เนื้อเพลง Beautiful Man คำอ่านไทย Lori McKenna

Well I should have told you I sold my soul to an angel
(เวลล ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู ไอ โซลด มาย โซล ทู แอน แอ๊งเจล)
I should have told you this world is not my own
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู ดิส เวิลด อีส น็อท มาย โอว์น)
I should have wrapped you, wrapped you like a present
(ไอ เชิด แฮ็ฝ แร็พท ยู , แร็พท ยู ไล๊ค เก เพร๊สเซ่นท)
I should have gotten to you before you were grown
(ไอ เชิด แฮ็ฝ กอททน ทู ยู บีฟอร์ ยู เวอ กโรน)

I should have whispered in your ear when you were lonely
(ไอ เชิด แฮ็ฝ วิสเพ่อร์ อิน ยุร เอียร เว็น ยู เวอ โลนลิ)
I should have taken you, taken you by the hand
(ไอ เชิด แฮ็ฝ เทคเอ็น ยู , เทคเอ็น ยู บาย เดอะ แฮนด์)
I should have told you you are, you are worthy
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู ยู อาร์ , ยู อาร์ เวอฑิ)
I should have shown you, you are, you are a beautiful man
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โฌน ยู , ยู อาร์ , ยู อาร์ อะ บยูทิฟุล แมน)

I want to save you from yourself
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม ยุรเซลฟ)
I want to save you from everybody else
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม เอวี่บอดี้ เอ๊ลส)
I want to be inside you when I can
(ไอ ว้อนท ทู บี อิ๊นไซด์ ยู เว็น นาย แคน)
And I am doing the best that I can
(แอนด์ ดาย แอ็ม ดูอิง เดอะ เบ๊สท์ แดท ไอ แคน)
For my beautiful man
(ฟอร์ มาย บยูทิฟุล แมน)

I should have told you I would be difficult
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู ไอ เวิด บี ดิ๊ฟฟิคั้ลท)
I should have shown you the scars on my soul
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โฌน ยู เดอะ ซคา ออน มาย โซล)
I should have told you I wanted you to take care of me
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู ไอ ว้อนท ยู ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ มี)
Without allowing you any of my control
(วิธเอ๊าท allowings ยู เอ๊นี่ อ็อฝ มาย คอนโทรล)

And I want to save you from myself
(แอนด์ ดาย ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม ไมเซลฟ)
I want to save you from everybody else
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม เอวี่บอดี้ เอ๊ลส)
I want to be inside you when I can
(ไอ ว้อนท ทู บี อิ๊นไซด์ ยู เว็น นาย แคน)
And I am doing the best that I can
(แอนด์ ดาย แอ็ม ดูอิง เดอะ เบ๊สท์ แดท ไอ แคน)
You beautiful man
(ยู บยูทิฟุล แมน)
I am doing the best that I can
(ไอ แอ็ม ดูอิง เดอะ เบ๊สท์ แดท ไอ แคน)
Oh, you beautiful man
(โอ , ยู บยูทิฟุล แมน)

I should have told you I was not good enough for you
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู ไอ วอส น็อท กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ ยู)
I should have whispered I am unkind
(ไอ เชิด แฮ็ฝ วิสเพ่อร์ ดาย แอ็ม อันไคนด)

I want to save you from yourself
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม ยุรเซลฟ)
I want to save you from everybody else
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม เอวี่บอดี้ เอ๊ลส)
I want to save you from myself
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม ไมเซลฟ)
I am doing the best that I can
(ไอ แอ็ม ดูอิง เดอะ เบ๊สท์ แดท ไอ แคน)
For my beautiful…
(ฟอร์ มาย บยูทิฟุล)

…save you from yourself
(เซฝ ยู ฟรอม ยุรเซลฟ)
I want to save you from everybody else
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม เอวี่บอดี้ เอ๊ลส)

I want to save you from yourself
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู ฟรอม ยุรเซลฟ)
And I am doing the best that I can
(แอนด์ ดาย แอ็ม ดูอิง เดอะ เบ๊สท์ แดท ไอ แคน)
for my beautiful man
(ฟอร์ มาย บยูทิฟุล แมน)
For my beautiful man
(ฟอร์ มาย บยูทิฟุล แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Man คำอ่านไทย Lori McKenna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น