เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Marques Houston

[Spoken Marques]
([ ซโพเค็น มาค ])

Don’t say a word
(ด้อนท์ เซย์ อะ เวิร์ด)
Just come over here
(จั๊สท คัม โอ๊เฝ่อร เฮียร)
I got somethin’ I gotta do tonight
(ไอ ก็อท ซัมติน นาย กอททะ ดู ทูไน๊ท)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])

Ain’t never been a man wantin’ anything much as I want you [you]
(เอน เน๊เฝ่อร์ บีน อะ แมน วอนทิน เอนอิธิง มัช แอส ซาย ว้อนท ยู [ ยู ])
The sun don’t come up til’ mornin’ so tonight theres no excuse…mmm [mmm]
(เดอะ ซัน ด้อนท์ คัม อั๊พ ทิล มอร์นิน โซ ทูไน๊ท แดร์ โน เอ็กซคิ้วส อึม [ อึม ])
Just like the rain outside I’ll make your love come down so baby now it’s time [time]
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ เรน เอ๊าทไซ้ด แอล เม้ค ยุร ลัฝ คัม เดาน โซ เบ๊บี้ นาว อิทซ ไทม์ [ ไทม์ ])
Just can’t wait no more [just can’t wait no more]
(จั๊สท แค็นท เว้ท โน โม [ จั๊สท แค็นท เว้ท โน โม ])
I’m gon’ give you what your body’s been cryin’ for [cryin’ for]
(แอม ก็อน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยุร บ๊อดี้ บีน คายอิน ฟอร์ [ คายอิน ฟอร์ ])

[PreChorus One]
([ พีโครัส วัน ])

And if you tell me yes I’ll lay you down
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เทลล มี เย็ซ แอล เลย์ ยู เดาน)
Girl we ain’t gotta rush let’s play around
(เกิร์ล วี เอน กอททะ รัช เล็ท เพลย์ อะราวนฺดฺ)
We’ll do it like we never done before so go and lock that door
(เวลล ดู อิท ไล๊ค วี เน๊เฝ่อร์ ดัน บีฟอร์ โซ โก แอนด์ ล๊อค แดท ดอร์)
Baby don’t worry cus I’ll be gentle
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ครัส แอล บี เจ๊นเทิ่ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Come on baby turn the lights off let’s get naked [ooh come on]
(คัมมอน เบ๊บี้ เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออฟฟ เล็ท เก็ท เน๊คเค่ด [ อู้ คัมมอน ])
Come on babygirl you know I just can’t take it [I can’t take it no more]
(คัมมอน เบบี้เกิล ยู โนว์ ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค อิท [ ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม ])
Let your panties hit the floor [floor]
(เล็ท ยุร แพนดีสฺ ฮิท เดอะ ฟลอร์ [ ฟลอร์ ])
Let your body steal the show right now [right now]
(เล็ท ยุร บ๊อดี้ สทีล เดอะ โชว์ ไร๊ท นาว [ ไร๊ท นาว ])
It seems like you’re ready
(อิท ซีม ไล๊ค ยัวร์ เร๊ดี้)
So come on girl I just can’t wait to see us naked [us naked yea]
(โซ คัมมอน เกิร์ล ไอ จั๊สท แค็นท เว้ท ทู ซี อัซ เน๊คเค่ด [ อัซ เน๊คเค่ด เย ])

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])

I know you want this girl I see it in your eyes [eyes]
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิส เกิร์ล ไอ ซี อิท อิน ยุร อาย [ อาย ])
Don’t be ashamed of what you got between those thighs oh [oh]
(ด้อนท์ บี อะเชมดฺ อ็อฝ ว๊อท ยู ก็อท บีทะวีน โฑส ไธ โอ [ โอ ])
You know I’m gon’ try not to be so exited
(ยู โนว์ แอม ก็อน ธราย น็อท ทู บี โซ เอ๊กสิท)
But I can’t help it feels so good to be invited
(บั๊ท ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท ฟีล โซ กู๊ด ทู บี อินไฝ๊ท)
So baby get ready cus here I go ooh [here I go ooh]
(โซ เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ ครัส เฮียร ไอ โก อู้ [ เฮียร ไอ โก อู้ ])

[PreChorus Two]
([ พีโครัส ทู ])

Take off your shoes I wanna see them toes
(เท้ค ออฟฟ ยุร ชู ซาย วอนนา ซี เด็ม โท)
Slip off that skirt and that shirt gotta go
(สลิ๊พ ออฟฟ แดท สเคิ๊ร์ท แอนด์ แดท เชิ๊ร์ท กอททะ โก)
Come off them draws girl you won’t be needin’ those
(คัม ออฟฟ เด็ม ดรอว์ เกิร์ล ยู ว็อนท บี นีดิน โฑส)
Now you’re wearin’ what I like baby let’s go
(นาว ยัวร์ เวียริน ว๊อท ไอ ไล๊ค เบ๊บี้ เล็ท โก)
Come on
(คัมมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Come on baby turn the lights off let’s get naked [Let’s get naked] ooh come on
(คัมมอน เบ๊บี้ เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออฟฟ เล็ท เก็ท เน๊คเค่ด [ เล็ท เก็ท เน๊คเค่ด ] อู้ คัมมอน)
Come on babygirl you know I just can’t take it [I can’t take it no more]
(คัมมอน เบบี้เกิล ยู โนว์ ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค อิท [ ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม ])
Let your panties hit the floor [floor]
(เล็ท ยุร แพนดีสฺ ฮิท เดอะ ฟลอร์ [ ฟลอร์ ])
Let your body steal the show right now [right now]
(เล็ท ยุร บ๊อดี้ สทีล เดอะ โชว์ ไร๊ท นาว [ ไร๊ท นาว ])
It seems like you’re ready
(อิท ซีม ไล๊ค ยัวร์ เร๊ดี้)
So come on girl I just can’t wait to see us naked [us naked yea]
(โซ คัมมอน เกิร์ล ไอ จั๊สท แค็นท เว้ท ทู ซี อัซ เน๊คเค่ด [ อัซ เน๊คเค่ด เย ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])

Now somethin’ ’bout that sexy skin you in
(นาว ซัมติน เบาท แดท เซคซิ สกิน ยู อิน)
Your clothes don’t do you justice so come out of them
(ยุร คโลฑ ด้อนท์ ดู ยู จัสติกส โซ คัม เอ๊าท อ็อฝ เด็ม)
So baby take that off so I can break you off
(โซ เบ๊บี้ เท้ค แดท ออฟฟ โซ ไอ แคน เบร๊ค ยู ออฟฟ)
And give you love love love [uh huh oh]
(แอนด์ กี๊ฝ ยู ลัฝ ลัฝ ลัฝ [ อา ฮู โอ ])
Now its time to enjoy yourself
(นาว อิทซ ไทม์ ทู เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
If you need assistance babygirl I’m here to help
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด แอ็ซซีซแท็นซ เบบี้เกิล แอม เฮียร ทู เฮ้ลพ)
Cus its time for us to start this love makin’ [let’s make love]
(ครัส อิทซ ไทม์ ฟอร์ อัซ ทู สท๊าร์ท ดิส ลัฝ เมกิน [ เล็ท เม้ค ลัฝ ])
But first we gotta get b*tt naked
(บั๊ท เฟิร์สท วี กอททะ เก็ท บี *tt เน๊คเค่ด)

[Spoken Marques]
([ ซโพเค็น มาค ])

Damn girl
(แดมนํ เกิร์ล)
You look so good
(ยู ลุ๊ค โซ กู๊ด)
Won’t you come over here
(ว็อนท ยู คัม โอ๊เฝ่อร เฮียร)
Slip off that skirt
(สลิ๊พ ออฟฟ แดท สเคิ๊ร์ท)
You know that shirt gotta go
(ยู โนว์ แดท เชิ๊ร์ท กอททะ โก)
baby baby baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้)
You lookin’ kinna right
(ยู ลุคกิน kinna ไร๊ท)
Take your time [take your time]
(เท้ค ยุร ไทม์ [ เท้ค ยุร ไทม์ ])
Now you know its time
(นาว ยู โนว์ อิทซ ไทม์)
Lets get naked
(เล็ท เก็ท เน๊คเค่ด)

If you tell me yes I’ll lay you down
(อิ๊ฟ ยู เทลล มี เย็ซ แอล เลย์ ยู เดาน)
We’ll do it like you never done before
(เวลล ดู อิท ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ ดัน บีฟอร์)
If you tell me yes I’ll lay you down
(อิ๊ฟ ยู เทลล มี เย็ซ แอล เลย์ ยู เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Marques Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น