เนื้อเพลง Rock Your Heart out คำอ่านไทย AC/DC

[Ooh yeah
([ อู้ เย่)
Ooooooh yeah, yeah
(อู้ เย่ , เย่)
Yeah]
(เย่ ])

Got the devil in you
(ก็อท เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน ยู)
Got the devil in me
(ก็อท เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน มี)
Play a dangerous tune
(เพลย์ อะ เดนเจอะรัซ จูน)
Come on and dance with thee
(คัมมอน แอนด์ แด๊นซ์ วิธ ฑี)
You got to throw your fists up
(ยู ก็อท ทู โธรว์ ยุร ฟิซท อั๊พ)
Shout your mouth out
(เช๊าท ยุร เม๊าธ เอ๊าท)
Beat the walls down
(บีท เดอะ วอลล์ เดาน)
Got to freak out
(ก็อท ทู ฟรี๊ค เอ๊าท)
Rock your little
(ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล)
Rock your little
(ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล)
Rock your little heart out
(ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท เอ๊าท)

[yeah
([ เย่)
yeah, yeah]
(เย่ , เย่ ])

[You gotta rock it on down]
([ ยู กอททะ ร๊อค อิท ออน เดาน ])
[yeah down]
([ เย่ เดาน ])

Got everything you want
(ก็อท เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท)
Got everything you need
(ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
Don’t worry about the cost
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ คอสทํ)
Just sell your soul to me
(จั๊สท เซลล์ ยุร โซล ทู มี)
You gotta bring the house down
(ยู กอททะ บริง เดอะ เฮ้าส เดาน)
Beat the drums loud
(บีท เดอะ ดรัม เลาด)
Bleed your life dry
(บลีด ยุร ไล๊ฟ ดราย)
Climb on lets fly
(ไคลบ์ ออน เล็ท ฟลาย)
Rock your little
(ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล)
Rock your little
(ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล)
Rock your little heart out
(ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท เอ๊าท)

Rock, rock your little heart out
(ร๊อค , ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท เอ๊าท)
[Rock it on down]
([ ร๊อค อิท ออน เดาน ])
[ooh yeah]
([ อู้ เย่ ])

[Cut your teeth on this]
([ คัท ยุร ทีท ออน ดิส ])
[yeah]
([ เย่ ])

You gotta put your foot down
(ยู กอททะ พุท ยุร ฟุ้ท เดาน)
Beat your chest hard
(บีท ยุร เชสทํ ฮาร์ด)
Blow your brains out
(โบลว์ ยุร เบรน เอ๊าท)
Feel her shout loud
(ฟีล เฮอ เช๊าท เลาด)
You gotta rock your heart out
(ยู กอททะ ร๊อค ยุร ฮาร์ท เอ๊าท)
Rock your heart out
(ร๊อค ยุร ฮาร์ท เอ๊าท)
Rock your heart out
(ร๊อค ยุร ฮาร์ท เอ๊าท)
Rock your heart out
(ร๊อค ยุร ฮาร์ท เอ๊าท)

Rock, rock your little heart out
(ร๊อค , ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท เอ๊าท)
Rock, rock your little heart out
(ร๊อค , ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท เอ๊าท)

You rock it on down, ooh yeah
(ยู ร๊อค อิท ออน เดาน , อู้ เย่)
Rock a little, rock a little heart out, yeah, yeah
(ร๊อค กา ลิ๊ทเทิ่ล , ร๊อค กา ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท เอ๊าท , เย่ , เย่)
you gotta
(ยู กอททะ)
rock your heart out [x4]
(ร๊อค ยุร ฮาร์ท เอ๊าท [ x4 ])
rock, rock, rock your heart out [x4]
(ร๊อค , ร๊อค , ร๊อค ยุร ฮาร์ท เอ๊าท [ x4 ])
you gotta
(ยู กอททะ)
rock your little [x3]
(ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล [ x3 ])
heart out
(ฮาร์ท เอ๊าท)
you gotta rock your little heart
(ยู กอททะ ร๊อค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท)
right, right out
(ไร๊ท , ไร๊ท เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Your Heart out คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น