เนื้อเพลง Prelude 12/21 คำอ่านไทย AFI

This is what I brought you, this you can keep
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ บรอท ยู , ดิส ยู แคน คี๊พ)
This is what I brought, you may forget me
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ บรอท , ยู เมย์ ฟอร์เก๊ท มี)
I promise to depart, just promise one thing
(ไอ พรอมอิซ ทู ดีพาร์ท , จั๊สท พรอมอิซ วัน ทริง)
Kiss my eyes, and lay me to sleep
(คิซ มาย อาย , แอนด์ เลย์ มี ทู สลี๊พ)

This is what I brought you, this you can keep
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ บรอท ยู , ดิส ยู แคน คี๊พ)
This is what I brought, you may forget me
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ บรอท , ยู เมย์ ฟอร์เก๊ท มี)
I promise you my heart, just promise to sing
(ไอ พรอมอิซ ยู มาย ฮาร์ท , จั๊สท พรอมอิซ ทู ซิง)
Kiss my eyes and lay me to sleep
(คิซ มาย อาย แซน เลย์ มี ทู สลี๊พ)
Kiss my eyes and lay me to sleep
(คิซ มาย อาย แซน เลย์ มี ทู สลี๊พ)

This is what I thought of, thought you’d need me
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ ธอท อ็อฝ , ธอท ยูต นี๊ด มี)
This is what I thought, so think me naive
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ ธอท , โซ ทริ๊งค มี นาอีฝ)
I promise you a heart, you promise to be
(ไอ พรอมอิซ ยู อะ ฮาร์ท , ยู พรอมอิซ ทู บี)
Kiss my eyes and lay me to sleep
(คิซ มาย อาย แซน เลย์ มี ทู สลี๊พ)
Kiss my eyes and lay me to sleep
(คิซ มาย อาย แซน เลย์ มี ทู สลี๊พ)
Kiss my eyes and lay me to… sleep.
(คิซ มาย อาย แซน เลย์ มี ทู สลี๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Prelude 12/21 คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น