เนื้อเพลง Diggy Down คำอ่านไทย LL Cool J

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Diggedy down, down just look around, my world is goin’ down
(Diggedy เดาน , เดาน จั๊สท ลุ๊ค อะราวนฺดฺ , มาย เวิลด อีส โกอิน เดาน)
Disease is spreadin’ everywhere, I can-cannot be found
(ดีซี๊ส อีส สเปรสดิน เอวี่แวร์ , ไอ แคน แคนน็อท บี เฟานด)
This, the season for murder – isn’t no reason
(ดิส , เดอะ ซี๊ซั่น ฟอร์ เม๊อร์เด้อร์ อีสซึ่น โน รี๊ซั่น)
to hurt another brother but temptation is so pleasin’
(ทู เฮิร์ท อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ บั๊ท เทมเทฌัน อีส โซ พลีซิน)
And every alley-way, they’re gettin’ high
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ แอลลิ เวย์ , เดรว เกดดิน ไฮฮ)
On playgrounds they’re sellin’ crack and every day another baby dies
(ออน เพลย์กราวด์ เดรว เซลลิน แคร๊ค แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ เบ๊บี้ ดาย)
Pistol whippin’, kidnappin’, anything can happen
(พิ๊สท่อล whippin , kidnappin , เอนอิธิง แคน แฮ๊พเพ่น)
Diggedy down, diggedy down with Old Trafford
(Diggedy เดาน , diggedy เดาน วิธ โอลด์ Trafford)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Young people, with no education, politicians, deny and segregation
(ยัง พี๊เพิ่ล , วิธ โน เอดยุเคฌัน , พอลิทีฌแอ็น , ดีนาย แอนด์ เซกริเกฌัน)
Young infants, deserted and abandoned
(ยัง อิ๊นแฟ๊นท , เดสเสิร์ท แอนด์ อะแบ๊นดั้น)
Step parents, lack in understandin’
(สเท็พ พ๊าร์เร้นท , แล๊ค อิน understandin)
Homelessness, all across the land, war, man against man
(Homelessness , ออล อะคร๊อส เดอะ แลนด์ , วอร์ , แมน อะเก๊นสท แมน)
Treachery and evil fillin’ our communities
(ทเรชเออะริ แอนด์ อี๊ฝิ่ล ฟิลลิน เอ๊า communities)
and all these hypocrites, aiyyo, they’re stealin’ from our charities
(แอนด์ ออล ฑิส ฮีพโอะคริท , เออายเอว , เดรว สติลลิน ฟรอม เอ๊า charities)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)

People are gettin’ hurt, people are gettin’ hurt up
(พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน เฮิร์ท , พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน เฮิร์ท อั๊พ)
People are gettin’ done, people are gettin’ done up [we gotta rise]
(พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน ดัน , พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน ดัน อั๊พ [ วี กอททะ ไร๊ส ])
People are gettin’ hurt, people are gettin’ hurt up
(พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน เฮิร์ท , พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน เฮิร์ท อั๊พ)
People are gettin’ done, people are gettin’ done up [we gotta rise]
(พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน ดัน , พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน ดัน อั๊พ [ วี กอททะ ไร๊ส ])
People are gettin’ hurt, people are gettin’ hurt up
(พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน เฮิร์ท , พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน เฮิร์ท อั๊พ)
People are gettin’ done, people are gettin’ done up [we gotta rise]
(พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน ดัน , พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน ดัน อั๊พ [ วี กอททะ ไร๊ส ])
People are gettin’ hurt, people are gettin’ hurt up
(พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน เฮิร์ท , พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน เฮิร์ท อั๊พ)
People are gettin’ done, people are gettin’ done up
(พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน ดัน , พี๊เพิ่ล อาร์ เกดดิน ดัน อั๊พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Diggedy down, down just look around, my world is goin’ down
(Diggedy เดาน , เดาน จั๊สท ลุ๊ค อะราวนฺดฺ , มาย เวิลด อีส โกอิน เดาน)
Disease is spreadin’ everywhere, I can-cannot be found
(ดีซี๊ส อีส สเปรสดิน เอวี่แวร์ , ไอ แคน แคนน็อท บี เฟานด)
This, the season for murder – isn’t no reason
(ดิส , เดอะ ซี๊ซั่น ฟอร์ เม๊อร์เด้อร์ อีสซึ่น โน รี๊ซั่น)
to hurt another brother but temptation is so pleasin’
(ทู เฮิร์ท อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ บั๊ท เทมเทฌัน อีส โซ พลีซิน)
And every alley-way, they’re gettin’ high
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ แอลลิ เวย์ , เดรว เกดดิน ไฮฮ)
On playgrounds they’re sellin’ crack and every day another baby dies
(ออน เพลย์กราวด์ เดรว เซลลิน แคร๊ค แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ เบ๊บี้ ดาย)
Pistol whippin’, kidnappin’, anything can happen
(พิ๊สท่อล whippin , kidnappin , เอนอิธิง แคน แฮ๊พเพ่น)
Diggedy down, diggedy down with Old Trafford
(Diggedy เดาน , diggedy เดาน วิธ โอลด์ Trafford)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Many poisonous chemicals and [uh] boom!
(เมนอิ พอยสนัซ เคมอิแค็ล แซน [ อา ] บูม !)
Many devilish goals are up [uh] soon!
(เมนอิ เดฝลิฌ โกล แซร์ อั๊พ [ อา ] ซูน !)
No love where loves’ ya dwell in
(โน ลัฝ แวร์ ลัฝ ยา ดเว็ล อิน)
Mother-earth transformed into hell an’
(ม๊าเธ่อร์ เอิร์ทร ทรานซฟอร์ม อิ๊นทู เฮ็ลล แอน)
Ice, murders, conspiracy and [uh] schemes!
(ไอ๊ซ์ , เม๊อร์เด้อร์ , ค็อนสพีระซิ แอนด์ [ อา ] สคีม !)
Young boys will reveal their, dreams!
(ยัง บอย วิล รีฝีล แดร์ , ดรีม !)
Handguns in the hands of the young
(แฮนกัน ซิน เดอะ แฮนด์ อ็อฝ เดอะ ยัง)
and diss all this paranoia, yo, there’s much slugs for everyone
(แอนด์ ดิซ ซอร์ ดิส เพเรโนยลา , โย , แดร์ มัช ซลัก ฟอร์ เอ๊วี่วัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down [blow]
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน [ โบลว์ ])
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)

We need to rise [rise], as if we live with our eyes [eyes]
(วี นี๊ด ทู ไร๊ส [ ไร๊ส ] , แอส อิ๊ฟ วี ไล้ฝ วิธ เอ๊า อาย [ อาย ])
Stay away from the hate [hate], before it’s too late [before it’s too late]
(สเทย์ อะเวย์ ฟรอม เดอะ เฮท [ เฮท ] , บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท [ บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท ])
We go ah…
(วี โก อา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Down, down, diggy, diggy, down, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน , เดาน)
Down, down, diggy, diggy, down
(เดาน , เดาน , ดิ๊กกี้ , ดิ๊กกี้ , เดาน)

We gotta rise…
(วี กอททะ ไร๊ส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Diggy Down คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น