เนื้อเพลง Pedestal คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie)

Your pedestal is falling down, falling down, falling down
(ยุร เพดเอ็ซแท็ล อีส ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน)
Your pedestal is falling down, falling down, falling down, da da da da da da
(ยุร เพดเอ็ซแท็ล อีส ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Record sales are on the mark
(เร๊คขอร์ด เซล แซร์ ออน เดอะ ม๊าร์ค)
Cuz thats about the time the rumors start
(คัซ แด้ท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ เดอะ รู๊เม่อร์ สท๊าร์ท)
Where all the people talking out their ass
(แวร์ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ทอคอิง เอ๊าท แดร์ อาซ)
Well, someone gotta school ya cause ya got no class
(เวลล , ซัมวัน กอททะ สคูล ยา ค๊อส ยา ก็อท โน คลาสสํ)
Well I’ve paid my dues
(เวลล แอฝ เพลด มาย ดิว)
I’m a seasoned dame
(แอม มา ซี๊ซั่น เดม)
So why you gotta throw salt in my game
(โซ วาย ยู กอททะ โธรว์ ซ้อลท์ อิน มาย เกม)
You hide behind the computer screens so that you dont have to be seen
(ยู ไฮด์ บีฮายน์ เดอะ ค็อมพยูทเออะ สครีน โซ แดท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ซีน)
How could a person be so mean
(ฮาว เคิด อะ เพ๊อร์ซั่น บี โซ มีน)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Who are you-and what do you do
(ฮู อาร์ ยู แอนด์ ว๊อท ดู ยู ดู)
To make you think you are above me
(ทู เม้ค ยู ทริ๊งค ยู อาร์ อะโบ๊ฝ มี)
But have you walked in my shoes
(บั๊ท แฮ็ฝ ยู ว๊อล์ค อิน มาย ชู)
The pedestal
(เดอะ เพดเอ็ซแท็ล)
You put yourself on
(ยู พุท ยุรเซลฟ ออน)
Well since I’m breaking it down now
(เวลล ซิ๊นซ แอม บเรคคิง อิท เดาน นาว)
It’s gonna collapse and be gone-gone-gone-gone-gone
(อิทซ กอนนะ คอลแลพสํ แอนด์ บี กอน กอน กอน กอน กอน)

[verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Probably one of them tag a longs down 4 the free t-shirt
(พรอบอับลิ วัน อ็อฝ เด็ม แท็ก อะ ลอง เดาน 4 เดอะ ฟรี ที เชิ๊ร์ท)
Cuz you’re a hanger on
(คัซ ยัวร์ อะ แฮงเออะ ออน)
You think you got my figured out
(ยู ทริ๊งค ยู ก็อท มาย ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Never met me have no clue what I’m about
(เน๊เฝ่อร์ เม็ท มี แฮ็ฝ โน คลู ว๊อท แอม อะเบ๊าท)
Maybe I got things you wish you had
(เมบี ไอ ก็อท ทริง ยู วิ๊ช ยู แฮ็ด)
You need to stop the hate and get a pen and pad
(ยู นี๊ด ทู สท๊อพ เดอะ เฮท แอนด์ เก็ท ดา เพ็น แอนด์ แพ็ด)
I work around the clock, so fill your smoth up with a sock
(ไอ เวิ๊ร์ค อะราวนฺดฺ เดอะ คล๊อค , โซ ฟิลล ยุร smoth อั๊พ วิธ อะ ซ๊อค)
And get you head up off your jock
(แอนด์ เก็ท ยู เฮด อั๊พ ออฟฟ ยุร จอค)
Tell me who you are and what your background is
(เทลล มี ฮู ยู อาร์ แอนด์ ว๊อท ยุร แบ็คกราว อีส)
Tell me how you’re feelin’ when you listen to this
(เทลล มี ฮาว ยัวร์ ฟีลิน เว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู ดิส)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Your pedestal is falling down, falling down, falling down
(ยุร เพดเอ็ซแท็ล อีส ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน)
Your pedestal is falling down, falling down, falling down, dum dum dum dum
(ยุร เพดเอ็ซแท็ล อีส ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ดัม ดัม ดัม ดัม)
Your pedestal is falling down, falling down, falling down
(ยุร เพดเอ็ซแท็ล อีส ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน)
Your pedestal is falling down, falling down, falling down, da da da da da da
(ยุร เพดเอ็ซแท็ล อีส ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน , ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Tell me who you are and what your background is
(เทลล มี ฮู ยู อาร์ แอนด์ ว๊อท ยุร แบ็คกราว อีส)
Tell me how you’re feelin’ when you listen to this
(เทลล มี ฮาว ยัวร์ ฟีลิน เว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู ดิส)
You think I dont see you on the internet, I read it, dont think I wont forget
(ยู ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ ซี ยู ออน ดิ อินเตอเน็ต , ไอ รี๊ด ดิท , ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท)

[chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pedestal คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น