เนื้อเพลง Stalemate คำอ่านไทย Limp Bizkit

It’s not my mind [5x] yo J and I get a little bit your veins flow with poison please acknowledge my present this precious gift that I behold discarded like trash to dominate, it’s in your nature, you selfish brat {chorus} I can’t believe you had me strung out all over you like that one minute you’re sweet the next minute you’re sour I taste the envious predictions, change with each hour I’ve seen this before, you even decide to step into my little world strange things occurring happening over and over and over again now b*tch you are cruelty you bark your orders with such a degrading dialect {chorus} one minute you think you’re all this the next minute you think you’re all that but your playin’ with the nova momma didn’t show ya how to take it, you can by the man when it’s over i’ll be hunting you down waiting for the pay back, you frown begging me for your mercy I ain’t down with the sympathy you see and I always remember your tender love wipe me under the rug just so you can step on my spine I’m gonna get mine – 2x Reminds me I’m gonna get mine I wish I was wasted I’m gonna get mine. I’m gonna get mine I’d like to rearrange your face I’m gonna get mine. I’m gonna get mine… you’re so sweet – 3x I’m gonna get mine – 3x I’m gonna get mine. I’m gonna get mine I’ll rearrange your face I’m gonna get mine I’ll rearrange your face I’m gonna get mine you’re so sweet – 3x you’re always right and I’m always wrong not my mind that’s why I love you so much not my mind you’re so sweet not my mind I love you not my mind you’re so sweet not my mind I love you not my mind…
(อิทซ น็อท มาย ไมนด์ [ 5x ] โย เจ แอนด์ ดาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ยุร เฝน โฟลว์ วิธ พ๊อยซั่น พลีซ แอ๊คโนเหล็จ มาย เพร๊สเซ่นท ดิส พรีเชี๊ยส กิฟท แดท ไอ บิโฮลด ดิซคาด ไล๊ค ทแร็ฌ ทู โด๊มิเหนท , อิทซ ซิน ยุร เน๊เจ้อร์ , ยู เซลฟิส บแร็ท {ค๊อรัส } ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยู แฮ็ด มี ซทรัง เอ๊าท ดอร์ โอ๊เฝ่อร ยู ไล๊ค แดท วัน มิ๊หนิท ยัวร์ สวี้ท เดอะ เน๊กซท มิ๊หนิท ยัวร์ ซาวร์ ไอ เท๊ซท ดิ เอนเฝียซ พริดีคฌัน , เช้งจํ วิธ อีช เอาเอ้อร์ แอฝ ซีน ดิส บีฟอร์ , ยู อี๊เฝ่น ดีไซด์ ทู สเท็พ อิ๊นทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด สเทร๊งจ ทริง ออคเคอริง แฮพเพะนิง โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน นาว บี *tch ยู อาร์ ครูเอ็ลทิ ยู บาร์ค ยุร อ๊อร์เด้อร์ วิธ ซัช อะ ดิกเรดอิง ไดอะเล็คท {ค๊อรัส } วัน มิ๊หนิท ยู ทริ๊งค ยัวร์ ออล ดิส เดอะ เน๊กซท มิ๊หนิท ยู ทริ๊งค ยัวร์ ออล แดท บั๊ท ยุร เพลย์ยิน วิธ เดอะ โนฝะ มอมมา ดิ๊นอิน โชว์ ยา ฮาว ทู เท้ค อิท , ยู แคน บาย เดอะ แมน เว็น อิทซ โอ๊เฝ่อร แอล บี ฮันติง ยู เดาน เวททิง ฟอร์ เดอะ เพย์ แบ็ค , ยู ฟเราน เบกกิง มี ฟอร์ ยุร เม๊อร์ซี่ ไอ เอน เดาน วิธ เดอะ ซิ๊มพาธี่ ยู ซี แอนด์ ดาย ออลเว รีเม๊มเบ่อร์ ยุร เท๊นเด้อร์ ลัฝ ไว๊พ มี อั๊นเด้อร เดอะ รัก จั๊สท โซ ยู แคน สเท็พ ออน มาย ซไพน แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ 2x รีไมนด์ มี แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ ไอ วิ๊ช ไอ วอส ว็อซท แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ อาย ไล๊ค ทู รีโอเรง ยุร เฟซ แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ ยัวร์ โซ สวี้ท 3x แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ 3x แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ แอล รีโอเรง ยุร เฟซ แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ แอล รีโอเรง ยุร เฟซ แอม กอนนะ เก็ท ไมน์ ยัวร์ โซ สวี้ท 3x ยัวร์ ออลเว ไร๊ท แอนด์ แอม ออลเว รอง น็อท มาย ไมนด์ แด้ท วาย ไอ ลัฝ ยู โซ มัช น็อท มาย ไมนด์ ยัวร์ โซ สวี้ท น็อท มาย ไมนด์ ดาย ลัฝ ยู น็อท มาย ไมนด์ ยัวร์ โซ สวี้ท น็อท มาย ไมนด์ ดาย ลัฝ ยู น็อท มาย ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stalemate คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น