เนื้อเพลง Don’t Stop (Funkin’ 4 Jamaica) คำอ่านไทย Mariah Carey feat Mystikal

[Mystikal] Woo woo, ugh hey; do the thing!
([ เมตศติกเคิล ] วู วู , อะ เฮ ; ดู เดอะ ทริง !)
[DJ Clue] Uh Oh! uh oh!
([ ดีเจ คลู ] อา โอ ! อา โอ !)
[Mystikal] Watch yourself, get on the floor, move your feet
([ เมตศติกเคิล ] ว๊อทช ยุรเซลฟ , เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ , มู๊ฝ ยุร ฟีท)
[DJ Clue] Woooooooeeeeeeee
([ ดีเจ คลู ] Woooooooeeeeeeee)

[Mystikal]
([ เมตศติกเคิล ])
There ain’t nothing you can do with the man
(แดร์ เอน นัธอิง ยู แคน ดู วิธ เดอะ แมน)
Except for shake your ass and clap your hands
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ เช้ค ยุร อาซ แซน คแล็พ ยุร แฮนด์)
And bob your head and move your feet
(แอนด์ บ็อบ ยุร เฮด แอนด์ มู๊ฝ ยุร ฟีท)
I ain’t the type of rapper just to ride the beat
(ไอ เอน เดอะ ไท๊พ อ็อฝ แรพเพอ จั๊สท ทู ไรด์ เดอะ บีท)
I set the track on fire,
(ไอ เซ็ท เดอะ แทร็ค ออน ไฟเออะร ,)
I take the roof, the house and knock the air out your tires
(ไอ เท้ค เดอะ รู๊ฟ , เดอะ เฮ้าส แอนด์ น๊อค ดิ แอร์ เอ๊าท ยุร ไทร์)
It’s the funk in here
(อิทซ เดอะ ฟังค อิน เฮียร)
Let Mystikal move you and Mariah sing
(เล็ท เมตศติกเคิล มู๊ฝ ยู แอนด์ มารายห์ ซิง)

[Chorus: Mariah Carey & Mystikal]
([ ค๊อรัส : มารายห์ แครี่ & เมตศติกเคิล ])
Don’t stop baby [Shake your ass]
(ด้อนท์ สท๊อพ เบ๊บี้ [ เช้ค ยุร อาซ ])
It’s ecstasy [Watch yourself]
(อิทซ เอคซทะซิ [ ว๊อทช ยุรเซลฟ ])
Turn me up a little higher
(เทิร์น มี อั๊พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Baby light my fire
(เบ๊บี้ ไล๊ท มาย ไฟเออะร)
Tell me every little thing you wanna do [Do the thing]
(เทลล มี เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู วอนนา ดู [ ดู เดอะ ทริง ])
Baby I’m into you [Get on the floor]
(เบ๊บี้ แอม อิ๊นทู ยู [ เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ ])
Don’t stop baby [Shake your ass]
(ด้อนท์ สท๊อพ เบ๊บี้ [ เช้ค ยุร อาซ ])
It’s ecstasy [Oh, shake the whole building]
(อิทซ เอคซทะซิ [ โอ , เช้ค เดอะ โฮล บีลดิง ])
Turn me up a little higher [Sing it]
(เทิร์น มี อั๊พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ [ ซิง อิท ])
Baby light my fire
(เบ๊บี้ ไล๊ท มาย ไฟเออะร)
Tell me every little thing you want to do
(เทลล มี เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู ว้อนท ทู ดู)
I just want to love you [Uh bob your head and move your feet]
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ลัฝ ยู [ อา บ็อบ ยุร เฮด แอนด์ มู๊ฝ ยุร ฟีท ])

[Mystikal]
([ เมตศติกเคิล ])
Heads up, look out it’s bout to go down
(เฮด อั๊พ , ลุ๊ค เอ๊าท อิทซ เบาท ทู โก เดาน)
And what they didn’t know about me then, I bet they know now
(แอนด์ ว๊อท เด ดิ๊นอิน โนว์ อะเบ๊าท มี เด็น , ไอ เบ๊ท เด โนว์ นาว)
I’m bout to prove my fame
(แอม เบาท ทู พรู๊ฝ มาย เฟม)
So just get out the way and let me do the thing
(โซ จั๊สท เก็ท เอ๊าท เดอะ เวย์ แอนด์ เล็ท มี ดู เดอะ ทริง)
It’s on tonight
(อิทซ ออน ทูไน๊ท)
I’m known to be more vulgar than the garbage truck
(แอม โนน ทู บี โม ฝัลเกอะ แฑ็น เดอะ ก๊าร์เบจ ทรั๊ค)
S*cker, you can’t stop the train
(เอส *cker , ยู แค็นท สท๊อพ เดอะ เทรน)
You ain’t got no umbrella so get your ass out the rain
(ยู เอน ก็อท โน อัมเบร๊ลล่า โซ เก็ท ยุร อาซ เอ๊าท เดอะ เรน)
You ain’t louder than this
(ยู เอน ลาวเดอ แฑ็น ดิส)
I’m like a bowl of gumbo, you ain’t hotter than this
(แอม ไล๊ค เก โบลว์ อ็อฝ gumbo , ยู เอน ฮอทเดอ แฑ็น ดิส)
I’m what they play in the club
(แอม ว๊อท เด เพลย์ อิน เดอะ คลับ)
I keep them moving till I leave, that’s what your paying me for
(ไอ คี๊พ เด็ม มูฝอิง ทิลล์ ไอ ลี๊ฝ , แด้ท ว๊อท ยุร เพย์อิง มี ฟอร์)
You already know what I do
(ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ ว๊อท ไอ ดู)
So have my money and my munchies and my cigar too
(โซ แฮ็ฝ มาย มั๊นนี่ แอนด์ มาย มันชีต แซน มาย ซิกา ทู)
I’m known for bringing the heat
(แอม โนน ฟอร์ บริงกิง เดอะ ฮีท)
Ain’t nobody cutting up but MC and MT
(เอน โนบอดี้ คัททิง อั๊พ บั๊ท เอมซี แอนด์ MT)

[Chorus: Mariah Carey & Mystikal]
([ ค๊อรัส : มารายห์ แครี่ & เมตศติกเคิล ])
Don’t stop baby [Shake your ass]
(ด้อนท์ สท๊อพ เบ๊บี้ [ เช้ค ยุร อาซ ])
It’s ecstasy [Watch yourself]
(อิทซ เอคซทะซิ [ ว๊อทช ยุรเซลฟ ])
Turn me up a little higher
(เทิร์น มี อั๊พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Baby light my fire
(เบ๊บี้ ไล๊ท มาย ไฟเออะร)
Tell me every little thing you wanna do [Do the thing]
(เทลล มี เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู วอนนา ดู [ ดู เดอะ ทริง ])
Baby I’m into you[Uh oh, uh oh get on the floor]
(เบ๊บี้ แอม อิ๊นทู ยู [ อา โอ , อา โอ เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ ])
Don’t stop baby
(ด้อนท์ สท๊อพ เบ๊บี้)
It’s ecstasy [Shake the whole building]
(อิทซ เอคซทะซิ [ เช้ค เดอะ โฮล บีลดิง ])
Turn me up a little higher
(เทิร์น มี อั๊พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Baby light my fire [Jam]
(เบ๊บี้ ไล๊ท มาย ไฟเออะร [ แจม ])
Tell me every little thing you want to do
(เทลล มี เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู ว้อนท ทู ดู)
I just want to love you
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ลัฝ ยู)
[Li-li-li-li-li-li-ling]
([ ลี ลี ลี ลี ลี ลี ลิง ])

[Mystikal]
([ เมตศติกเคิล ])
Go head and, and party
(โก เฮด แอนด์ , แอนด์ พ๊าร์ที่)
Mix that with that dark but don’t waste that on my Jordans
(มิกซ์ แดท วิธ แดท ด๊าร์ค บั๊ท ด้อนท์ เวซท แดท ออน มาย จอแดน)
Keep laughing till your mouth tired
(คี๊พ ลาฟอิง ทิลล์ ยุร เม๊าธ ไทร์)
Go ahead and light something up but take that cigarette outside
(โก อะเฮด แอนด์ ไล๊ท ซัมติง อั๊พ บั๊ท เท้ค แดท ซิกะเรท เอ๊าทไซ้ด)
Get on the floor
(เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์)
It’s another number one debut for sure
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ นั๊มเบ้อร์ วัน เดะบือ ฟอร์ ชัวร์)
Now say it ain’t real
(นาว เซย์ อิท เอน เรียล)
And if I ain’t a fool why you can’t keep still sing
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอน ดา ฟูล วาย ยู แค็นท คี๊พ สทิลล ซิง)

[Mariah Carey & Mystikal]
([ มารายห์ แครี่ & เมตศติกเคิล ])
I’m feeling
(แอม ฟีลอิง)
And I gotta get in the beat [For sho’]
(แอนด์ ดาย กอททะ เก็ท อิน เดอะ บีท [ ฟอร์ โช ])
Jamaican funk that’s what it was [Feel]
(จะเมแค็น ฟังค แด้ท ว๊อท ดิธ วอส [ ฟีล ])
O-oh let it get into you [Watch yourself]
(โอ โอ เล็ท ดิธ เก็ท อิ๊นทู ยู [ ว๊อทช ยุรเซลฟ ])

[Chorus: Mariah Carey & Mystikal]
([ ค๊อรัส : มารายห์ แครี่ & เมตศติกเคิล ])
Don’t stop baby [Clap your hands]
(ด้อนท์ สท๊อพ เบ๊บี้ [ คแล็พ ยุร แฮนด์ ])
It’s ecstasy [Get on the floor]
(อิทซ เอคซทะซิ [ เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ ])
Turn me up a little higher
(เทิร์น มี อั๊พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Baby light my fire
(เบ๊บี้ ไล๊ท มาย ไฟเออะร)
Tell me every little thing you wanna do [Whoa]
(เทลล มี เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู วอนนา ดู [ โว้ว ])
Baby I’m into you [It’s on tonight]
(เบ๊บี้ แอม อิ๊นทู ยู [ อิทซ ออน ทูไน๊ท ])
Don’t stop baby [Shake your ass]
(ด้อนท์ สท๊อพ เบ๊บี้ [ เช้ค ยุร อาซ ])
It’s ecstasy [Watch yourself]
(อิทซ เอคซทะซิ [ ว๊อทช ยุรเซลฟ ])
Turn me up a little higher
(เทิร์น มี อั๊พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Baby light my fire
(เบ๊บี้ ไล๊ท มาย ไฟเออะร)
Tell me every little thing you wanna do [Do the thing]
(เทลล มี เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู วอนนา ดู [ ดู เดอะ ทริง ])
I just want to love you [Get on the floor]
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ลัฝ ยู [ เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Stop (Funkin’ 4 Jamaica) คำอ่านไทย Mariah Carey feat Mystikal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น