เนื้อเพลง Rock Your Body คำอ่านไทย Justin Timberlake

Don’t be so quick to walk away
(ด้อนท์ บี โซ ควิค ทู วอค อะเว)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
I wanna rock your body
(ไอ วอนนา ร็อค ยุร บอดอิ)
Please stay
(พลีส ซเท)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
You don’t have to admit you wanna play
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท ยู วอนนา พเล)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
Just let me rock you
(จัซท เล็ท มี ร็อค ยู)
Till the break of day
(ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)

Got time, but I don’t mind
(ก็อท ไทม , บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Just wanna rock you girl
(จัซท วอนนา ร็อค ยู เกิล)
I’ll have whatever you have
(อิล แฮ็ฝ ฮว็อทเอฝเออะ ยู แฮ็ฝ)
Come on, just give it a whirl
(คัมมอน , จัซท กิฝ อิท ดา ฮเวิล)
See I’ve been watching you
(ซี อิฝ บีน วัทชิง ยู)
I like the way you move
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู มูฝ)
So go ahead, girl, just do
(โซ โก อะเฮด , เกิล , จัซท ดู)
That ass shaking thing you do
(แดท อาซ เชคกิ้ง ธิง ยู ดู)

So you grab your girls
(โซ ยู กแร็บ ยุร เกิล)
And you grab a couple more
(แอ็นด ยู กแร็บ อะ คั๊พเพิ่ล โม)
And you all come meet me
(แอ็นด ยู ออล คัม มีท มี)
In the middle of the floor
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ฟโล)
Said the air is thick, it’s smelling right
(เซ็ด ดิ แอ อีส ธิค , อิทซ สเมลลิง ไรท)
So you pass to the left and you sail to the right
(โซ ยู เพซ ทู เดอะ เล็ฟท แอ็นด ยู เซล ทู เดอะ ไรท)

Don’t be so quick to walk away
(ด้อนท์ บี โซ ควิค ทู วอค อะเว)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
I wanna rock your body
(ไอ วอนนา ร็อค ยุร บอดอิ)
Please stay
(พลีส ซเท)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
You don’t have to admit you wanna play
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท ยู วอนนา พเล)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
Just let me rock you
(จัซท เล็ท มี ร็อค ยู)
Till the break of day
(ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)

I don’t mean no harm
(ไอ ด้อนท์ มีน โน ฮาม)
Just wanna rock you girl
(จัซท วอนนา ร็อค ยู เกิล)
Make a move, but be calm
(เมค เก มูฝ , บัท บี คาม)
Let’s go, let’s give it a whirl
(เล็ท โก , เล็ท กิฝ อิท ดา ฮเวิล)
See it appears to me
(ซี อิท แอ็พเพีย ทู มี)
You like the way I move
(ยู ไลค เดอะ เว ไอ มูฝ)
I’ll tell you what I’m gonna do
(อิล เท็ล ยู ฮว็อท แอม กอนนะ ดู)
Pull you close and share my groove
(พุล ยู คโลส แอ็นด แฌ ไม กรูฝ)

So you grab your girls
(โซ ยู กแร็บ ยุร เกิล)
And you grab a couple more
(แอ็นด ยู กแร็บ อะ คั๊พเพิ่ล โม)
And you all come meet me
(แอ็นด ยู ออล คัม มีท มี)
In the middle of the floor
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ฟโล)
Said the air is thick, it’s smelling right
(เซ็ด ดิ แอ อีส ธิค , อิทซ สเมลลิง ไรท)
So you pass to the left and you sail to the right
(โซ ยู เพซ ทู เดอะ เล็ฟท แอ็นด ยู เซล ทู เดอะ ไรท)

Don’t be so quick to walk away
(ด้อนท์ บี โซ ควิค ทู วอค อะเว)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
I wanna rock your body
(ไอ วอนนา ร็อค ยุร บอดอิ)
Please stay
(พลีส ซเท)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
You don’t have to admit you wanna play
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท ยู วอนนา พเล)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
Just let me rock you
(จัซท เล็ท มี ร็อค ยู)
Till the break of day
(ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)
[adsense]
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)

Talk to me boy
(ทอค ทู มี บอย)
No disrespect, I don’t mean no harm
(โน ดิซริซเพคท , ไอ ด้อนท์ มีน โน ฮาม)
Talk to me boy
(ทอค ทู มี บอย)
I can’t wait to have you in my arms
(ไอ แค็นท เวท ทู แฮ็ฝ ยู อิน ไม อาม)
Talk to me boy
(ทอค ทู มี บอย)
Hurry up cause you’re taking too long
(เฮอริ อัพ คอส ยัวร์ เทคอิง ทู ล็อง)
Talk to me boy
(ทอค ทู มี บอย)
Better have you naked by the end of this song
(เบทเทอะ แฮ็ฝ ยู เนคิด ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ ที ซ็อง)

So what did you come for
(โซ ฮว็อท ดิด ยู คัม ฟอ)
I came to dance with you
(ไอ เคม ทู ดานซ วิฑ ยู)
And you know that you don’t want to hit the floor
(แอ็นด ยู โน แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู ฮิท เดอะ ฟโล)
I came to romance with you
(ไอ เคม ทู โระแมนซ วิฑ ยู)
You’re searching for love forever more
(ยัวร์ เซิชอิง ฟอ ลัฝ เฟาะเรฝเออะ โม)
It’s time to take a chance
(อิทซ ไทม ทู เทค เก ชานซ)
If love is here on the floor, girl
(อิฟ ลัฝ อีส เฮียร ออน เดอะ ฟโล , เกิล)

Hey
(เฮ)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
Yea
(เย)
Come on baby
(คัมมอน เบบิ)

Don’t be so quick to walk away
(ด้อนท์ บี โซ ควิค ทู วอค อะเว)
[Don’t walk away]
([ ด้อนท์ วอค อะเว ])
[Come on and]
([ คัมมอน แอ็นด ])
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
I wanna rock your body
(ไอ วอนนา ร็อค ยุร บอดอิ)
[Let me rock your body]
([ เล็ท มี ร็อค ยุร บอดอิ ])
Please stay
(พลีส ซเท)
[Come on and]
([ คัมมอน แอ็นด ])
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
You don’t have to admit you wanna play
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท ยู วอนนา พเล)
[You don’t have to admit you wanna play, just]
([ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท ยู วอนนา พเล , จัซท ])
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
Just let me rock you
(จัซท เล็ท มี ร็อค ยู)
[Do do do do]
([ ดู ดู ดู ดู ])
Till the break of day
(ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)
[Come on and]
([ คัมมอน แอ็นด ])
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)

Talk to me boy
(ทอค ทู มี บอย)
No disrespect, I don’t mean no harm
(โน ดิซริซเพคท , ไอ ด้อนท์ มีน โน ฮาม)
Talk to me boy
(ทอค ทู มี บอย)
But I can’t wait to have you in my arms
(บัท ไอ แค็นท เวท ทู แฮ็ฝ ยู อิน ไม อาม)
Talk to me boy
(ทอค ทู มี บอย)
Hurry up cause you’re taking too long
(เฮอริ อัพ คอส ยัวร์ เทคอิง ทู ล็อง)
Talk to me boy
(ทอค ทู มี บอย)
Better have you naked by the end of this song
(เบทเทอะ แฮ็ฝ ยู เนคิด ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ ที ซ็อง)

Don’t be so quick to walk away
(ด้อนท์ บี โซ ควิค ทู วอค อะเว)
[Just think of me and you]
([ จัซท ธิงค อ็อฝ มี แอ็นด ยู ])
Don’t be so quick to walk away
(ด้อนท์ บี โซ ควิค ทู วอค อะเว)
[We could do something]
([ วี คูด ดู ซัมติง ])
Don’t be so quick to walk away
(ด้อนท์ บี โซ ควิค ทู วอค อะเว)
[I like the way you look right now]
([ ไอ ไลค เดอะ เว ยู ลุค ไรท เนา ])
Don’t be so quick to walk away
(ด้อนท์ บี โซ ควิค ทู วอค อะเว)
[Come over here baby]
([ คัม โอเฝอะ เฮียร เบบิ ])

Are you feeling me?
(อาร์ ยู ฟีลอิง มี)
Let’s do something
(เล็ท ดู ซัมติง)
Let’s make a bet
(เล็ท เมค เก เบ็ท)
Cause I, gotta have you naked by the end of this song
(คอส ไอ , กอททะ แฮ็ฝ ยู เนคิด ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ ที ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Your Body คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น