เนื้อเพลง Whoo Kid คำอ่านไทย 50 Cent

[50 Cent talking]
([ 50 เซ็นท ทอคอิง ])

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
You want beef wit me? take a number, and get in line
(ยู ว้อนท บี๊ฟ วิท มี เท้ค เก นั๊มเบ้อร์ , แอนด์ เก็ท อิน ไลน์)
You bump heads wit me? I pop ya top off wit the nine
(ยู บั๊มพํ เฮด วิท มี ไอ พ็อพ ยา ท๊อพ ออฟฟ วิท เดอะ ไนน)
You mad at me? Sh*t cause you can’t shine
(ยู แม้ด แอ็ท มี ฌะ *ที ค๊อส ยู แค็นท ไชน์)
You ain’t gettin’ yours? thats f*cked up cause I’m gettin’ mine
(ยู เอน เกดดิน ยุร แด้ท เอฟ *cked อั๊พ ค๊อส แอม เกดดิน ไมน์)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
I got a M1 in my hand, I’m feelin’ to start killin’ sh*t
(ไอ ก็อท ดา M1 อิน มาย แฮนด์ , แอม ฟีลิน ทู สท๊าร์ท คิลลิน ฌะ *ที)
I’m not the nation’s new Malcolm X, but I’m militant
(แอม น็อท เดอะ เน๊ชั่น นิว มัลคอล์ เอ๊กซฺ , บั๊ท แอม มีลอิแท็นท)
What, I’m supposed to be scared cause you got a big chest?
(ว๊อท , แอม ซั๊พโพ้ส ทู บี ซคา ค๊อส ยู ก็อท ดา บิ๊ก เชสทํ)
My four fifth will lift you and your motherf*ckin’ bench press
(มาย โฟ ฟิฟธ วิล ลิฟท ยู แอนด์ ยุร motherf*ckin เบ๊นช เพรส)
Why you screamin’ war senseless, I’m tryin’ to spaz
(วาย ยู สครีมมิน วอร์ เซนซเล็ซ , แอม ทายอิน ทู สปาซ)
Swing my knife, tore break it off in yo ass
(สวิง มาย ไน๊ฟ , โท เบร๊ค อิท ออฟฟ อิน โย อาซ)
N*ggas get hugged up in the huddle, I know how to clear ’em out
(เอ็น *ggas เก็ท ฮักจฺ อั๊พ อิน เดอะ ฮัดเดว , ไอ โนว์ ฮาว ทู เคลียร์ เอ็ม เอ๊าท)
Four fifth, four shots, that’ll f*ckin’ air ’em out
(โฟ ฟิฟธ , โฟ ฌ็อท , แธดิล เอฟ *ckin แอร์ เอ็ม เอ๊าท)
In the hood n*ggas love me cause I keep it real
(อิน เดอะ ฮุด เอ็น *ggas ลัฝ มี ค๊อส ไอ คี๊พ อิท เรียล)
G-Unit n*ggas, they gon’ always make bail
(จี ยูนิท เอ็น *ggas , เด ก็อน ออลเว เม้ค เบล)
Whether it’s two G’s or twenty G’s
(ฮเวทเออะ อิทซ ทู จีส ออ ทเว้นที่ จีส)
Whether or not wit two pieces or two keys
(ฮเวทเออะ ออ น็อท วิท ทู พี๊ซ ออ ทู คีย์)
B*tch please, get on ya knees you can lick these balls
(บี *tch พลีซ , เก็ท ออน ยา นี ยู แคน ลิค ฑิส บอล)
I’m not that n*gga that you striptease for
(แอม น็อท แดท เอ็น *gga แดท ยู striptease ฟอร์)
You gotta a problem or anger n*gga to call
(ยู กอททะ อะ โพร๊เบล่ม ออ แอ๊งเก้อร เอ็น *gga ทู คอลลํ)
Cause I’m out like a pimp and a trick, b*tch!
(ค๊อส แอม เอ๊าท ไล๊ค เก พิมพ แอนด์ อะ ทริ๊ค , บี *tch !)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
You want beef wit me? take a number, get in line
(ยู ว้อนท บี๊ฟ วิท มี เท้ค เก นั๊มเบ้อร์ , เก็ท อิน ไลน์)
You bump heads wit me? I pop ya top off wit the nine
(ยู บั๊มพํ เฮด วิท มี ไอ พ็อพ ยา ท๊อพ ออฟฟ วิท เดอะ ไนน)
You mad at me? Sh*t cause you can’t shine
(ยู แม้ด แอ็ท มี ฌะ *ที ค๊อส ยู แค็นท ไชน์)
You ain’t get yours? That’s f*cked up cause I’m gettin’ mine
(ยู เอน เก็ท ยุร แด้ท เอฟ *cked อั๊พ ค๊อส แอม เกดดิน ไมน์)

[50 Cent talks till end]
([ 50 เซ็นท ท๊อล์ค ทิลล์ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whoo Kid คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น