เนื้อเพลง Keep Your Sh*t The Hardest คำอ่านไทย DMX

[Chorus[2x]:]
([ ค๊อรัส [ 2x ] : ])
What y’all want me to do
(ว๊อท ยอล ว้อนท มี ทู ดู)
Keep your sh*t the hardest
(คี๊พ ยุร ฌะ *ที เดอะ ฮาร์เดท)
It’s about to go down
(อิทซ อะเบ๊าท ทู โก เดาน)
N*ggaz is ready to start this war that’s for sure
(เอ็น *ggaz อีส เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท ดิส วอร์ แด้ท ฟอร์ ชัวร์)
N*gga come and get it
(เอ็น *gga คัม แอนด์ เก็ท ดิธ)
Ride and die why
(ไรด์ แอนด์ ดาย วาย)
Cause my n*ggaz is wit it
(ค๊อส มาย เอ็น *ggaz อีส วิท ดิธ)

I want Monopoly money but I ain’t even half way there
(ไอ ว้อนท โมโน๊โพลี่ มั๊นนี่ บั๊ท ไอ เอน อี๊เฝ่น ฮาล์ฟ เวย์ แดร์)
Do a dirt and a n*gga gotta take the backway there
(ดู อะ เดิร์ท แอนด์ อะ เอ็น *gga กอททะ เท้ค เดอะ แบคเวย์ แดร์)
What it is is the biz and its dirty
(ว๊อท ดิธ อีส ซิส เดอะ บิซ แอนด์ อิทซ เดอทิ)
You’ll get rich but life expectancy is about thirty
(โยว เก็ท ริ๊ช บั๊ท ไล๊ฟ เอ็คซเพคแท็นซิ อีส อะเบ๊าท เธอทิ)
Take the business to the hallways, driving up for four days
(เท้ค เดอะ บีสเน็ซ ทู เดอะ ฮอวเวย์ , ดรายวิง อั๊พ ฟอร์ โฟ เดย์)
On parole with warrants that’ll send me back the raw way
(ออน พะโรล วิธ วอร์แร๊นท แธดิล เซ็นด มี แบ็ค เดอะ รอว์ เวย์)
If I get caught across Jersey state lines
(อิ๊ฟ ฟาย เก็ท คอท อะคร๊อส เจอสิ สเทท ไลน์)
Figure this 98 and I been runnin since 89
(ฟิ๊กเก้อร ดิส 98 แอนด์ ดาย บีน รูนนิน ซิ๊นซ 89)
So that’s like 9 years delinquent time
(โซ แด้ท ไล๊ค 9 เยียร์ ดิลีงคเว็นท ไทม์)
You speakin crime than you know
(ยู สปีกิน ไคร์ม แฑ็น ยู โนว์)
9 years you owe it’s not 9 years you gonna go
(9 เยียร์ ยู โอว์ อิทซ น็อท 9 เยียร์ ยู กอนนะ โก)
No probation or parole more time doin nothin
(โน โพร๊เบชั่น ออ พะโรล โม ไทม์ โดย นอทติน)
They roam to yard writin rhymes an frontin
(เด โรม ทู ย๊าร์ด ไรดิน ไรม แอน ฟ้อนดิน)
Carry n*ggaz greasy because I’m built like that
(แค๊รรี่ เอ็น *ggaz กรีซอิ บิคอส แอม บิลท ไล๊ค แดท)
Burry n*ggaz easy cause they get kilt like that
(Burry เอ็น *ggaz อีสอิ ค๊อส เด เก็ท คิลท ไล๊ค แดท)
If you ain’t in it wit me than you in my way
(อิ๊ฟ ยู เอน อิน หนิด วิท มี แฑ็น ยู อิน มาย เวย์)
But either or you will respect mine
(บั๊ท ไอ๊เทร่อ ออ ยู วิล เรสเพ๊คท ไมน์)
And leave tech 9 and leave it for dude
(แอนด์ ลี๊ฝ ทิค 9 แอนด์ ลี๊ฝ อิท ฟอร์ ดยูด)
The realest you gonna feel is when you face your death
(เดอะ รีเอวรีเอส ยู กอนนะ ฟีล อีส เว็น ยู เฟซ ยุร เด้ท)
Sorry I didn’t know n*gga don’t even waste your breath
(ซ๊อรี่ ไอ ดิ๊นอิน โนว์ เอ็น *gga ด้อนท์ อี๊เฝ่น เวซท ยุร บรี๊ทฺรฺ)
Coppin pleas not D why you flippin
(คอพปิน พลี น็อท ดี วาย ยู ฟริพพิน)
N*gga know the only thing I’m really scared of is slippin
(เอ็น *gga โนว์ ดิ โอ๊นลี่ ทริง แอม ริแอ็ลลิ ซคา อ็อฝ อีส สลิปพิน)
Letin a n*gga catch you when I got my gaurd down
(Letin อะ เอ็น *gga แค็ทช ยู เว็น นาย ก็อท มาย gaurd เดาน)
So I keep em up
(โซ ไอ คี๊พ เอ็ม อั๊พ)
Noddin of with one eye open
(นอดดิน อ็อฝ วิธ วัน อาย โอ๊เพ่น)
I can it freak but theres a time when i’m close ’em both
(ไอ แคน หนิด ฟรี๊ค บั๊ท แดร์ ซา ไทม์ เว็น แอม โคลส เอ็ม โบทรฺ)
Lead poisonin i’m a get hit with an overdose
(ลี๊ด poisonin แอม มา เก็ท ฮิท วิธ แอน โอ๊เฝ่อร์โด่ส)
So I don’t drug thing crud thangs
(โซ ไอ ด้อนท์ ดรัก ทริง crud เตง)
Think I don’t know a slug stains, or blood blaze
(ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ โนว์ อะ ซลัก สเทน , ออ บลัด เบลซ)
Raw gun playin drama
(รอว์ กัน เพลย์ยิน ดร๊าม่า)
Sadness to another n*ggaz momma
(แซดเน็ซ ทู อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *ggaz มอมมา)
I’m a be the the one that puts you up inside the trauma
(แอม มา บี เดอะ ดิ วัน แดท พุท ยู อั๊พ อิ๊นไซด์ เดอะ ทรอมะ)
These are troublesome times
(ฑิส อาร์ ทรับเบิลซัม ไทม์)
And the crime prevails
(แอนด์ เดอะ ไคร์ม พริเฝล)
And the dark side keeps a n*ggaz ass in jail
(แอนด์ เดอะ ด๊าร์ค ไซด์ คี๊พ ซา เอ็น *ggaz อาซ ซิน เจล)
Bada-boom-bada-bing some of this and some of that
(บาดา บูม บาดา บิง ซัม อ็อฝ ดิส แซน ซัม อ็อฝ แดท)
Gotta boogie for a minute but you know i’m coming back
(กอททะ บูกี ฟอร์ รา มิ๊หนิท บั๊ท ยู โนว์ แอม คัมอิง แบ็ค)

[Chorus[2x]]
([ ค๊อรัส [ 2x ] ])

Try to show n*ggaz but I can only hope they see
(ธราย ทู โชว์ เอ็น *ggaz บั๊ท ไอ แคน โอ๊นลี่ โฮพ เด ซี)
You a little n*gga fit right up in a 6 by 3
(ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga ฟิท ไร๊ท อั๊พ อิน อะ 6 บาย 3)
Layin’ up like this
(เลย์อิน อั๊พ ไล๊ค ดิส)
Lips sewn shut eyes closed
(ลิพ โซน ชั๊ท อาย โคลส)
N*ggas walk past the casket damn shorty nice pose
(เอ็น *ggas ว๊อล์ค พาสท์ เดอะ แคซเค็ท แดมนํ ชอร์ทดิง ไน๊ซ์ โพส)
You was ballin n*gga till your ass got balled out
(ยู วอส บอลลิน เอ็น *gga ทิลล์ ยุร อาซ ก็อท บอล เอ๊าท)
Called out by some disrespectful ass n*ggas that go all out
(คอลลํ เอ๊าท บาย ซัม ดิซริซเพคทฟุล อาซ เอ็น *ggas แดท โก ออล เอ๊าท)
I bet you thought it was real funny
(ไอ เบ๊ท ยู ธอท ดิธ วอส เรียล ฟันนิ)
Until it had to get cruddy
(อันทิล อิท แฮ็ด ทู เก็ท cruddy)
Me walkin off leavnin you with all this bloody
(มี วอคกิน ออฟฟ leavnin ยู วิธ ออล ดิส บลัดอิ)
What he gonna do when it’s all over for real
(ว๊อท ฮี กอนนะ ดู เว็น อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร ฟอร์ เรียล)
And the last thing you see is that steel
(แอนด์ เดอะ ล๊าสท ทริง ยู ซี อีส แดท สทีล)
A blast of light that’s what he seein’ if you blast him right
(อะ บลาสทํ อ็อฝ ไล๊ท แด้ท ว๊อท ฮี ซีอิน อิ๊ฟ ยู บลาสทํ ฮิม ไร๊ท)
Hit him in the face and hear that closed casket tight
(ฮิท ฮิม อิน เดอะ เฟซ แอนด์ เฮียร แดท โคลส แคซเค็ท ไท๊ท)
Get it right it aint nothin but endin it to a n*gga
(เก็ท ดิธ ไร๊ท ดิธ เอน นอทติน บั๊ท endin หนิด ทู อะ เอ็น *gga)
Street sweeper like ahhhh!
(สทรีท สวิพเปอ ไล๊ค อา !)
Sendin it to a n*gga
(เซ็นดิน หนิด ทู อะ เอ็น *gga)
When you in the house you play by house
(เว็น ยู อิน เดอะ เฮ้าส ยู เพลย์ บาย เฮ้าส)
2 words you’ll never here again are house lose
(2 เวิร์ด โยว เน๊เฝ่อร์ เฮียร อะเกน อาร์ เฮ้าส ลู้ส)
And that’s house choose it aint gonna be that
(แอนด์ แด้ท เฮ้าส ชู๊ส อิท เอน กอนนะ บี แดท)
Cause I can’t see that
(ค๊อส ไอ แค็นท ซี แดท)
Ready to get in them n*ggaz ass real good so where the weed at
(เร๊ดี้ ทู เก็ท อิน เด็ม เอ็น *ggaz อาซ เรียล กู๊ด โซ แวร์ เดอะ วี แอ็ท)
Believe that you aint going to see nothin to familiar
(บีลี๊ฝ แดท ยู เอน โกอิ้ง ทู ซี นอทติน ทู แฟมิ๊ลิอาร์)
I would tell you what to do but than I’d have to kill you
(ไอ เวิด เทลล ยู ว๊อท ทู ดู บั๊ท แฑ็น อาย แฮ็ฝ ทู คิลล์ ยู)
And it ain’t even worth it I ain’t goin to build nothin
(แอนด์ ดิท เอน อี๊เฝ่น เวิร์ธ อิท ไอ เอน โกอิน ทู บิ้ลดํ นอทติน)
So I’m just gonna let you go be that same n*gga
(โซ แอม จั๊สท กอนนะ เล็ท ยู โก บี แดท เซม เอ็น *gga)
still frontin laughin and sh*t
(สทิลล ฟ้อนดิน เลอกิน แอนด์ ฌะ *ที)
Like you see somethin funny but you say sound good
(ไล๊ค ยู ซี ซัมติน ฟันนิ บั๊ท ยู เซย์ ซาวน์ด กู๊ด)
let me see somethin money
(เล็ท มี ซี ซัมติน มั๊นนี่)
For real
(ฟอร์ เรียล)
[Go n*gga, go n*gga, go n*gga, go n*gga n*gga]
([ โก เอ็น *gga , โก เอ็น *gga , โก เอ็น *gga , โก เอ็น *gga เอ็น *gga ])

[Chorus[4x]]
([ ค๊อรัส [ 4x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep Your Sh*t The Hardest คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น