เนื้อเพลง Family Reunion คำอ่านไทย Blink 182

sh*t piss f*ck cunt cocks*cker motherf*cker tits fart turd and twat
(ฌะ *ที พิซ เอฟ *ck คันท ค๊อค *cker motherf*cker ทิท ฟาท turd แอนด์ twat)
sh*t piss f*ck cunt cocks*cker motherf*cker tits fart turd and twat
(ฌะ *ที พิซ เอฟ *ck คันท ค๊อค *cker motherf*cker ทิท ฟาท turd แอนด์ twat)
sh*t piss f*ck cunt cocks*cker motherf*cker tits fart turd and twat
(ฌะ *ที พิซ เอฟ *ck คันท ค๊อค *cker motherf*cker ทิท ฟาท turd แอนด์ twat)
sh*t piss f*ck cunt cocks*cker motherf*cker tits fart turd and twat
(ฌะ *ที พิซ เอฟ *ck คันท ค๊อค *cker motherf*cker ทิท ฟาท turd แอนด์ twat)
I f*cked your mom
(ไอ เอฟ *cked ยุร มัม)
And i wanna s*ck my dad
(แอนด์ ดาย วอนนา เอส *ck มาย แด๊ด)
And my momma too
(แอนด์ มาย มอมมา ทู)
Oh, is this thing on?
(โอ , อีส ดิส ทริง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Family Reunion คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น