เนื้อเพลง Stereo Hearts คำอ่านไทย Gym Class Heroes feat Adam Levine

My heart’s a stereo
(ไม ฮาท ซา อิท บีท ฟอ ยู , โซ ลิ๊สซึ่น คโลส)
It beats for you, so listen close
(อิท บีทสฺ ฟอร์ ยู โซ ลิเซิน โคลส)
Hear my thoughts in every note
(เฮีย ไม ธอท ซิน เอฝริ โนท)

Make me your radio
(เมค มี ยุร เรดิโอ)
Turn me up when you feel low
(เทิน มี อัพ ฮเว็น ยู ฟีล โล)
This melody was meant for you
(ที เมลโอะดิ วอส เม็นท ฟอ ยู)
Just sing along to my stereo
(จัซท ซิง อะลอง ทู ไม ซเทริโอ)

If I was just another dusty record on the shelf
(อิฟ ฟาย วอส จัซท แอะนัธเออะ ดัซทิ เรคออด ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
Would you blow me off and play me like everybody else
(วูด ยู บโล มี ออฟฟ แอ็นด พเล มี ไลค เอวี่บอดี้ เอ็ลซ)
If I ask you to scratch my back, could you manage that
(อิฟ ฟาย อาซค ยู ทู ซคแร็ช ไม แบ็ค , คูด ยู แมนอิจ แดท)
Like it read well, check it Travie, I can handle that
(ไลค อิท เร็ด เว็ล , เช็ค อิท ทาฝวี , ไอ แค็น แฮ๊นเดิ้ล แดท)
Furthermore, I apologize for any skipping tracks
(เฟอเฑอะโม , ไอ อะพอลโอะไจส ฟอ เอนอิ สคริปพิง ทแรค)
It’s just the last girl that played me left a couple cracks
(อิทซ จัซท เดอะ ลาซท เกิล แดท พเล มี เล็ฟท ดา คั๊พเพิ่ล คแร็ค)
I used to used to used to used to, now I’m over that
(ไอ ยูซ ทู ยูซ ทู ยูซ ทู ยูซ ทู , เนา แอม โอเฝอะ แดท)
‘Cause holding grudges over love is ancient artifacts
(คอส โฮลดิง กรัจ โอเฝอะ ลัฝ อีส เอนเฌ็นท อาทิแฟ็คท)

If I could only find a note to make you understand
(อิฟ ฟาย คูด โอ๊นลี่ ไฟนด อะ โนท ทู เมค ยู อันเดิซแทนด)
I’d sing it softly in your ear and grab you by the hand
(อาย ซิง อิท ซอฟทลิ อิน ยุร เอีย แอ็นด กแร็บ ยู ไบ เดอะ แฮ็นด)
Keep it stuck inside your head, like your favorite tune
(คีพ อิท ซทัค อีนไซด ยุร เฮ็ด , ไลค ยุร เฟเฝอะริท ทยูน)
And know my heart’s a stereo that only plays for you
(แอ็นด โน ไม ฮาท ซา ซเทริโอ แดท โอ๊นลี่ พเล ฟอ ยู)

My heart’s a stereo
(ไม ฮาท ซา ซเทริโอ)
It beats for you, so listen close
(อิท บีท ฟอ ยู , โซ ลิ๊สซึ่น คโลส)
Hear my thoughts in every note
(เฮีย ไม ธอท ซิน เอฝริ โนท)

Make me your radio
(เมค มี ยุร เรดิโอ)
Turn me up when you feel low
(เทิน มี อัพ ฮเว็น ยู ฟีล โล)
This melody was meant for you
(ที เมลโอะดิ วอส เม็นท ฟอ ยู)
Just sing along to my stereo
(จัซท ซิง อะลอง ทู ไม ซเทริโอ)

Oh oh oh oh oh oh oh oh to my stereo
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ทู ไม ซเทริโอ)
Oh oh oh oh so sing along to my stereo, let’s go
(โอ โอ โอ โอ โซ ซิง อะลอง ทู ไม ซเทริโอ , เล็ท โก)

If I was an old-school, fifty pound boom box
(อิฟ ฟาย วอส แอน โอลด ซคูล , ฟีฟทิ เพานด บูม บ็อคซ)
[adsense]
Would you hold me on your shoulder, wherever you walk
(วูด ยู โฮลด มี ออน ยุร โฌลเดอะ , ฮแวเรฝเออะ ยู วอค)
Would you turn my volume up in front of the cops
(วูด ยู เทิน ไม ฝอลยุม อัพ อิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ ค็อพ)
And crank it higher every time they told you to stop
(แอ็นด คแร็งค อิท ไฮเออะ เอฝริ ไทม เฑ โทลด ยู ทู ซท็อพ)
And all I ask is that you don’t get mad at me
(แอ็นด ออล ไอ อาซค อีส แดท ยู ด้อนท์ เก็ท แม็ด แอ็ท มี)
When you have to purchase mad D batteries
(ฮเว็น ยู แฮ็ฝ ทู เพอชิซ แม็ด ดี แบ็ตเทอริ)
Appreciate every mix tape your friends make
(แอ็พรีฌิเอท เอฝริ มิคซ เทพ ยุร ฟเร็นด เมค)
You never know we come and go like we’re on the interstate
(ยู เนฝเออะ โน วี คัม แอ็นด โก ไลค เวีย ออน ดิ อีนเทิซเทท)

I think finally found a note to make you understand
(ไอ ธิงค ไฟแน็ลลิ เฟานด อะ โนท ทู เมค ยู อันเดิซแทนด)
If you can hit it, sing along and take me by the hand
(อิฟ ยู แค็น ฮิท ดิธ , ซิง อะลอง แอ็นด เทค มี ไบ เดอะ แฮ็นด)
Keep myself inside your head, like your favorite tune
(คีพ ไมเซลฟ อีนไซด ยุร เฮ็ด , ไลค ยุร เฟเฝอะริท ทยูน)
And know my heart’s a stereo that only plays for you
(แอ็นด โน ไม ฮาท ซา ซเทริโอ แดท โอ๊นลี่ พเล ฟอ ยู)

My heart’s a stereo
(ไม ฮาท ซา ซเทริโอ)
It beats for you, so listen close
(อิท บีท ฟอ ยู , โซ ลิ๊สซึ่น คโลส)
Hear my thoughts in every note
(เฮีย ไม ธอท ซิน เอฝริ โนท)

Make me your radio
(เมค มี ยุร เรดิโอ)
Turn me up when you feel low
(เทิน มี อัพ ฮเว็น ยู ฟีล โล)
This melody was meant for you
(ที เมลโอะดิ วอส เม็นท ฟอ ยู)
Just sing along to my stereo
(จัซท ซิง อะลอง ทู ไม ซเทริโอ)

Oh oh oh oh oh oh oh oh to my stereo
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ทู ไม ซเทริโอ)
Oh oh oh oh so sing along to my stereo, let’s go
(โอ โอ โอ โอ โซ ซิง อะลอง ทู ไม ซเทริโอ , เล็ท โก)

I only pray you never leave me behind [Never leave me]
(ไอ โอ๊นลี่ พเร ยู เนฝเออะ ลีฝ มี บิไฮนด [ เนฝเออะ ลีฝ มี ])
Because good music can be so hard to find [So hard to find]
(บิคอส กุด มยูสิค แค็น บี โซ ฮาด ทู ไฟนด [ โซ ฮาด ทู ไฟนด ])
I take your hand and pull it closer to mine
(ไอ เทค ยุร แฮ็นด แอ็นด พุล อิท โคลเซอร์ ทู ไมน)
Thought love was dead, but now you’re changing my mind
(ธอท ลัฝ วอส เด็ด , บัท เนา ยัวร์ เช้งจิ้นส ไม ไมนด)

My heart’s a stereo
(ไม ฮาท ซา ซเทริโอ)
It beats for you, so listen close
(อิท บีท ฟอ ยู , โซ ลิ๊สซึ่น คโลส)
Hear my thoughts in every note
(เฮีย ไม ธอท ซิน เอฝริ โนท)

Make me your radio
(เมค มี ยุร เรดิโอ)
Turn me up when you feel low
(เทิน มี อัพ ฮเว็น ยู ฟีล โล)
This melody was meant for you
(ที เมลโอะดิ วอส เม็นท ฟอ ยู)
Just sing along to my stereo
(จัซท ซิง อะลอง ทู ไม ซเทริโอ)

Oh oh oh oh oh oh oh oh to my stereo
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ทู ไม ซเทริโอ)
Oh oh oh oh so sing along to my stereo
(โอ โอ โอ โอ โซ ซิง อะลอง ทู ไม ซเทริโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stereo Hearts คำอ่านไทย Gym Class Heroes feat Adam Levine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น