เนื้อเพลง Black Or White คำอ่านไทย Michael Jackson

I took my baby on a Saturday bang
(ไอ ทุค ไม เบบิ ออน อะ แซทเออะดิ แบ็ง)
Boy is that girl with you
(บอย อีส แดท เกิล วิฑ ยู)
Yes we’re one and the same
(เย็ซ เวีย วัน แอ็นด เดอะ เซม)

Now I believe in miracles
(เนา ไอ บิลีฝ อิน มิ๊ราเคิ่ล)
And a miracle has happened tonight
(แอ็นด อะ มิ๊ราเคิ่ล แฮ็ส แฮพเพ็น ทุไนท)

But, if you’re thinkin’ about my baby
(บัท , อิฟ ยัวร์ ติ้งกิน อะเบาท ไม เบบิ)
It don’t matter if you’re black or white
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ บแล็ค ออ ฮไวท)

They print my message in the Saturday Sun
(เฑ พริ๊นท ไม เมซซิจ อิน เดอะ แซทเออะดิ ซัน)
I had to tell them I ain’t second to none
(ไอ แฮ็ด ทู เท็ล เฑ็ม ไอ เอน เซคอันด ทู นัน)

And I told about equality and it’s true
(แอ็นด ดาย โทลด อะเบาท อิควอลอิทิ แอ็นด อิทซ ทรู)
Either you’re wrong or you’re right
(อีเฑอะ ยัวร์ ร็อง ออ ยัวร์ ไรท)

But, if you’re thinkin’ about my baby
(บัท , อิฟ ยัวร์ ติ้งกิน อะเบาท ไม เบบิ)
It don’t matter if you’re black or white
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ บแล็ค ออ ฮไวท)

I am tired of this devil
(ไอ แอ็ม ไทร อ็อฝ ที เด๊ฝิ้ล)
I am tired of this stuff
(ไอ แอ็ม ไทร อ็อฝ ที ซทัฟ)
I am tired of this business
(ไอ แอ็ม ไทร อ็อฝ ที บีสเน็ซ)
Sew when the going gets rough
(โซ ฮเว็น เดอะ โกอิ้ง เก็ท รัฟ)
I ain’t scared of your brother
(ไอ เอน ซคา อ็อฝ ยุร บรัฑเออะ)
I ain’ts scared of no sheets
(ไอ เอน ซคา อ็อฝ โน ฌีท)
I ain’t scared of nobody
(ไอ เอน ซคา อ็อฝ โนบอดี้)
Girl when the goin’ gets mean
(เกิล ฮเว็น เดอะ โกอิน เก็ท มีน)

[adsense]

Protection
(พโระเทคฌัน)
For gangs, clubs, and nations
(ฟอ แก็ง , คลับ , แอ็นด เนฌัน)
Causing grief in human relations
(คู๊ดซิง กรีฟ อิน ฮยูแม็น ริเลฌัน)
It’s a turf war on a global scale
(อิทซ ซา เทิฟ วอ ออน อะ กโลบแอ็ล ซเคล)
I’d rather hear both sides of the tale
(อาย ราฑเออะ เฮีย โบธ ไซด อ็อฝ เดอะ เทล)
See, it’s not about races
(ซี , อิทซ น็อท อะเบาท เรซ)
Just places
(จัซท พเลซ)
Faces
(เฟซ)
Where your blood comes from
(ฮแว ยุร บลัด คัม ฟร็อม)
Is were your space is
(อีส เวอ ยุร ซเพซ อีส)
I’ve seen the bright get duller
(อิฝ ซีน เดอะ ไบร๊ท เก็ท ดอร์เลอ)
I’m not going to spend my life being a color
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู ซเพ็นด ไม ไลฟ บีอิง อะ คัลเออะ)

Don’t tell me you agree with me
(ด้อนท์ เท็ล มี ยู อักรี วิฑ มี)
When I saw you kicking dirt in my eye
(ฮเว็น นาย ซอ ยู คิคกิ้ง เดิท อิน ไม ไอ)

But, if you’re thinkin’ about my baby
(บัท , อิฟ ยัวร์ ติ้งกิน อะเบาท ไม เบบิ)
It don’t matter if you’re black or white
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ บแล็ค ออ ฮไวท)

I said if you’re thinkin’ of being my baby
(ไอ เซ็ด อิฟ ยัวร์ ติ้งกิน อ็อฝ บีอิง ไม เบบิ)
It don’t matter if you’re black or white
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ บแล็ค ออ ฮไวท)

I said if you’re thinkin’ of being my brother
(ไอ เซ็ด อิฟ ยัวร์ ติ้งกิน อ็อฝ บีอิง ไม บรัฑเออะ)
It don’t matter if you’re black or white
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ บแล็ค ออ ฮไวท)

Ooh, ooh
(อู้ , อู้)
Yea, yea, yea now
(เย , เย , เย เนา)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)
Yea, yea, yea now
(เย , เย , เย เนา)

It’s black, it’s white
(อิทซ บแล็ค , อิทซ ฮไวท)
It’s tough for them to get by
(อิทซ ทั๊ฟ ฟอ เฑ็ม ทู เก็ท ไบ)
It’s black, it’s white, [x3] whoo
(อิทซ บแล็ค , อิทซ ฮไวท , [ x3 ] ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Or White คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น