เนื้อเพลง Sometimes When We Touch คำอ่านไทย Rod Stewart

You ask me if I love you
(ยู อาซค มี อิฟ ฟาย ลัฝ ยู)
and I choke on my reply
(แอ็นด ดาย โชค ออน ไม ริพไล)
I’d rather hurt you honestly
(อาย ราฑเออะ เฮิท ยู ออนเอ็ซทลิ)
than mislead you with a lie
(แฑ็น มีซลีด ยู วิฑ อะ ไล)
And who am I to judge you
(แอ็นด ฮู แอ็ม ไอ ทู จัจ ยู)
in what you say or do
(อิน ฮว็อท ยู เซ ออ ดู)
I’m only just beginning
(แอม โอ๊นลี่ จัซท บีกีนนิง)
to see the real you
(ทู ซี เดอะ ริแอ็ล ยู)

And sometimes when we touch
(แอ็นด ซัมไทม์ ฮเว็น วี ทั๊ช)
the honesty’s too much
(เดอะ ออนเอ็ซทิ ทู มัช)
and I have to close my eyes and hide
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ทู คโลส ไม ไอ แซน ไฮด)
I want to hold you till I die
(ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู ทิล ไอ ได)
till we both break down and cry
(ทิล วี โบธ บเรค เดาน แอ็นด คไร)
I want to hold you till the fear in me subsides
(ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู ทิล เดอะ เฟีย อิน มี ซับไซด)

Romance and all it’s strategy
(โระแมนซ แอ็นด ออล อิทซ ซทแรทอิจิ)
leaves me battling with my pride
(ลีฝ มี แบททลิง วิฑ ไม พไรด)
But through all the insecurity
(บัท ธรู ออล ดิ อินซิคยูริทิ)
some tenderness survives
(ซัม เทนเดอะเน็ซ เซอะไฝฝ)
I’m just another writer
(แอม จัซท แอะนัธเออะ ไรทเออะ)
still trapped within my truth
(ซทิล แทร๊พ วิฑีน ไม ทรูธ)
A hesitant prize fighter
(อะ เฮสอิแท็นท พไรส ไฟทเออะ)
still trapped within my youth
(ซทิล แทร๊พ วิฑีน ไม ยูธ)

And sometimes when we touch
(แอ็นด ซัมไทม์ ฮเว็น วี ทั๊ช)
[adsense]
the honesty’s too much
(เดอะ ออนเอ็ซทิ ทู มัช)
and I have to close my eyes and hide
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ทู คโลส ไม ไอ แซน ไฮด)
I want to hold you till I die
(ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู ทิล ไอ ได)
till we both break down and cry
(ทิล วี โบธ บเรค เดาน แอ็นด คไร)
I want to hold you till the fear in me subsides
(ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู ทิล เดอะ เฟีย อิน มี ซับไซด)

At times I’d like to break you
(แอ็ท ไทม อาย ไลค ทู บเรค ยู)
and drive you to your knees
(แอ็นด ดไรฝ ยู ทู ยุร นี)
At times I’d like to break through
(แอ็ท ไทม อาย ไลค ทู บเรค ธรู)
and hold you endlessly
(แอ็นด โฮลด ยู เอนเล็ซลิ)
At times I understand you
(แอ็ท ไทม ซาย อันเดิซแทนด ยู)
and I know how hard you try
(แอ็นด ดาย โน เฮา ฮาด ยู ทไร)
I watched while love commands you
(ไอ ว็อช ฮไวล ลัฝ ค็อมมานด ยู)
and I’ve watched love pass you by
(แอ็นด อิฝ ว็อช ลัฝ เพซ ยู ไบ)
At times I think we’re drifters
(แอ็ท ไทม ซาย ธิงค เวีย ดรีฟเทอะ)
still searching for a friend
(ซทิล เซิชอิง ฟอ รา ฟเร็นด)
a brother or a sister
(อะ บรัฑเออะ ออ รา ซีซเทอะ)
but then the passion flares again
(บัท เฑ็น เดอะ แพฌอัน ฟแล อะเกน)

And sometimes when we touch
(แอ็นด ซัมไทม์ ฮเว็น วี ทั๊ช)
the honesty’s too much
(เดอะ ออนเอ็ซทิ ทู มัช)
and I have to close my eyes and hide
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ทู คโลส ไม ไอ แซน ไฮด)
I want to hold ya till I die
(ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยา ทิล ไอ ได)
till we both break down and cry
(ทิล วี โบธ บเรค เดาน แอ็นด คไร)
I want to hold you till the fear in me subsides
(ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู ทิล เดอะ เฟีย อิน มี ซับไซด)
Subsides
(ซับไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sometimes When We Touch คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น