เนื้อเพลง Rikky Rock And Roller คำอ่านไทย Abba

Rikky Rock and Roller, now that you’re the headline
(Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ , นาว แดท ยัวร์ เดอะ เฮดไลน์)
Rikky Rock and Roller, don’t it make you feel fine
(Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ , ด้อนท์ ดิธ เม้ค ยู ฟีล ไฟน)
Is it true to hear the fans scream
(อีส ซิท ทรู ทู เฮียร เดอะ แฟน สครีม)
To stand in the lights is just like a dream
(ทู สแทนด์ อิน เดอะ ไล๊ท ซิส จั๊สท ไล๊ค เก ดรีม)
What a dream
(ว๊อท ดา ดรีม)
To be what you are, a rock and roll star
(ทู บี ว๊อท ยู อาร์ , อะ ร๊อค แอนด์ โรลล สทาร์)
To make such a lot of money
(ทู เม้ค ซัช อะ ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่)
Would be funny
(เวิด บี ฟันนิ)
Oh, I wish I could be like you, Rikky Rock and Roller
(โอ , ไอ วิ๊ช ไอ เคิด บี ไล๊ค ยู , Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ)

Today a new jet plane
(ทูเดย์ อะ นิว เจ๊ต เพลน)
Tonight it’s a new hotel
(ทูไน๊ท อิทซ ซา นิว โฮเท็ล)
You live in your own world
(ยู ไล้ฝ อิน ยุร โอว์น เวิลด)
You’re under a magic spell
(ยัวร์ อั๊นเด้อร รา แม๊จิค สเพลล)

Rikky Rock and Roller, now that you’re the headline
(Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ , นาว แดท ยัวร์ เดอะ เฮดไลน์)
Rikky Rock and Roller, don’t it make you feel fine
(Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ , ด้อนท์ ดิธ เม้ค ยู ฟีล ไฟน)
Is it true [Rock and Roller]
(อีส ซิท ทรู [ ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ ])
To hear the fans scream
(ทู เฮียร เดอะ แฟน สครีม)
To stand in the lights is just like a dream [Rikky Rock and Roller]
(ทู สแทนด์ อิน เดอะ ไล๊ท ซิส จั๊สท ไล๊ค เก ดรีม [ Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ ])
What a dream [Rock and Roller]
(ว๊อท ดา ดรีม [ ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ ])
To be what you are, a rock and roll star
(ทู บี ว๊อท ยู อาร์ , อะ ร๊อค แอนด์ โรลล สทาร์)
To make such a lot of money
(ทู เม้ค ซัช อะ ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่)
Would be funny
(เวิด บี ฟันนิ)
Oh, I wish I could be like you, Rikky Rock and Roller
(โอ , ไอ วิ๊ช ไอ เคิด บี ไล๊ค ยู , Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ)
Oh, I wish I could be like you, Rikky Rock and Roller
(โอ , ไอ วิ๊ช ไอ เคิด บี ไล๊ค ยู , Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ)
Oh, I wish I could be like you, Rikky Rock and Roller
(โอ , ไอ วิ๊ช ไอ เคิด บี ไล๊ค ยู , Rikky ร๊อค แอนด์ โรลเลอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rikky Rock And Roller คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น