เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Girls Aloud

Oooh money money
(อู้ มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Your money, honey
(ยุร มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่)
So naughty naughty
(โซ น๊อที่ น๊อที่)
Give me that damn deniro
(กี๊ฝ มี แดท แดมนํ deniro)

Want your money, honey
(ว้อนท ยุร มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่)
Not your body, buddy
(น็อท ยุร บ๊อดี้ , บั๊ดดี้)
Want your money money
(ว้อนท ยุร มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Pesos, pounds, and lira
(เพโซ , เพานด , แอนด์ ลีระ)

Mmm burning baby
(อึม เบรินนิง เบ๊บี้)
I’m electric
(แอม อิเล๊คทริค)
Somebody made me
(ซัมบอดี้ เมด มี)
Stay connected
(สเทย์ คอนเน็คท)
No doubt about it
(โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ)
You’re gonna get it
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท ดิธ)
Oh ain’t it crazy
(โอ เอน ดิธ คเรสิ)
We got the best sh*t
(วี ก็อท เดอะ เบ๊สท์ ฌะ *ที)
We’re burning baby
(เวีย เบรินนิง เบ๊บี้)
It’s so electric
(อิทซ โซ อิเล๊คทริค)

Crack, back up against the table
(แคร๊ค , แบ็ค อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ เท๊เบิ้ล)
There – oh! – careful with the label
(แดร์ โอ ! แค๊ร์ฟูล วิธ เดอะ เล๊เบ้ล)
Oh – thats a little tie now
(โอ แด้ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ไท นาว)
What the?
(ว๊อท เดอะ)
Someone turned the light out
(ซัมวัน เทิร์น เดอะ ไล๊ท เอ๊าท)
You said something about the weather
(ยู เซ็ด ซัมติง อะเบ๊าท เดอะ เว๊เธ่อร)
And now I’m trying to say ‘consider’
(แอนด์ นาว แอม ทไรอิง ทู เซย์ คอนซิ๊เด้อร์)
Just broke another mirror
(จั๊สท บโรค อะน๊าเทร่อร์ มิเร่อร์)
And all before we go to dinner
(แอนด์ ออล บีฟอร์ วี โก ทู ดินเน่อร์)
Oooooh
(อูฮู)

Let’s go!
(เล็ท โก !)

Getting deep deep deep and then I’m gonna
(เกดดดิ้ง ดี๊พ ดี๊พ ดี๊พ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Getting deep deep deep and then I’m gonna
(เกดดดิ้ง ดี๊พ ดี๊พ ดี๊พ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Gonna beep your beep beep and then im gonna
(กอนนะ บีพ ยุร บีพ บีพ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Jump on that man
(จั๊มพ ออน แดท แมน)
Getting deep deep deep and then I’m gonna
(เกดดดิ้ง ดี๊พ ดี๊พ ดี๊พ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Getting deep deep deep and then I’m gonna
(เกดดดิ้ง ดี๊พ ดี๊พ ดี๊พ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Gonna beep your beep beep and then im gonna
(กอนนะ บีพ ยุร บีพ บีพ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Jump on that man
(จั๊มพ ออน แดท แมน)

Ooooh love ya babe
(อู้ ลัฝ ยา เบ้บ)
But outta way, turn the page
(บั๊ท เอ๊าตา เวย์ , เทิร์น เดอะ เพจ)
Ooooh down below
(อู้ เดาน บีโลว์)
How was i supposed to know?
(ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)

Oooh money money
(อู้ มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Your money money
(ยุร มั๊นนี่ มั๊นนี่)
So naughty naughty
(โซ น๊อที่ น๊อที่)
Give me that damn deniro
(กี๊ฝ มี แดท แดมนํ deniro)
Want your money, honey
(ว้อนท ยุร มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่)
Not your body, buddy
(น็อท ยุร บ๊อดี้ , บั๊ดดี้)
Want your money money
(ว้อนท ยุร มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Pesos, pounds, and lira
(เพโซ , เพานด , แอนด์ ลีระ)
[ohh]
([ โอ้ ])
Money, money [oh]
(มั๊นนี่ , มั๊นนี่ [ โอ ])
Money, honey [all your]
(มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่ [ ออล ยุร ])
Money money
(มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Give me that damn deniro [oh]
(กี๊ฝ มี แดท แดมนํ deniro [ โอ ])
Money, honey [oh]
(มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่ [ โอ ])
Money money [all your]
(มั๊นนี่ มั๊นนี่ [ ออล ยุร ])
Money Money
(มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Give me my fifty zeros
(กี๊ฝ มี มาย ฟีฟทิ ซี๊โร่)

Crack, bam up against the table
(แคร๊ค , แบม อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ เท๊เบิ้ล)
There – oh! – careful with the label
(แดร์ โอ ! แค๊ร์ฟูล วิธ เดอะ เล๊เบ้ล)
Oh! Thats a little tie now
(โอ ! แด้ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ไท นาว)
What the?
(ว๊อท เดอะ)
Someone turned the light out
(ซัมวัน เทิร์น เดอะ ไล๊ท เอ๊าท)
You said something about the weather
(ยู เซ็ด ซัมติง อะเบ๊าท เดอะ เว๊เธ่อร)
And now I’m trying to say ‘consider’
(แอนด์ นาว แอม ทไรอิง ทู เซย์ คอนซิ๊เด้อร์)
Just broke another mirror
(จั๊สท บโรค อะน๊าเทร่อร์ มิเร่อร์)
And all before we go to dinner
(แอนด์ ออล บีฟอร์ วี โก ทู ดินเน่อร์)
Oooooh
(อูฮู)

Let’s go!
(เล็ท โก !)

Getting deep deep deep and then I’m gonna
(เกดดดิ้ง ดี๊พ ดี๊พ ดี๊พ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Getting deep deep deep and then I’m gonna
(เกดดดิ้ง ดี๊พ ดี๊พ ดี๊พ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Gonna beep your beep beep and then im gonna
(กอนนะ บีพ ยุร บีพ บีพ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Jump on that man
(จั๊มพ ออน แดท แมน)
Getting deep deep deep and then I’m gonna
(เกดดดิ้ง ดี๊พ ดี๊พ ดี๊พ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Getting deep deep deep and then I’m gonna
(เกดดดิ้ง ดี๊พ ดี๊พ ดี๊พ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Gonna beep your beep beep and then im gonna
(กอนนะ บีพ ยุร บีพ บีพ แอนด์ เด็น แอม กอนนะ)
Jump on that man
(จั๊มพ ออน แดท แมน)

Ooooh love ya babe
(อู้ ลัฝ ยา เบ้บ)
But outta way, turn the page
(บั๊ท เอ๊าตา เวย์ , เทิร์น เดอะ เพจ)
Ooooh down below
(อู้ เดาน บีโลว์)
How was I supposed to know?
(ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)

Oooh money money
(อู้ มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Your money money
(ยุร มั๊นนี่ มั๊นนี่)
So naughty naughty
(โซ น๊อที่ น๊อที่)
Give me that damn deniro
(กี๊ฝ มี แดท แดมนํ deniro)
Want your money, honey
(ว้อนท ยุร มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่)
Not your body, buddy
(น็อท ยุร บ๊อดี้ , บั๊ดดี้)
Want your money money
(ว้อนท ยุร มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Pesos, pounds, and lira
(เพโซ , เพานด , แอนด์ ลีระ)
[ohh]
([ โอ้ ])
Money, money [oh]
(มั๊นนี่ , มั๊นนี่ [ โอ ])
Money, honey [all your]
(มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่ [ ออล ยุร ])
Money money
(มั๊นนี่ มั๊นนี่)
Give me that damn deniro [oh]
(กี๊ฝ มี แดท แดมนํ deniro [ โอ ])
Money, honey [oh]
(มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่ [ โอ ])
Body, buddy [all your]
(บ๊อดี้ , บั๊ดดี้ [ ออล ยุร ])
Money money
(มั๊นนี่ มั๊นนี่)

Took the light from my heart
(ทุค เดอะ ไล๊ท ฟรอม มาย ฮาร์ท)
Shoved the sweet from off my shoes
(ฌัฝ เดอะ สวี้ท ฟรอม ออฟฟ มาย ชู)
Send emotions on his way
(เซ็นด อีโม๊ชั่น ออน ฮิส เวย์)
Said maybe he’d be back soon
(เซ็ด เมบี ฮีด บี แบ็ค ซูน)
While the music held in time
(ไวล์ เดอะ มิ๊วสิค เฮ็ลด อิน ไทม์)
You didn’t even see me cry
(ยู ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ซี มี คราย)

Deniro!
(Deniro !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Girls Aloud

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น