เนื้อเพลง Coin Return คำอ่านไทย AFI

i have slipped and i have fallen so far down i can’t get out.
(ไอ แฮ็ฝ สลิป แอนด์ ดาย แฮ็ฝ ฟอลเล็น โซ ฟาร์ เดาน นาย แค็นท เก็ท เอ๊าท)
Overwhelmed by my doubt.
(โอเว่อร์เว๊ม บาย มาย เดาท)
Things i said i’d never do i’ve done.
(ทริง ซาย เซ็ด อาย เน๊เฝ่อร์ ดู แอฝ ดัน)
Those i said i’d never be i’ve become.
(โฑส ไอ เซ็ด อาย เน๊เฝ่อร์ บี แอฝ บีคัม)
i have broken – i’m still breaking – cracked and wrecked, beyond repair.
(ไอ แฮ็ฝ บโรเค็น แอม สทิลล บเรคคิง แคร๊ค แอนด์ เร๊ค , บียอนด์ รีแพร์)
i can see that no one cares. Forgotten.
(ไอ แคน ซี แดท โน วัน แคร์ ฟอร์กอทเดน)
Recalled. Smacks me in the face every time i fall.
(รีคอลล ซแม็ค มี อิน เดอะ เฟซ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ฟอลล์)
i cannot disregard, with each new fall i hit twice as hard.
(ไอ แคนน็อท ดิซริกาด , วิธ อีช นิว ฟอลล์ ไอ ฮิท ทไวซ แอส ฮาร์ด)
Would you be there for me? i would.
(เวิด ยู บี แดร์ ฟอร์ มี ไอ เวิด)
i would be there for you. i would.
(ไอ เวิด บี แดร์ ฟอร์ ยู ไอ เวิด)
Would you look up to see?
(เวิด ยู ลุ๊ค อั๊พ ทู ซี)
i would. falling forward and looking up.
(ไอ เวิด ฟ๊อลิง ฟ๊อร์เวิร์ด แอนด์ ลุคอิง อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coin Return คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น