เนื้อเพลง Money’s Too Tight To Mention คำอ่านไทย Simply Red

I been laid off from work
(ไอ บีน เลด ออฟฟ ฟรอม เวิ๊ร์ค)
My rent is due
(มาย เร๊นท อีส ดิว)
My kids all need
(มาย คิด ซอร์ นี๊ด)
Brand new shoes
(แบรนดฺ นิว ชู)

So I went to the bank
(โซ ไอ เว็นท ทู เดอะ แบ๊งค)
To see what they could do
(ทู ซี ว๊อท เด เคิด ดู)
They said son – looks like bad luck
(เด เซ็ด ซัน ลุ๊ค ไล๊ค แบ้ด ลัค)
Got-a hold on you
(ก็อท ดา โฮลด์ ออน ยู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Money’s too tight to mention
(มั๊นนี่ ทู ไท๊ท ทู เม๊นชั่น)
I can’t get an un-em-ploy-ment ex-ten-sion
(ไอ แค็นท เก็ท แอน ยูเอ็น เอ็ม พลอย เม็นท เอ็คซ เท็น sion)
Money’s too tight to mention
(มั๊นนี่ ทู ไท๊ท ทู เม๊นชั่น)

I went to my brother
(ไอ เว็นท ทู มาย บร๊าเท่อรํ)
To see what he could do –
(ทู ซี ว๊อท ฮี เคิด ดู)
He said bro-ther like to help you
(ฮี เซ็ด โบร เตอร์ ไล๊ค ทู เฮ้ลพ ยู)
But I’m unable to
(บั๊ท แอม อันเอ๊เบิ่ล ทู)
So I called on my fa-ther fa-ther
(โซ ไอ คอลลํ ออน มาย ฟา เตอร์ ฟา เตอร์)
Oh my fa-ther
(โอ มาย ฟา เตอร์)
He said
(ฮี เซ็ด)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Money’s too tight to mention
(มั๊นนี่ ทู ไท๊ท ทู เม๊นชั่น)
Oh mo-ney mo-ney mo-ney mon-ey
(โอ โม ney โม ney โม ney มอง อาย์)
Mo-ney’s too tight to mention
(โม neys ทู ไท๊ท ทู เม๊นชั่น)
I can’t even qual-i-fy for my pension
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น qual ไอ ไฟ ฟอร์ มาย เพ๊นชั่น)

We talk a-bout rea-gan-on-ics
(วี ท๊อล์ค กา เบาท เรีย gan ออน ics)
Oh lord down in the con-gress
(โอ หลอร์ด เดาน อิน เดอะ ค็อน gress)
They’re passing all kinds – of bills
(เดรว พาซซิง ออล ไคนด์ อ็อฝ บิลล์)
From down cap-it-ol hill – [we’ve tried them]
(ฟรอม เดาน แค๊พ อิท ol ฮิลล์ [ หวีบ ทไร เด็ม ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Money’s too tight to mention
(มั๊นนี่ ทู ไท๊ท ทู เม๊นชั่น)
[spoken] cut-back!
([ ซโพเค็น ] คัท แบ็ค !)
Mo-ney mo-ney mo-ney mon-ey
(โม ney โม ney โม ney มอง อาย์)
We’re talk-in’ a-bout mon-ey mon-ey
(เวีย ท๊อล์ค อิน อะ เบาท มอง อาย์ มอง อาย์)
We’re talk-in’ a-bout mon-ey mon-ey
(เวีย ท๊อล์ค อิน อะ เบาท มอง อาย์ มอง อาย์)
We’re talk-in’ ’bout the dollar bill
(เวีย ท๊อล์ค อิน เบาท เดอะ ดอลเลอะ บิลล์)
Now what are we all to do
(นาว ว๊อท อาร์ วี ออล ทู ดู)
When the mon-ey’s got a hold on you?
(เว็น เดอะ มอง eys ก็อท ดา โฮลด์ ออน ยู)
Mo-ney’s too tight to mention
(โม neys ทู ไท๊ท ทู เม๊นชั่น)
Oh mon-ey mon-ey mon-ey mon-ey
(โอ มอง อาย์ มอง อาย์ มอง อาย์ มอง อาย์)
Mo-ney’s too tight to mention
(โม neys ทู ไท๊ท ทู เม๊นชั่น)
A-mero – mon-ey oh yeah
(อะ mero มอง อาย์ โอ เย่)
We’re talk-in’ a-bout mon-ey mon-ey
(เวีย ท๊อล์ค อิน อะ เบาท มอง อาย์ มอง อาย์)
We’re talk-in’ a-bout mon-ey mon-ey
(เวีย ท๊อล์ค อิน อะ เบาท มอง อาย์ มอง อาย์)
We’re talk-in’ a-bout mon-ey mon-ey
(เวีย ท๊อล์ค อิน อะ เบาท มอง อาย์ มอง อาย์)
We’re talk-in’ a-bout mon-ey mon-ey…..
(เวีย ท๊อล์ค อิน อะ เบาท มอง อาย์ มอง อาย์)

Words and music John & William Valentine
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค จอน & วิลเลี่ยม แฝลเอ็นไทน)
Windswept Pacific Music Ltd
(Windswept พะซีฟอิค มิ๊วสิค ลีมอิทิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money’s Too Tight To Mention คำอ่านไทย Simply Red

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น