เนื้อเพลง NYMP คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Geyeah, NYMP the realest, uhh
(Geyeah , NYMP เดอะ รีเอวรีเอส , อา)
This is educated thug MU-SIC, n*ggaz
(ดิส ซิส เอดยุเคท ธัก MU ซิค , เอ็น *ggaz)

Life’s a battle, mean streets eat you alive
(ไล๊ฟ ซา แบ๊ทเทิ้ล , มีน สทรีท อี๊ท ยู อะไล๊ฝ)
Blocks’ll have you, tryin to maintain your course
(Blocksll แฮ็ฝ ยู , ทายอิน ทู เมนเทน ยุร คอร์ส)
through the potholes and gravel
(ทรู เดอะ potholes แซน กแรฝเอ็ล)
Hot holes and what-have-you, tryin to clock dough
(ฮอท โฮล แซน ว๊อท แฮ็ฝ ยู , ทายอิน ทู คล๊อค โด)
Foes tryin to pop shots through you by code
(โฟ ทายอิน ทู พ็อพ ฌ็อท ทรู ยู บาย โค้ด)
Pigs tryin to grab you and lock up your soul
(พิก ทายอิน ทู แกร๊บ ยู แอนด์ ล๊อค อั๊พ ยุร โซล)
Through the Hot Apple, nighttime shots crackle
(ทรู เดอะ ฮอท แอพ , ไนท์ไทม์ ฌ็อท crackle)
[bucka bucka bucka] Fiends tryin to gaffle you
([ bucka bucka bucka ] ฟีนด ทายอิน ทู แกฟเฟิล ยู)
Not only cokeheads but the Feds in the Mercuray Topaz
(น็อท โอ๊นลี่ cokeheads บั๊ท เดอะ เฟ็ด ซิน เดอะ Mercuray โทแพ็ส)
after you, up the avenue
(แอ๊ฟเท่อร ยู , อั๊พ ดิ แอ๊ฝเฝนิว)
Tryin to give you big numbers, you got math to do
(ทายอิน ทู กี๊ฝ ยู บิ๊ก นั๊มเบ้อร์ , ยู ก็อท แมตซฺ ทู ดู)
Tryin to make you miss summer, sh*t, that ain’t cool
(ทายอิน ทู เม้ค ยู มิซ ซั๊มเม่อร์ , ฌะ *ที , แดท เอน คูล)
I caught smaller cases tryin to get cap or two
(ไอ คอท สเมลเลอ เค๊ส ทายอิน ทู เก็ท แค๊พ ออ ทู)
Up against the wall, tryin to pass through
(อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ , ทายอิน ทู เพซ ทรู)
Ghost-like, hear the cries from the tortured souls
(โก๊สท ไล๊ค , เฮียร เดอะ ไคร ฟรอม เดอะ ท๊อเจ้อร โซล)
Most nights, I hold my toast tight, and it goes like
(โมซท ไน๊ท , ไอ โฮลด์ มาย โท๊สท ไท๊ท , แอนด์ ดิท โกซ ไล๊ค)

Chorus: Jay-Z
(ค๊อรัส : เจ ซี)

N.Y.M.P., the realest n*ggaz
(เอ็น วาย เอ็ม พี , เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz)
N.Y.M.P., the realest n*ggaz
(เอ็น วาย เอ็ม พี , เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz)
Uhh, uh-huh-uh-UHH, N.Y.M.P. the realest
(อา , อา ฮู อา อา , เอ็น วาย เอ็ม พี เดอะ รีเอวรีเอส)
Marcy.. Brooklyn..
(มาร์ซี บรูกคิน)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yo; I come through, gettin money, sittin on twenties
(โย ; ไอ คัม ทรู , เกดดิน มั๊นนี่ , ซิทดิน ออน ทเวนทีสฺ)
N*ggaz throwin me shade, but ain’t sh*t sunny
(เอ็น *ggaz โตวอิน มี เฉด , บั๊ท เอน ฌะ *ที ซันนิ)
Hot shells only thing n*ggaz could get from me
(ฮอท เชลล์ โอ๊นลี่ ทริง เอ็น *ggaz เคิด เก็ท ฟรอม มี)
Cocktails thrown in your living room, KA-BOOM
(ค๊อคเทล ธโรน อิน ยุร ลีฝอิง รูม , คา บูม)
I’m so confrontational;
(แอม โซ คอนฟรอนเทชแนล 😉
they shoulda never let me go on probation yo
(เด โช๊วดา เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี โก ออน โพร๊เบชั่น โย)
I’m a hustler; except that..
(แอม มา ฮัซเลอะ ; เอ็กเซ๊พท แดท)
no correctional facilities can correct that
(โน correctional facilities แคน คอรเร็คทํ แดท)
I took a step back, I viewed myself, seen where my head was at
(ไอ ทุค กา สเท็พ แบ็ค , ไอ ฝิว ไมเซลฟ , ซีน แวร์ มาย เฮด วอส แอ็ท)
It’s where that dough is homey, gotta get that
(อิทซ แวร์ แดท โด อีส โฮมี , กอททะ เก็ท แดท)
Gotta get away, some try but head back
(กอททะ เก็ท อะเวย์ , ซัม ธราย บั๊ท เฮด แบ็ค)
Uhh, street smart n*ggaz got left back
(อา , สทรีท สมาร์ท เอ็น *ggaz ก็อท เล๊ฟท แบ็ค)
Some died, they left stacks
(ซัม ดาย , เด เล๊ฟท ซแท็ค)
Me, I ball right, and on top of that I’m dog nice
(มี , ไอ บอล ไร๊ท , แอนด์ ออน ท๊อพ อ็อฝ แดท แอม ด้อกก ไน๊ซ์)
Jigga been cold as f*ck before ice
(จิ๊กกา บีน โคลด์ แอส เอฟ *ck บีฟอร์ ไอ๊ซ์)
Not before Christ, but a long f*ckin time
(น็อท บีฟอร์ คไรซท , บั๊ท ดา ลอง เอฟ *ckin ไทม์)
Get your mind right n*ggaz
(เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท เอ็น *ggaz)

Chorus: Jay-Z
(ค๊อรัส : เจ ซี)

N.Y.M.P., the realest
(เอ็น วาย เอ็ม พี , เดอะ รีเอวรีเอส)
Uh-huh-uh-UHH, N.Y.M.P., the realest n*ggaz
(อา ฮู อา อา , เอ็น วาย เอ็ม พี , เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz)
Uhh uh-huh, uh-UHH, N.Y.M.P. the realest n*ggaz
(อา อา ฮู , อา อา , เอ็น วาย เอ็ม พี เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz)
Marcy.. feel me..
(มาร์ซี ฟีล มี)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I looked Death in the face years back
(ไอ ลุ๊ค เด้ท อิน เดอะ เฟซ เยียร์ แบ็ค)
I held tears back, I gathered myself and stared back
(ไอ เฮ็ลด เทียร์ แบ็ค , ไอ แก๊เธ่อร์ ไมเซลฟ แอนด์ สทาร์ แบ็ค)
I’m from where you don’t crack, the weak don’t live
(แอม ฟรอม แวร์ ยู ด้อนท์ แคร๊ค , เดอะ วี๊ค ด้อนท์ ไล้ฝ)
You gotta bounce back homey, the streets don’t give
(ยู กอททะ เบ๊าสฺ แบ็ค โฮมี , เดอะ สทรีท ด้อนท์ กี๊ฝ)
I take and rape villages, who gon’ stop him?
(ไอ เท้ค แอนด์ เร้พ ฝิ๊ลเหลจ , ฮู ก็อน สท๊อพ ฮิม)
Not Rudy Guiliani, not Hillary Rodham
(น็อท Rudy Guiliani , น็อท Hillary Rodham)
Still I still pop him
(สทิลล ไอ สทิลล พ็อพ ฮิม)
Sh*t I grassy knoll and hilltop him, it’s all political now
(ฌะ *ที ไอ กราซซิ โนล แอนด์ เฮลท๊อป ฮิม , อิทซ ซอร์ โพลิทิ๊ค่อล นาว)
I think big when I spit at you now
(ไอ ทริ๊งค บิ๊ก เว็น นาย ซพิท แอ็ท ยู นาว)
Between my dog and the figures, the four gonna get’cha
(บีทะวีน มาย ด้อกก แอนด์ เดอะ ฟิ๊กเก้อร , เดอะ โฟ กอนนะ แกทชา)
Between life and death, they killed my spirit
(บีทะวีน ไล๊ฟ แอนด์ เด้ท , เด คิลล์ มาย สพีหริท)
So what little life I got left, y’all can expect me to ball
(โซ ว๊อท ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ฟ ไอ ก็อท เล๊ฟท , ยอล แคน เอ็กซเพ็คท มี ทู บอล)
I ? myself, teacher said I was a lost cause
(ไอ ไมเซลฟ , ที๊ชเช่อร เซ็ด ดาย วอส ซา ล็อซท ค๊อส)
cause I used to roam them halls
(ค๊อส ไอ ยู๊ส ทู โรม เด็ม ฮอลล์)
Still I spit knowledge, dropped out of high school, skipped college
(สทิลล ไอ ซพิท นอลเอ็จ , ดร็อพ เอ๊าท อ็อฝ ไฮฮ สคูล , สคริป ค๊อลลิจ)
Who woulda thought I’d make it ” Big ” like Ms. Wallace?
(ฮู วู๊ดดา ธอท อาย เม้ค อิท ” บิ๊ก ” ไล๊ค เอมสฺ Wallace)

Chorus: Jay-Z
(ค๊อรัส : เจ ซี)

Uhh, yeah, N.Y.M.P., the realest n*ggaz
(อา , เย่ , เอ็น วาย เอ็ม พี , เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz)
Brooklyn, what? N.Y.M.P., the realest n*ggaz
(บรูกคิน , ว๊อท เอ็น วาย เอ็ม พี , เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz)
Uhh, uh-huh-uh-UHH, N.Y.M.P. the realest n*ggaz
(อา , อา ฮู อา อา , เอ็น วาย เอ็ม พี เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz)
Marcy.. Brooklyn, N.Y.M.P. the realest, feel me
(มาร์ซี บรูกคิน , เอ็น วาย เอ็ม พี เดอะ รีเอวรีเอส , ฟีล มี)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Educated, thug mu-sic n*ggaz
(เอดยุเคท , ธัก mu ซิค เอ็น *ggaz)
This is Brooklyn, this is gangsta, this is project
(ดิส ซิส บรูกคิน , ดิส ซิส แก๊งซดา , ดิส ซิส โพร๊เจ็คท)
Real sh*t, N.Y.M.P. the realest n*ggaz
(เรียล ฌะ *ที , เอ็น วาย เอ็ม พี เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *ggaz)
Marcy, Brooklyn, stompin grounds
(มาร์ซี , บรูกคิน , สตอมพิน กราวนด์)
F*ck with me
(เอฟ *ck วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง NYMP คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น