เนื้อเพลง Comin’ from Where I’m from คำอ่านไทย Anthony Hamilton

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Sittin here guess I didn’t make bail
(ซิทดิน เฮียร เกสส ซาย ดิ๊นอิน เม้ค เบล)
Got time and a story to tell
(ก็อท ไทม์ แอนด์ อะ สท๊อรี่ ทู เทลล)
Started when I was nine years old
(สท๊าร์ท เว็น นาย วอส ไนน เยียร์ โอลด์)
Woke up my daddy was gone
(โวค อั๊พ มาย แดดดิ วอส กอน)
I started hustlin they couldn’t tell me nothin
(ไอ สท๊าร์ท ฮัสลิน เด คูดซึ่น เทลล มี นอทติน)
Frontin in the hood tryin to be somebody
(ฟ้อนดิน อิน เดอะ ฮุด ทายอิน ทู บี ซัมบอดี้)
My soul was on empty
(มาย โซล วอส ออน เอ๊มพที่)
I was searchin for something
(ไอ วอส เสริทชิน ฟอร์ ซัมติง)

[Pre-chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
Tried to be good; Tried to keep from trouble
(ทไร ทู บี กู๊ด ; ทไร ทู คี๊พ ฟรอม ทรั๊บเบิ้ล)
Livin too fast; Tryin to make good on a hustle
(ลีฝอิน ทู ฟาสท ; ทายอิน ทู เม้ค กู๊ด ออน อะ เฮสเซล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Sometimes it gets rough
(ซัมไทม์ ซิท เก็ท รั๊ฟ)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Times got hard
(ไทม์ ก็อท ฮาร์ด)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Some times you gotta walk to work [yeah]
(ซัม ไทม์ ยู กอททะ ว๊อล์ค ทู เวิ๊ร์ค [ เย่ ])
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you gotta do a little dirt
(ซัมไทม์ ยู กอททะ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล เดิร์ท)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Wasn’t really lookin guess I found it
(วอสซึ้น ริแอ็ลลิ ลุคกิน เกสส ซาย เฟานด ดิท)
Five foot three, light brown skin
(ไฟฝ ฟุ้ท ทรี , ไล๊ท บราวนํ สกิน)
Comin from the university
(คัมอิน ฟรอม ดิ ยูนิเฝีอร์ซิที่)
Nice style, lookin kinda lovely
(ไน๊ซ์ สไทล์ , ลุคกิน กินดา ลัฝลิ)
Didn’t know she had much game
(ดิ๊นอิน โนว์ ชี แฮ็ด มัช เกม)
Down to ride out, even take the train
(เดาน ทู ไรด์ เอ๊าท , อี๊เฝ่น เท้ค เดอะ เทรน)
Even took her to a poker game
(อี๊เฝ่น ทุค เฮอ ทู อะ โพคเออะ เกม)
She’s top notch from fried chicken to sushi
(ชี ท๊อพ น็อช ฟรอม ฟไร ชีคเค็น ทู ซูชิ)

[Pre Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
Tried to be good, [I tried] tried to treat you like a lady
(ทไร ทู บี กู๊ด , [ ไอ ทไร ] ทไร ทู ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก เล๊ดี้)
Tried to be a friend, turned out that you were shady
(ทไร ทู บี อะ เฟรน , เทิร์น เอ๊าท แดท ยู เวอ เฌดอิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Sometimes it gets lonely
(ซัมไทม์ ซิท เก็ท โลนลิ)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Thangs aint what they seem to be
(เตง เอน ว๊อท เด ซีม ทู บี)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you get a little angry
(ซัมไทม์ ยู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล แองกริ)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you get the best of me
(ซัมไทม์ ยู เก็ท เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)

[Bridge]
([ บริดจ ])
Well, tried to be good [I tried]
(เวลล , ทไร ทู บี กู๊ด [ ไอ ทไร ])
Wanted nothing but to love somebody
(ว้อนท นัธอิง บั๊ท ทู ลัฝ ซัมบอดี้)
Didn’t wanna die young
(ดิ๊นอิน วอนนา ดาย ยัง)
Steady hustlin tryin to feed my family
(สเท๊ดี้ ฮัสลิน ทายอิน ทู ฟี มาย แฟ๊มิลี่)
Too scared to have kids
(ทู ซคา ทู แฮ็ฝ คิด)
And do like daddy did
(แอนด์ ดู ไล๊ค แดดดิ ดิด)
Cuz I’m so scared of failin
(คัซ แอม โซ ซคา อ็อฝ เฟวลิน)
Sometimes it gets hard
(ซัมไทม์ ซิท เก็ท ฮาร์ด)
Comin from where I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Comin from where I’m, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you gotta moan
(ซัมไทม์ ยู กอททะ โมน)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you gotta cry a little bit louder
(ซัมไทม์ ยู กอททะ คราย อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you gotta fight the pain
(ซัมไทม์ ยู กอททะ ไฟ้ท เดอะ เพน)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you gotta walk alone
(ซัมไทม์ ยู กอททะ ว๊อล์ค อะโลน)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you get a little worried
(ซัมไทม์ ยู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ว๊อร์รี่)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes you get lost outta touch
(ซัมไทม์ ยู เก็ท ล็อซท เอ๊าตา ทั๊ช)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
Sometimes I think I pray a little bit too much
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค ไอ เพรย์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ทู มัช)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)

Sometimes I get a little scared
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซคา)
Comin from where I’m from, I’m from
(คัมอิน ฟรอม แวร์ แอม ฟรอม , แอม ฟรอม)
[2x]
([ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Comin’ from Where I’m from คำอ่านไทย Anthony Hamilton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น