เนื้อเพลง Will They Die 4 You? คำอ่านไทย Mase

Yeah, how many n*ggaz that’ll die for you
(เย่ , ฮาว เมนอิ เอ็น *ggaz แธดิล ดาย ฟอร์ ยู)
How many get the keys like to ride wit you
(ฮาว เมนอิ เก็ท เดอะ คีย์ ไล๊ค ทู ไรด์ วิท ยู)
I ain’t talkin’ ’bout those that get high with you
(ไอ เอน ทอคกิ่น เบาท โฑส แดท เก็ท ไฮฮ วิธ ยู)
N*ggaz know, infrareds on ya head and they ride with you
(เอ็น *ggaz โนว์ , อินเฟอเรท ออน ยา เฮด แอนด์ เด ไรด์ วิธ ยู)

Verse One: Puff Daddy
(เฝิซ วัน : พัฟ แดดดิ)

Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
While I’ma ride for you, would you ride for me?
(ไวล์ แอมอา ไรด์ ฟอร์ ยู , เวิด ยู ไรด์ ฟอร์ มี)
While I’ma die for you, would you die for me?
(ไวล์ แอมอา ดาย ฟอร์ ยู , เวิด ยู ดาย ฟอร์ มี)
Obviously, we all know you type of cats
(ออบเฝียซลิ , วี ออล โนว์ ยู ไท๊พ อ็อฝ แค๊ท)
Let they man get struck, never strike back
(เล็ท เด แมน เก็ท ซทรัค , เน๊เฝ่อร์ สไทร๊ค แบ็ค)
Stay in the streets, seven days a week
(สเทย์ อิน เดอะ สทรีท , เซเฝ่น เดย์ ซา วี๊ค)
Sh*t get hot, you never glaze your heat
(ฌะ *ที เก็ท ฮอท , ยู เน๊เฝ่อร์ กเลส ยุร ฮีท)
Stupid motherf*cker wanna play me sweet
(สทิ๊วผิด motherf*cker วอนนา เพลย์ มี สวี้ท)
So I keep ’em on his toes, that way he never sleeps
(โซ ไอ คี๊พ เอ็ม ออน ฮิส โท , แดท เวย์ ฮี เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ)
Bigger than the king and the Pope, sling no dope
(บี๊กเกอร์ แฑ็น เดอะ คิง แอนด์ เดอะ โพ๊พ , ซลิง โน โดพ)
Call me anything but broke
(คอลลํ มี เอนอิธิง บั๊ท บโรค)
When it’s on, I guarantee my team don’t choke
(เว็น อิทซ ออน , ไอ แกแรนที มาย ทีม ด้อนท์ โชค)
Wanna war, you n*ggaz better bring yo 4
(วอนนา วอร์ , ยู เอ็น *ggaz เบ๊ทเท่อร์ บริง โย 4)
And when I say we won’t quit, believe this sh*t
(แอนด์ เว็น นาย เซย์ วี ว็อนท ควิท , บีลี๊ฝ ดิส ฌะ *ที)
When I talk about a Benz, let you see the 6
(เว็น นาย ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดา เบนซฺ , เล็ท ยู ซี เดอะ 6)
And when I’m talkin’ to a hoe, let you meet my b*tch
(แอนด์ เว็น แอม ทอคกิ่น ทู อะ โฮ , เล็ท ยู มี๊ท มาย บี *tch)
When Puff talk, you n*ggaz take heed of this
(เว็น พัฟ ท๊อล์ค , ยู เอ็น *ggaz เท้ค ฮี อ็อฝ ดิส)

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse Two: Mase
(เฝิซ ทู : Mase)

Yo, if you down to act, we down to scrap
(โย , อิ๊ฟ ยู เดาน ทู แอ๊คท , วี เดาน ทู ซคแร็พ)
We beef ’89, still watch your back
(วี บี๊ฟ 89 , สทิลล ว๊อทช ยุร แบ็ค)
A n*gga smack me, I’ma smack ’em back
(อะ เอ็น *gga ซแม็ค มี , แอมอา ซแม็ค เอ็ม แบ็ค)
If it lead to the guns, then that be that
(อิ๊ฟ อิท ลี๊ด ทู เดอะ กัน , เด็น แดท บี แดท)
And lately, n*ggaz that snake me, just make me
(แอนด์ เลทลิ , เอ็น *ggaz แดท สเน๊ค มี , จั๊สท เม้ค มี)
Wanna send ’em heat without AC
(วอนนา เซ็นด เอ็ม ฮีท วิธเอ๊าท AC)
Thinks I’m sweet, taste me
(ทริ๊งค แอม สวี้ท , เท๊ซท มี)
How much you really want it?
(ฮาว มัช ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)
Enough to put a mil on it or your deal on it?
(อีน๊าฟ ทู พุท ดา มิล ออน หนิด ออ ยุร ดีล ออน หนิด)
This year Cancoon guess who I’m goin’ with
(ดิส เยียร์ Cancoon เกสส ฮู แอม โกอิน วิธ)
My own n*ggaz, see I pay my own trip
(มาย โอว์น เอ็น *ggaz , ซี ไอ เพย์ มาย โอว์น ทริ๊พ)
Make my own chips, I copped my own 6
(เม้ค มาย โอว์น ชิพ , ไอ ค๊อพพี่ มาย โอว์น 6)
I knock my own sh*t, like I’m on my own d*ck
(ไอ น๊อค มาย โอว์น ฌะ *ที , ไล๊ค แอม ออน มาย โอว์น d*ck)
My day be short, need coke, raid the fort
(มาย เดย์ บี ช๊อร์ท , นี๊ด โคค , เรด เดอะ โฟท)
I’m knocked by the cops, come blaze the court
(แอม น๊อค บาย เดอะ ค็อพ , คัม เบลซ เดอะ คอร์ท)
And though n*ggaz ………..?
(แอนด์ โธ เอ็น *ggaz)
Disrespect……………?
(ดิซริซเพคท)
Like a man below your belt
(ไล๊ค เก แมน บีโลว์ ยุร เบ๊ลท์)
Me, I always have, so I never go for self
(มี , ไอ ออลเว แฮ็ฝ , โซ ไอ เน๊เฝ่อร์ โก ฟอร์ เซลฟ์)
Had thousand dollar bills with Teddy Roosevelt
(แฮ็ด เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ บิลล์ วิธ เท๊ดดี้ รูเซฝเวล)
Better slow down, tellin’ you now, put the doe down
(เบ๊ทเท่อร์ สโลว์ เดาน , เทลลิน ยู นาว , พุท เดอะ โด เดาน)
Kick your door down, surround the block
(คิ๊ค ยุร ดอร์ เดาน , เซอร์ราวนด์ เดอะ บล๊อค)
Where you go now?
(แวร์ ยู โก นาว)
Fifty shots spit at you and that is not a whole round
(ฟีฟทิ ฌ็อท ซพิท แอ็ท ยู แอนด์ แดท อีส น็อท ดา โฮล ราวนด)
Way I leave the furniture, think it was cold found
(เวย์ ไอ ลี๊ฝ เดอะ เฟอนิเชอะ , ทริ๊งค อิท วอส โคลด์ เฟานด)
Here’s the low-down, messin’ with Mase gotta go down
(เฮียร เดอะ โลว เดาน , เมซซิน วิธ Mase กอททะ โก เดาน)
What more could I say but hey, guess you n*ggaz know now
(ว๊อท โม เคิด ดาย เซย์ บั๊ท เฮ , เกสส ยู เอ็น *ggaz โนว์ นาว)

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse Three: Lil’ Kim
(เฝิซ ทรี : ลิล คิม)

Motherf*ckin’ right I’ma roll with my motherf*ckin’ dogs
(Motherf*ckin ไร๊ท แอมอา โรลล วิธ มาย motherf*ckin ด้อกก)
B*tches ain’t around when it’s time to go to war
(บี *tches เอน อะราวนฺดฺ เว็น อิทซ ไทม์ ทู โก ทู วอร์)
This sh*t here, nothing to f*ck with
(ดิส ฌะ *ที เฮียร , นัธอิง ทู เอฟ *ck วิธ)
I’m the same b*tch all y’all wanna try y’all luck with
(แอม เดอะ เซม บี *tch ออล ยอล วอนนา ธราย ยอล ลัค วิธ)
Little Kim spread like syphilis
(ลิ๊ทเทิ่ล คิม สเพร๊ด ไล๊ค ซีฟอิลิซ)
You think I’m p*ssy?
(ยู ทริ๊งค แอม พี *ssy)
I dare you to stick your d*ck in this
(ไอ แดร์ ยู ทู สทิ๊ค ยุร d*ck อิน ดิส)
Chrome 44, inconspicuous in the 6-0-0, sh*t’s rediculous
(คโรม 44 , อินค็อนซพีคอวซ ซิน เดอะ 6 0 0 , ฌะ *ts รีดิคคิวรัส)
Speak when you’re spoken to and only with permission
(สพี๊ค เว็น ยัวร์ ซโพเค็น ทู แอนด์ โอ๊นลี่ วิธ เพอมีฌอัน)
Like E.F. Hutton, when I talk, n*ggaz listen
(ไล๊ค อี เอฟ Hutton , เว็น นาย ท๊อล์ค , เอ็น *ggaz ลิ๊สซึ่น)
So don’t y’all be mad at me, cause I’m the Q to the B
(โซ ด้อนท์ ยอล บี แม้ด แอ็ท มี , ค๊อส แอม เดอะ คิว ทู เดอะ บี)
To the motherf*ckin’ E-E
(ทู เดอะ motherf*ckin อี อี)
Copped my CD, now all y’all wanna be me
(ค๊อพพี่ มาย ซีดี , นาว ออล ยอล วอนนา บี มี)
See me on the TV, bezel dip in 3D
(ซี มี ออน เดอะ ทีวี , เบสเอ็ล ดิพ อิน 3D)
Peep the CD, chromed out and phoned out
(พีพ เดอะ ซีดี , คโรม เอ๊าท แอนด์ โฟน เอ๊าท)
My sh*t is paid for, your sh*t is loaned out
(มาย ฌะ *ที อีส เพลด ฟอร์ , ยุร ฌะ *ที อีส โลน เอ๊าท)
I gets it on, money keep growin’
(ไอ เก็ท ซิท ออน , มั๊นนี่ คี๊พ โกรวิน)
Ice fully glowin’, plus I’m bad to the bone
(ไอ๊ซ์ ฟูลลิ โกววิน , พลัส แอม แบ้ด ทู เดอะ โบน)
In the danger zone, I hold my own when the pain is gone
(อิน เดอะ แด๊งเจ้อร์ โซน , ไอ โฮลด์ มาย โอว์น เว็น เดอะ เพน อีส กอน)
Like a splinter ya enter
(ไล๊ค เก ซพลีนเทอะ ยา เอ๊นเท่อร์)
So why should I throw my blows and doe
(โซ วาย เชิด ดาย โธรว์ มาย โบลว์ แซน โด)
Do a bid upstate and take the weight for your troubles
(ดู อะ บิด upstate แอนด์ เท้ค เดอะ เว๊ท ฟอร์ ยุร ทรั๊บเบิ้ล)
My n*gga BIG, I’ma ride for
(มาย เอ็น *gga บิ๊ก , แอมอา ไรด์ ฟอร์)
But it ain’t to many n*ggaz that I’d die for
(บั๊ท ดิธ เอน ทู เมนอิ เอ็น *ggaz แดท อาย ดาย ฟอร์)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Will They Die 4 You? คำอ่านไทย Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น