เนื้อเพลง Playhouse คำอ่านไทย Pretty Ricky

You in our playhouse
(ยู อิน เอ๊า playhouse)
Let’s play
(เล็ท เพลย์)
Yeah this ya boy Pleasure, Baby Blue, Slick ‘Em, Spectacular and we are Pretty Ricky…
(เย่ ดิส ยา บอย พเลฉเออะ , เบ๊บี้ บลู , ซลิค เอ็ม , ซเพ็คแทคอิวเลอะ แอนด์ วี อาร์ พริ๊ทที่ ริกกี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
We can play house and touch, touch
(วี แคน เพลย์ เฮ้าส แอนด์ ทั๊ช , ทั๊ช)
Lay you on the couch and hunch hunch
(เลย์ ยู ออน เดอะ เคาช แอนด์ ฮันช ฮันช)
Baby just shhh, hush hush
(เบ๊บี้ จั๊สท shhh , ฮัฌ ฮัฌ)
I’mma eat ya body out like lunch, lunch
(แอมมา อี๊ท ยา บ๊อดี้ เอ๊าท ไล๊ค ลั้นช , ลั้นช)

We can play house and touch, touch
(วี แคน เพลย์ เฮ้าส แอนด์ ทั๊ช , ทั๊ช)
Lay you on the couch and hunch hunch
(เลย์ ยู ออน เดอะ เคาช แอนด์ ฮันช ฮันช)
Baby just shhh, hush hush
(เบ๊บี้ จั๊สท shhh , ฮัฌ ฮัฌ)
I’mma eat ya body out like lunch, lunch
(แอมมา อี๊ท ยา บ๊อดี้ เอ๊าท ไล๊ค ลั้นช , ลั้นช)

[Baby Blue]
([ เบ๊บี้ บลู ])
Yeah, Baby Blue Whoa!
(เย่ , เบ๊บี้ บลู โว้ว !)
I’ll be your Jamaican lover strokin’ in ya potwa
(แอล บี ยุร จะเมแค็น ลัฝเออะ สโตรคิน อิน ยา potwa)
I’ll be your mexican lover bangin’ up your pinyata
(แอล บี ยุร เมคซิแค็น ลัฝเออะ แบงงิน อั๊พ ยุร pinyata)
I’ll be your French lover got wee wee for your C-double-O chie
(แอล บี ยุร ฟเร็นช ลัฝเออะ ก็อท วี วี ฟอร์ ยุร ซี ดั๊บเบิ้ล โอ chie)
Baby let me la la la lick your body
(เบ๊บี้ เล็ท มี ลา ลา ลา ลิค ยุร บ๊อดี้)
Wax that ass, wax on, wax off,
(แว๊กซ แดท อาซ , แว๊กซ ออน , แว๊กซ ออฟฟ ,)
I’mma eat that plum, pop that cherry lick chocolate from your banana split
(แอมมา อี๊ท แดท พลัม , พ็อพ แดท เชริ ลิค ชอคโอะลิท ฟรอม ยุร บะแนนอะ สพลิ๊ท)
I’mma kiss your neck, keep it wet, Baby Blue never have unprotected sex
(แอมมา คิซ ยุร เน็ค , คี๊พ อิท เว๊ท , เบ๊บี้ บลู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ อันโพเทคเตด เซ็กซ)
This ice cream cone never get soft
(ดิส ไอ๊ซ์ ครีม โคน เน๊เฝ่อร์ เก็ท ซ๊อฟท)
It’s gettin late, turn the lights off,
(อิทซ เกดดิน เหลท , เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออฟฟ ,)
you tha worker and I’m tha boss
(ยู ท่า เวอเคอะ แอนด์ แอม ท่า บอส)
Got your pink slip girl, let me lay you off
(ก็อท ยุร พิ๊งค สลิ๊พ เกิร์ล , เล็ท มี เลย์ ยู ออฟฟ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
We can play house and touch, touch
(วี แคน เพลย์ เฮ้าส แอนด์ ทั๊ช , ทั๊ช)
Lay you on the couch and hunch hunch
(เลย์ ยู ออน เดอะ เคาช แอนด์ ฮันช ฮันช)
Baby just shhh, hush hush
(เบ๊บี้ จั๊สท shhh , ฮัฌ ฮัฌ)
I’mma eat ya body out like lunch, lunch
(แอมมา อี๊ท ยา บ๊อดี้ เอ๊าท ไล๊ค ลั้นช , ลั้นช)

We can play house and touch, touch
(วี แคน เพลย์ เฮ้าส แอนด์ ทั๊ช , ทั๊ช)
Lay you on the couch and hunch hunch
(เลย์ ยู ออน เดอะ เคาช แอนด์ ฮันช ฮันช)
Baby just shhh, hush hush
(เบ๊บี้ จั๊สท shhh , ฮัฌ ฮัฌ)
I’mma eat ya body out like lunch, lunch
(แอมมา อี๊ท ยา บ๊อดี้ เอ๊าท ไล๊ค ลั้นช , ลั้นช)

[Spectacular]
([ ซเพ็คแทคอิวเลอะ ])
Baby relax ya mind I hear you grittin’ ya teeth
(เบ๊บี้ รีแหล๊ก ยา ไมนด์ ดาย เฮียร ยู grittin ยา ทีท)
I see you grippin the sheets
(ไอ ซี ยู กริบปิน เดอะ ฌีท)
Your legs are squeezin me
(ยุร เล้ก แซร์ สควีซิน มี)
girl you can’t handle me. Five minutes you dead sleep
(เกิร์ล ยู แค็นท แฮ๊นเดิ้ล มี ไฟฝ มิ๊หนิท ยู เด้ด สลี๊พ)
Havin’ wet dreams fantacizing ’bout me.
(เฮฝวิน เว๊ท ดรีม fantacizings เบาท มี)
And I knew that you loved me cuz the way that you was shakin me
(แอนด์ ดาย นยู แดท ยู ลัฝ มี คัซ เดอะ เวย์ แดท ยู วอส เชคกิน มี)
never ’bout teasin’ to me always about pleasin to me
(เน๊เฝ่อร์ เบาท ทีซิน ทู มี ออลเว อะเบ๊าท พลีซิน ทู มี)
and I can feel your body at it’s climax you finna bust
(แอนด์ ดาย แคน ฟีล ยุร บ๊อดี้ แอ็ท อิทซ ไคล๊แหม๊กซํ ยู ฟินนา บัซท)
so baby, close your mind, and just hush [shhhh…]
(โซ เบ๊บี้ , โคลส ยุร ไมนด์ , แอนด์ จั๊สท ฮัฌ [ shhhh ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
Girl I wanna play with you. [Don’t Stop, Don’t Stop]
(เกิร์ล ไอ วอนนา เพลย์ วิธ ยู [ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ ])
Girl I wanna play with you [Don’t Stop, Don’t Stop]
(เกิร์ล ไอ วอนนา เพลย์ วิธ ยู [ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ ])
Girl I wanna play with you [Don’t Stop, Don’t Stop]
(เกิร์ล ไอ วอนนา เพลย์ วิธ ยู [ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ ])
Girl I wanna play with you
(เกิร์ล ไอ วอนนา เพลย์ วิธ ยู)

[Slick ‘Em]
([ ซลิค เอ็ม ])
Yeah I’ll be your lover man your sneaky freaky kinky brother man
(เย่ แอล บี ยุร ลัฝเออะ แมน ยุร sneaky ฟรีคกี้ คิงคิ บร๊าเท่อรํ แมน)
your undercover lover man you my Wendy, and I’m your Peter Pan
(ยุร อันเดอะคัฝเออะ ลัฝเออะ แมน ยู มาย เวนดี , แอนด์ แอม ยุร พีเทอะ แพน)
We can get freaky deaky playin hop scotch or connect the dots
(วี แคน เก็ท ฟรีคกี้ deaky เพลย์ยิน ฮ็อพ ซค็อช ออ คอนเน็คท เดอะ ดอท)
we can do it fast or slow, but I’mma make your body hot
(วี แคน ดู อิท ฟาสท ออ สโลว์ , บั๊ท แอมมา เม้ค ยุร บ๊อดี้ ฮอท)
Long John Silver got you grippin the pillow makin ya body shiver
(ลอง จอน ซิ๊ลเฝ่อร ก็อท ยู กริบปิน เดอะ พิ๊ลโล่ว เมกิน ยา บ๊อดี้ ชีฝเฝ่อร์)
lay up wit ya like Reggie Miller
(เลย์ อั๊พ วิท ยา ไล๊ค Reggie มีลเลอะ)
I’m your sexual healer for real-a
(แอม ยุร เซคฌวล ฮีเลอร์ ฟอร์ เรียล อะ)
I know 12 ways to make your body shiver
(ไอ โนว์ 12 เวย์ ทู เม้ค ยุร บ๊อดี้ ชีฝเฝ่อร์)
let me drill ya
(เล็ท มี ดริลล์ ยา)
open up your legs let slick ’em high go low and lick ya
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร เล้ก เล็ท ซลิค เอ็ม ไฮฮ โก โลว แอนด์ ลิค ยา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
We can play house and touch, touch
(วี แคน เพลย์ เฮ้าส แอนด์ ทั๊ช , ทั๊ช)
Lay you on the couch and hunch hunch
(เลย์ ยู ออน เดอะ เคาช แอนด์ ฮันช ฮันช)
Baby just shhh, hush hush
(เบ๊บี้ จั๊สท shhh , ฮัฌ ฮัฌ)
I’mma eat ya body out like lunch, lunch
(แอมมา อี๊ท ยา บ๊อดี้ เอ๊าท ไล๊ค ลั้นช , ลั้นช)

We can play house and touch, touch
(วี แคน เพลย์ เฮ้าส แอนด์ ทั๊ช , ทั๊ช)
Lay you on the couch and hunch hunch
(เลย์ ยู ออน เดอะ เคาช แอนด์ ฮันช ฮันช)
Baby just shhh, hush hush
(เบ๊บี้ จั๊สท shhh , ฮัฌ ฮัฌ)
I’mma eat ya body out like lunch, lunch
(แอมมา อี๊ท ยา บ๊อดี้ เอ๊าท ไล๊ค ลั้นช , ลั้นช)

[Don’t Stop, Don’t Stop] Girl I wanna play with you.
([ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ ] เกิร์ล ไอ วอนนา เพลย์ วิธ ยู)
[Don’t Stop, Don’t Stop] Girl I wanna play with you
([ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ ] เกิร์ล ไอ วอนนา เพลย์ วิธ ยู)
[Don’t Stop, Don’t Stop] Girl I wanna play with you
([ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ ] เกิร์ล ไอ วอนนา เพลย์ วิธ ยู)
[Don’t Stop, Don’t Stop] Girl I wanna play with you
([ ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ ] เกิร์ล ไอ วอนนา เพลย์ วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playhouse คำอ่านไทย Pretty Ricky

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น