry head, lisa-raye [WOO!]
(Halle เบริ เฮด , ลีซา เร [ วู ! ])
Got eight Aston 5, but that’s how I prove it
(ก็อท เอท แอซตัน 5 , บั๊ท แด้ท ฮาว ไอ พรู๊ฝ อิท)
Eyes lightly on me, a young Janet Jackson
(อาย ไลทลิ ออน มี , อะ ยัง แจนเนท แจคสัน)
Tina Turner thighs, the ghetto’s main attraction
(ทีน่า เทินเนอร์ ไธ , เดอะ เกทโท เมน แอ็ทแรคฌัน)
She wear boots with her jeans like Free
(ชี แวร์ บู๊ท วิธ เฮอ ยีน ไล๊ค ฟรี)
And homies in the hood wanna ‘cuff her like the police
(แอนด์ โฮมี ซิน เดอะ ฮุด วอนนา คัฟ เฮอ ไล๊ค เดอะ โพลิ๊ซ)
She so sexy, damn so nasty
(ชี โซ เซคซิ , แดมนํ โซ นาซทิ)
A thug girl, but still so classy
(อะ ธัก เกิร์ล , บั๊ท สทิลล โซ คลาซซิ)
Sometime she get vicious
(ซัมไทม์ ชี เก็ท ฝิ๊เคี๊ยส)
In them P. Miller pads her jeans look bootylicious
(อิน เด็ม พี มีลเลอะ แพ็ด เฮอ ยีน ลุ๊ค บูดี้ลีเฉียด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans [them jeans]
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน [ เด็ม ยีน ])
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน)
Girl grab the wall, then shake it like a dog
(เกิร์ล แกร๊บ เดอะ วอลล์ , เด็น เช้ค อิท ไล๊ค เก ด้อกก)
Shake what you got in them jeans
(เช้ค ว๊อท ยู ก็อท อิน เด็ม ยีน)
From the front to the back, girl you know what I mean
(ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ แบ็ค , เกิร์ล ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)

Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow
(เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา , เวา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Them Jeans คำอ่านไทย Master P

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น