เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Ashley Tisdale

Lying in my bed I hear the clock tick and think of you
(ลายยิง อิน มาย เบ๊ด ดาย เฮียร เดอะ คล๊อค ทิค แอนด์ ทริ๊งค อ็อฝ ยู)

Caught up in circles, confusion is nothing new
(คอท อั๊พ อิน เซ๊อร์เคิ้ล , ค็อนฟยูฉัน อีส นัธอิง นิว)
Flash back warm nights, almost left behind
(แฟลช แบ็ค วอร์ม ไน๊ท , อ๊อลโมสท เล๊ฟท บีฮายน์)
Suitcase of memories
(ซูทเคส อ็อฝ เมรโมรี)
Time after sometimes you pictured me
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ซัมไทม์ ยู พิ๊คเจ้อร์ มี)
I’m walking too far ahead
(แอม วอคกิง ทู ฟาร์ อะเฮด)
You’re callin’ to me
(ยัวร์ คอลลิน ทู มี)
I can’t hear what you’ve said
(ไอ แค็นท เฮียร ว๊อท ยู๊ฟ เซ็ด)
You said: Go slow, I fall behind
(ยู เซ็ด : โก สโลว์ , ไอ ฟอลล์ บีฮายน์)
The second hand unwinds
(เดอะ เซ๊คคั่น แฮนด์ อันไวนด์)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แคน ลุ๊ค แอนด์ ยู วิล ไฟนด์ มี)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
If you fall I will catch you, I’ll be waiting
(อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ ไอ วิล แค็ทช ยู , แอล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แคน ลุ๊ค แอนด์ ยู วิล ไฟนด์ มี)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
If you fall I will catch you, I will be waiting
(อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ ไอ วิล แค็ทช ยู , ไอ วิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)

After my picture fades
(แอ๊ฟเท่อร มาย พิ๊คเจ้อร์ เฟด)
And darkness has turned to grey
(แอนด์ ดาคเน็ซ แฮ็ส เทิร์น ทู เกรย์)
Watching through windows
(วัทชิง ทรู วิ๊นโด้ว)
You’re wondering if I’m OK
(ยัวร์ วันเดอะริง อิ๊ฟ แอม โอเค)
Secrets stolen from deep inside
(ซี๊เขร็ท ซโทเล็น ฟรอม ดี๊พ อิ๊นไซด์)
The drum beats out of time
(เดอะ ดรัม บีท เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แคน ลุ๊ค แอนด์ ยู วิล ไฟนด์ มี)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
If you fall I will catch you, I’ll be waiting
(อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ ไอ วิล แค็ทช ยู , แอล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แคน ลุ๊ค แอนด์ ยู วิล ไฟนด์ มี)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
If you fall I will catch you, I will be waiting
(อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ ไอ วิล แค็ทช ยู , ไอ วิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)

You said: Go slow, I fall behind
(ยู เซ็ด : โก สโลว์ , ไอ ฟอลล์ บีฮายน์)
The second hand unwinds
(เดอะ เซ๊คคั่น แฮนด์ อันไวนด์)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แคน ลุ๊ค แอนด์ ยู วิล ไฟนด์ มี)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
If you fall I will catch you, I’ll be waiting
(อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ ไอ วิล แค็ทช ยู , แอล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)

If you’re lost you can look and you will find me
(อิ๊ฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แคน ลุ๊ค แอนด์ ยู วิล ไฟนด์ มี)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
If you fall I will catch you, I will be waiting
(อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ ไอ วิล แค็ทช ยู , ไอ วิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)
Time after time
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Ashley Tisdale

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น