เนื้อเพลง Showbiz คำอ่านไทย Muse

Controlling my feelings for too long,
(คันโทรลริ่ง มาย ฟีลอิง ฟอร์ ทู ลอง ,)
Controlling my feelings for too long,
(คันโทรลริ่ง มาย ฟีลอิง ฟอร์ ทู ลอง ,)
Controlling my feelings for too long,
(คันโทรลริ่ง มาย ฟีลอิง ฟอร์ ทู ลอง ,)
Controlling my feelings for too long,
(คันโทรลริ่ง มาย ฟีลอิง ฟอร์ ทู ลอง ,)
Forcing our darkest souls to unfold,
(ฟอร์สซิ่ง เอ๊า ดาร์คเนท โซล ทู อันโฟลด ,)
Forcing our darkest souls to unfold,
(ฟอร์สซิ่ง เอ๊า ดาร์คเนท โซล ทู อันโฟลด ,)
Pushing us into to self destruction,
(พุฌอิง อัซ อิ๊นทู ทู เซลฟ์ ดิซทรัคฌัน ,)
Pushing us into to self destruction.
(พุฌอิง อัซ อิ๊นทู ทู เซลฟ์ ดิซทรัคฌัน)

They make me, make me dream your dreams,
(เด เม้ค มี , เม้ค มี ดรีม ยุร ดรีม ,)
They make me, make me scream your screams.
(เด เม้ค มี , เม้ค มี สครีม ยุร สครีม)

Trying to please you for too long,
(ทไรอิง ทู พลีซ ยู ฟอร์ ทู ลอง ,)
Trying to please you for too long,
(ทไรอิง ทู พลีซ ยู ฟอร์ ทู ลอง ,)
Visions of greed you wallow,
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ กรี๊ด ยู วอลโล ,)
Rhythms of greed you wallow,
(ริธึ่ม อ็อฝ กรี๊ด ยู วอลโล ,)
Visions of greed you wallow,
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ กรี๊ด ยู วอลโล ,)
Rhythms of greed you wallow,
(ริธึ่ม อ็อฝ กรี๊ด ยู วอลโล ,)

They make me, make me dream your dreams,
(เด เม้ค มี , เม้ค มี ดรีม ยุร ดรีม ,)
They make me, make me scream your screams.
(เด เม้ค มี , เม้ค มี สครีม ยุร สครีม)

Controlling my feelings for too long,
(คันโทรลริ่ง มาย ฟีลอิง ฟอร์ ทู ลอง ,)
Controlling my feelings for too long,
(คันโทรลริ่ง มาย ฟีลอิง ฟอร์ ทู ลอง ,)
And forcing our darkest souls to unfold,
(แอนด์ ฟอร์สซิ่ง เอ๊า ดาร์คเนท โซล ทู อันโฟลด ,)
And forcing our darkest souls to unfold,
(แอนด์ ฟอร์สซิ่ง เอ๊า ดาร์คเนท โซล ทู อันโฟลด ,)
And pushing us into to self destruction,
(แอนด์ พุฌอิง อัซ อิ๊นทู ทู เซลฟ์ ดิซทรัคฌัน ,)
And pushing us into to self destruction,
(แอนด์ พุฌอิง อัซ อิ๊นทู ทู เซลฟ์ ดิซทรัคฌัน ,)

They make me, make me dream your dreams,
(เด เม้ค มี , เม้ค มี ดรีม ยุร ดรีม ,)
They make me, make me scream your screams
(เด เม้ค มี , เม้ค มี สครีม ยุร สครีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Showbiz คำอ่านไทย Muse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น