เนื้อเพลง My Life คำอ่านไทย TLC

Ha ha ha ha [TLC]
(ฮา ฮา ฮา ฮา [ TLC ])
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa whoa [oww]
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว [ oww ])
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)

And I believe it don’t affect
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิท ด้อนท์ แอฟเฟค)
Nobody else but me
(โนบอดี้ เอ๊ลส บั๊ท มี)
Ya’ll been telling me what to do
(ยอล บีน เทลลิง มี ว๊อท ทู ดู)
Since I was old enough to walk
(ซิ๊นซ ไอ วอส โอลด์ อีน๊าฟ ทู ว๊อล์ค)
Old enough to talk
(โอลด์ อีน๊าฟ ทู ท๊อล์ค)
Never let me speak or move
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี สพี๊ค ออ มู๊ฝ)
Do my own thang
(ดู มาย โอว์น เตง)
But now I’m growin’ wiser now
(บั๊ท นาว แอม โกรวิน วายเซอ นาว)
Brighter now
(ไบท์เดอ นาว)
A little bit tighter now
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไทท์เดอ นาว)
Now ya’ll can’t hold me down
(นาว ยอล แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
I know you hate to hear
(ไอ โนว์ ยู เฮท ทู เฮียร)
But things have changed in
(บั๊ท ทริง แฮ็ฝ เช้งจํ อิน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

My life
(มาย ไล๊ฟ)
It’s kinda wild but
(อิทซ กินดา ไวลด์ บั๊ท)
Me and my style stuck
(มี แอนด์ มาย สไทล์ ซทัค)
Now everybody and they
(นาว เอวี่บอดี้ แอนด์ เด)
Momma try to do it
(มอมมา ธราย ทู ดู อิท)
My life
(มาย ไล๊ฟ)
I’ve done that been through that
(แอฝ ดัน แดท บีน ทรู แดท)
So there ain’t nothin
(โซ แดร์ เอน นอทติน)
That you can tell me
(แดท ยู แคน เทลล มี)
My life
(มาย ไล๊ฟ)
On a good night if I feel like
(ออน อะ กู๊ด ไน๊ท อิ๊ฟ ฟาย ฟีล ไล๊ค)
Me and the girls hit the club and until…
(มี แอนด์ เดอะ เกิร์ล ฮิท เดอะ คลับ แอนด์ อันทิล)
It’s my life
(อิทซ มาย ไล๊ฟ)
It’s my life
(อิทซ มาย ไล๊ฟ)
And I believe it don’t effect
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิท ด้อนท์ เอฟเฟ็ค)
Nobody else but me me me me
(โนบอดี้ เอ๊ลส บั๊ท มี มี มี มี)

I’m gettin’ sick and tired of folks
(แอม เกดดิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ โฟล้ค)
Who wanna come around
(ฮู วอนนา คัม อะราวนฺดฺ)
Claim they gon’ get down
(เคลม เด ก็อน เก็ท เดาน)
But all they wanna do is
(บั๊ท ดอร์ เด วอนนา ดู อีส)
See me make a wrong move [yeah]
(ซี มี เม้ค เก รอง มู๊ฝ [ เย่ ])
I don’t care what you hear in the news
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู เฮียร อิน เดอะ นิว)
To see whom I choose to do the late night creep wit’
(ทู ซี ฮูม ไอ ชู๊ส ทู ดู เดอะ เหลท ไน๊ท ครีพ วิท)
I’m gonna do just what I wanna doIt’s my life
(แอม กอนนะ ดู จั๊สท ว๊อท ไอ วอนนา doIts มาย ไล๊ฟ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
Whoa whoa whoa whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว)
And I believe it don’t affect nobody else but me
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิท ด้อนท์ แอฟเฟค โนบอดี้ เอ๊ลส บั๊ท มี)

Sometimes I might get a little crazy
(ซัมไทม์ ซาย ไมท เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
And sometimes I might seem
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย ไมท ซีม)
Out of hand but I’m sayin’
(เอ๊าท อ็อฝ แฮนด์ บั๊ท แอม เซย์อิน)
Life’s too short for me to let you dictate
(ไล๊ฟ ทู ช๊อร์ท ฟอร์ มี ทู เล็ท ยู ดิ๊คเทท)
What I say and the moves I make
(ว๊อท ไอ เซย์ แอนด์ เดอะ มู๊ฝ ซาย เม้ค)
I’m sick of people tryna tell me what to do
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ พี๊เพิ่ล ทายนา เทลล มี ว๊อท ทู ดู)
It’s my life and I’ma live it like I want to
(อิทซ มาย ไล๊ฟ แอนด์ แอมอา ไล้ฝ อิท ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)

Check it
(เช็ค อิท)
Another day another dolla
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ ดอลล่า)
Is the reality of my mentality
(อีส เดอะ ริแอลอิทิ อ็อฝ มาย เม็นแทลอิทิ)
Otherwise don’t even botha
(อัฑเออะไวส ด้อนท์ อี๊เฝ่น botha)
You see my father was a wise old man
(ยู ซี มาย ฟ๊าเท่อร วอส ซา ไว๊ส โอลด์ แมน)
Always creatin’ the plan
(ออลเว creatin เดอะ แพลน)
For me to conquer this land
(ฟอร์ มี ทู คองเคอะ ดิส แลนด์)
He said I am what I am
(ฮี เซ็ด ดาย แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
So be the best that I can
(โซ บี เดอะ เบ๊สท์ แดท ไอ แคน)
And if them others don’t like it
(แอนด์ อิ๊ฟ เด็ม อ๊อเธ่อร์ ด้อนท์ ไล๊ค อิท)
Then why should I give a damn [huh]
(เด็น วาย เชิด ดาย กี๊ฝ อะ แดมนํ [ ฮู ])
Maybe so cause when his life wasn’t right
(เมบี โซ ค๊อส เว็น ฮิส ไล๊ฟ วอสซึ้น ไร๊ท)
My mother picked up them pieces
(มาย ม๊าเธ่อร์ พิค อั๊พ เด็ม พี๊ซ)
Continued on with to fight
(คอนทิ๊นิว ออน วิธ ทู ไฟ้ท)
So now it’s plain to me
(โซ นาว อิทซ เพลน ทู มี)
It ain’t no game to me
(อิท เอน โน เกม ทู มี)
See mom and dad corrected math
(ซี มัม แอนด์ แด๊ด คอรเร็คทํ แมตซฺ)
1 and 1 equal 3
(1 แอนด์ 1 อี๊ควอล 3)
4 and 5 I count my sister and brother
(4 แอนด์ 5 ไอ เค้าทํ มาย ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ บร๊าเท่อรํ)
Stay alive till we die
(สเทย์ อะไล๊ฝ ทิลล์ วี ดาย)
And don’t you ever be worried
(แอนด์ ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ บี ว๊อร์รี่)
Cuz I’m down with a ride
(คัซ แอม เดาน วิธ อะ ไรด์)
Through cliffs and valleys to Cresent Hills
(ทรู คลิฟ แซน แฝ๊เล่ย์ ทู Cresent ฮิลล์)
Tumble down I’ll set a new ground for Jack and Jill
(ทัมเบิล เดาน แอล เซ็ท ดา นิว กราวนด์ ฟอร์ แจ็ค แอนด์ จิล)
Ever wonder what put the thunder deeply in my eyes
(เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ว๊อท พุท เดอะ ธั๊นเด้อร์ ดีพลิ อิน มาย อาย)
Take a look and you’ll find a sunshine
(เท้ค เก ลุ๊ค แอนด์ โยว ไฟนด์ อะ ซันชาย)
My life my life my life
(มาย ไล๊ฟ มาย ไล๊ฟ มาย ไล๊ฟ)

Chorus x 2
(ค๊อรัส เอ๊กซฺ 2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Life คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น