เนื้อเพลง Shy Ronnie 2: Ronnie & Clyde คำอ่านไทย The Lonely Island feat Rihanna

Yeaahh, ay, ay, ay, ay, ay, ay
(Yeaahh , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ)
We at it again, everybody now
(วี แอ็ท ดิธ อะเกน , เอวี่บอดี้ นาว)
Hands in the air, its a stick up, stick up
(แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ , อิทซ ซา สทิ๊ค อั๊พ , สทิ๊ค อั๊พ)
no funny business or you get lit up, lit up
(โน ฟันนิ บีสเน็ซ ออ ยู เก็ท ลิท อั๊พ , ลิท อั๊พ)
You test I [I], you gon’ die [die]
(ยู เทสท์ ไอ [ ไอ ] , ยู ก็อน ดาย [ ดาย ])
And at your funeral ya mama gon’ cry
(แอนด์ แอ็ท ยุร ฟิ๊วเนอร่อล ยา มามะ ก็อน คราย)
So customers kiss the floor, floor
(โซ คัซทะเมอะ คิซ เดอะ ฟลอร์ , ฟลอร์)
And clerks open cash drawers slow, slow
(แอนด์ เคิร์ค โอ๊เพ่น แค๊ช ดรอเออะ สโลว์ , สโลว์)
If you donโ€™t wanna end up dead
(อิ๊ฟ ยู donโ€™t วอนนา เอ็นด อั๊พ เด้ด)
Youโ€™ll do everything Shy Ronnie says
(Youโ€™ll ดู เอ๊วี่ติง ชาย รอนนี เซย์)
Tell โ€˜em, Ronnie!
(เทลล โ€˜em , รอนนี !)

[Ronnie murmers]
([ รอนนี murmers ])

No one in the bank can hear you
(โน วัน อิน เดอะ แบ๊งค แคน เฮียร ยู)
Shy Ronnie, use your outside voice
(ชาย รอนนี , ยู๊ส ยุร เอ๊าทไซ้ด ว๊อยซ์)
We donโ€™t have time for this
(วี donโ€™t แฮ็ฝ ไทม์ ฟอร์ ดิส)
Letโ€™s go
(Letโ€™s โก)

So stay on the ground its a stick up, stick up
(โซ สเทย์ ออน เดอะ กราวนด์ อิทซ ซา สทิ๊ค อั๊พ , สทิ๊ค อั๊พ)
Your wallets and jewels we’ll pick up, pick up
(ยุร วอลเล็ท แซน จิ๊วเอ็ล เวลล พิค อั๊พ , พิค อั๊พ)
Unload the cash [cash], move your ass [ass]
(อันโลด เดอะ แค๊ช [ แค๊ช ] , มู๊ฝ ยุร อาซ [ อาซ ])
We gettingโ€™ money, tell โ€˜em Shy Ronnie
(วี gettingโ€™ มั๊นนี่ , เทลล โ€˜em ชาย รอนนี)

[Ronnie murmers]
([ รอนนี murmers ])

Please, please use your words
(พลีซ , พลีซ ยู๊ส ยุร เวิร์ด)
Just imagine that everyone’s naked
(จั๊สท อิมแม๊จิ้น แดท เอ๊วี่วัน เน๊คเค่ด)
Uh, oh!
(อา , โอ !)
Boner alert. He really pictured them naked.
(Boner อะเลิ๊ร์ท ฮี ริแอ็ลลิ พิ๊คเจ้อร์ เด็ม เน๊คเค่ด)
The police are on their way
(เดอะ โพลิ๊ซ อาร์ ออน แดร์ เวย์)
[come out with your hands up]
([ คัม เอ๊าท วิธ ยุร แฮนด์ อั๊พ ])
good luck, Shy Ronnie
(กู๊ด ลัค , ชาย รอนนี)
Bye, bye!
(ไบ , ไบ !)

HA-HAA!
(ฮา HAA !)

Ronnie motherf*cker and I’m back from the dead,
(รอนนี motherf*cker แอนด์ แอม แบ็ค ฟรอม เดอะ เด้ด ,)
Brain bored with the murder, so I shot my own leg
(เบรน บอรฺ วิธ เดอะ เม๊อร์เด้อร์ , โซ ไอ ฌ็อท มาย โอว์น เล้ก)
Don’t get the name twisted, cause Iโ€™m crazy as sh*t
(ด้อนท์ เก็ท เดอะ เนม ทวิสท , ค๊อส Iโ€™m คเรสิ แอส ฌะ *ที)
I hung a giant ass noose off my giant ass d*ck–
(ไอ ฮัง อะ ไจ๊แอ้นท อาซ นูซ ออฟฟ มาย ไจ๊แอ้นท อาซ d*ck)

Aye! I forgot this money
(ไอ ! ไอ เฟาะกอท ดิส มั๊นนี่)
And also this guy
(แอนด์ อ๊อลโซ ดิส กาย)
Come on, we’re gonna have sex
(คัมมอน , เวีย กอนนะ แฮ็ฝ เซ็กซ)
Too-da-loo!
(ทู ดา loo !)

And you can hang from it
(แอนด์ ยู แคน แฮง ฟรอม อิท)
Cause you donโ€™t wanna see my real gun
(ค๊อส ยู donโ€™t วอนนา ซี มาย เรียล กัน)
Shots to the sky but your face sound real fun!
(ฌ็อท ทู เดอะ สกาย บั๊ท ยุร เฟซ ซาวน์ด เรียล ฟัน !)
Ronnie!
(รอนนี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shy Ronnie 2: Ronnie & Clyde คำอ่านไทย The Lonely Island feat Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น