เนื้อเพลง Gangsta คำอ่านไทย Trick Daddy feat Baby, Scarface

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
And the winner is, Trick Diesel
(แอนด์ เดอะ วีนเนอะ อีส , ทริ๊ค ดีเส็ล)
Facemob
(Facemob)
My n*gga Baby, ha ha
(มาย เอ็น *gga เบ๊บี้ , ฮา ฮา)
Gangsta, gangsta, gangsta
(แก๊งซดา , แก๊งซดา , แก๊งซดา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You know me, ‘T’ double, you know I’m a G
(ยู โนว์ มี , ที ดั๊บเบิ้ล , ยู โนว์ แอม มา จี)
Cuz I keeps it gangsta, gangsta, gangsta
(คัซ ไอ คี๊พ ซิท แก๊งซดา , แก๊งซดา , แก๊งซดา)
gangsta, gangsta than a motherf*cker
(แก๊งซดา , แก๊งซดา แฑ็น อะ motherf*cker)
But it was like you, you a p*ssy n*gga
(บั๊ท ดิธ วอส ไล๊ค ยู , ยู อะ พี *ssy เอ็น *gga)
But I keeps it gangsta, gangsta, gangsta
(บั๊ท ไอ คี๊พ ซิท แก๊งซดา , แก๊งซดา , แก๊งซดา)
gangsta, gangsta than a motherf*cker
(แก๊งซดา , แก๊งซดา แฑ็น อะ motherf*cker)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
Went to a eight ball from a dime piece
(เว็นท ทู อะ เอท บอล ฟรอม มา ไดม พี๊ซ)
Ship dat, flip dat, bought a nine piece in five weeks
(ชิพ แดซ , ฟลิพ แดซ , บอท ดา ไนน พี๊ซ อิน ไฟฝ วี๊ค)
Sh*t lookin’ good but I think slammin’
(ฌะ *ที ลุคกิน กู๊ด บั๊ท ไอ ทริ๊งค สแลมมิน)
Me and my dawg passed up bought a block and a half
(มี แอนด์ มาย ดาว พาสส อั๊พ บอท ดา บล๊อค แอนด์ อะ ฮาล์ฟ)
Sellin’ O’s or betta clockin a fag
(เซลลิน โอเอส ออ แบทดา คอกคิน อะ แฟ็ก)
Bout four, five slugs and we was bustin’ they ass
(เบาท โฟ , ไฟฝ ซลัก แซน วี วอส บัสติน เด อาซ)
Gotta keep my bread in a safe place
(กอททะ คี๊พ มาย เบร้ด อิน อะ เซฟ เพลส)
We up with my hitchens in undisclosed locations
(วี อั๊พ วิธ มาย hitchens ซิน อันดิซคโลสด โลเคฌัน)
Hey yo I got the llello, you got the money
(เฮ โย ไอ ก็อท เดอะ llello , ยู ก็อท เดอะ มั๊นนี่)
Try nothin’ funny and I don’t buy dummies
(ธราย นอทติน ฟันนิ แอนด์ ดาย ด้อนท์ บาย ดัมมิส)
Every ounce betta bounce back
(เอ๊เฝอร์รี่ อันซ แบทดา เบ๊าสฺ แบ็ค)
And every brick that I break up
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ บริ๊ค แดท ไอ เบร๊ค อั๊พ)
It all betta flake up
(อิท ดอร์ แบทดา ฟเลค อั๊พ)
And when that sh*t hit the waters
(แอนด์ เว็น แดท ฌะ *ที ฮิท เดอะ ว๊อเท่อร)
Sh*t go to ballin’
(ฌะ *ที โก ทู บอลลิน)
That dope all betta fall in
(แดท โดพ ออล แบทดา ฟอลล์ อิน)
I bought coke back on 84
(ไอ บอท โคค แบ็ค ออน 84)
Back when wood used to get them bricks from the Birdo
(แบ็ค เว็น วู๊ด ยู๊ส ทู เก็ท เด็ม บริ๊ค ฟรอม เดอะ Birdo)
And when I hit him I want to hurt him
(แอนด์ เว็น นาย ฮิท ฮิม ไอ ว้อนท ทู เฮิร์ท ฮิม)
And on cutlass I wanna hit it
(แอนด์ ออน คัทลัซ ซาย วอนนา ฮิท ดิธ)
They ass gon’ feel it
(เด อาซ ก็อน ฟีล อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Ay, ay, ay, ay
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ)
It’s the kid wit the bricks taped up in the grill
(อิทซ เดอะ คิด วิท เดอะ บริ๊ค แท็พ อั๊พ อิน เดอะ กริลล์)
Mmmm Hmmmm Cadillac that is
(อึม ฮึม คาดิลแล แดท อีส)
Wit that rag top bubbly E class burnin’ rubber
(วิท แดท แร๊ก ท๊อพ บั๊บบี้ อี คลาสสํ เบินนิน รั๊บเบ่อร์)
You the number 1 stunna ma show a lil somthin’
(ยู เดอะ นั๊มเบ้อร์ 1 stunna มา โชว์ อะ ลิล ซัมติน)
Ay, ay roll a lil somethin’
(ไอ , ไอ โรลล อะ ลิล ซัมติน)
Mmmm Hmmmm blow a lil somethin’
(อึม ฮึม โบลว์ อะ ลิล ซัมติน)
I got them thangs for a lil nothin’
(ไอ ก็อท เด็ม เตง ฟอร์ รา ลิล นอทติน)
If you got a lil money I’ma throw a lil somethin’
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา ลิล มั๊นนี่ แอมอา โธรว์ อะ ลิล ซัมติน)
Bump this n*gga
(บั๊มพํ ดิส เอ็น *gga)
Mmmm Hmmmm f*ck you n*gga
(อึม ฮึม เอฟ *ck ยู เอ็น *gga)
We aint from ’round here dumpin’ on n*ggas
(วี เอน ฟรอม ราวนด เฮียร dumpin ออน เอ็น *ggas)
But ay Trick Daddy battle up for this n*gga
(บั๊ท ไอ ทริ๊ค แดดดิ แบ๊ทเทิ้ล อั๊พ ฟอร์ ดิส เอ็น *gga)
Well let me get to my hustle [hustle]
(เวลล เล็ท มี เก็ท ทู มาย เฮสเซล [ เฮสเซล ])
I got bricks, grams, and bundles [bundles]
(ไอ ก็อท บริ๊ค , กแร็ม , แอนด์ บั๊นเดิ้ล [ บั๊นเดิ้ล ])
I got ki’s in the muffler
(ไอ ก็อท คิซ ซิน เดอะ มัฟเลอะ)
Birdman daddy CMB motherf*cker
(เบิดแม็น แดดดิ CMB motherf*cker)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Scarface]
([ สกาฟเฟส ])
Face mob, right back at ya
(เฟซ ม๊อบ , ไร๊ท แบ็ค แกท ยา)
With O’s like cookies I flip like spatulas
(วิธ โอเอส ไล๊ค คูคอิ ซาย ฟลิพ ไล๊ค ซแพชอิวละ)
99.9 of the time I’m on the grind
(99 9 อ็อฝ เดอะ ไทม์ แอม ออน เดอะ ไกรนด)
Bricked up and breakin’ em down
(บริ๊ค อั๊พ แอนด์ เบรกกิ้น เอ็ม เดาน)
I got to admit the dope game gravy
(ไอ ก็อท ทู แอ๊ดมิท เดอะ โดพ เกม กเรฝิ)
3 zippers balled up you bring back 80
(3 สีพเพอะ บอล อั๊พ ยู บริง แบ็ค 80)
You learn to swell you might see double
(ยู เลิร์น ทู ซเว็ล ยู ไมท ซี ดั๊บเบิ้ล)
Remember you can’t sell bubble
(รีเม๊มเบ่อร์ ยู แค็นท เซลล์ บั๊บเบิ้ล)
So here it is fool
(โซ เฮียร อิท อีส ฟูล)
I play the game where its no rules
(ไอ เพลย์ เดอะ เกม แวร์ อิทซ โน รูล)
Givin’ you lessons from the old school
(กีฝอิน ยู เล๊ซซั่น ฟรอม ดิ โอลด์ สคูล)
You don’t get high off your own supply
(ยู ด้อนท์ เก็ท ไฮฮ ออฟฟ ยุร โอว์น ซั๊พพลาย)
And when a motherf*cker cross you make sure he die
(แอนด์ เว็น อะ motherf*cker ครอสสํ ยู เม้ค ชัวร์ ฮี ดาย)
Make the next man know he got to think about the payback
(เม้ค เดอะ เน๊กซท แมน โนว์ ฮี ก็อท ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ เพย์แบค)
This sh*t go deeper than me rapping or me say that
(ดิส ฌะ *ที โก ดิพเพอ แฑ็น มี แรพพิง ออ มี เซย์ แดท)
Ask my n*gga Trick Daddy, ask my n*gga Baby
(อาสคฺ มาย เอ็น *gga ทริ๊ค แดดดิ , อาสคฺ มาย เอ็น *gga เบ๊บี้)
Been like that since the early 80’s
(บีน ไล๊ค แดท ซิ๊นซ ดิ เอ๊อรํลี่ 80s)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta คำอ่านไทย Trick Daddy feat Baby, Scarface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น