เนื้อเพลง Lost Yo Mind คำอ่านไทย Beyonce Knowles

O-M-G! You done lost yo mutha****** mind!
(โอ เอ็ม จี ! ยู ดัน ล็อซท โย มาตดา ****** ไมนด์ !)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
You Must Have Lost Yo Mind
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ ล็อซท โย ไมนด์)
you must’ve just lost yo mind [yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ โย ไมนด์ ])
you must’ve just lost yo mind [yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ โย ไมนด์ ])
they told me bout all the lies [the lies]
(เด โทลด มี เบาท ดอร์ เดอะ ไล [ เดอะ ไล ])
I took you back all those times [times]
(ไอ ทุค ยู แบ็ค ออล โฑส ไทม์ [ ไทม์ ])

You Must Have Lost Yo Mind [lost yo mind]
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ ล็อซท โย ไมนด์ [ ล็อซท โย ไมนด์ ])
you must’ve just lost yo mind [yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ โย ไมนด์ ])
that chloe crop bag ain’t mine [wasn’t mine]
(แดท โคลรี ครอพ แบ๊ก เอน ไมน์ [ วอสซึ้น ไมน์ ])
many earrings must I find [I find]
(เมนอิ เอียริง มัสท์ ไอ ไฟนด์ [ ไอ ไฟนด์ ])
you must’ve just lost yo mind
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์)

Verse 1:
(เฝิซ 1 :)
I could shed so many tears
(ไอ เคิด ชี โซ เมนอิ เทียร์)
But I won’t let you see me crying
(บั๊ท ไอ ว็อนท เล็ท ยู ซี มี คไรอิง)
Now it all adds up [hey]
(นาว อิท ดอร์ แอ๊ด อั๊พ [ เฮ ])
Even the numbers [yea]
(อี๊เฝ่น เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ เย ])
Let me exactly hear [oh]
(เล็ท มี เอ็กแสคทลิ เฮียร [ โอ ])
Bet you you wonder [yea]
(เบ๊ท ยู ยู วั๊นเด้อร [ เย ])
I know how my mama felt [yea]
(ไอ โนว์ ฮาว มาย มามะ เฟ็ลท [ เย ])
Getting ran over [yea]
(เกดดดิ้ง แร็น โอ๊เฝ่อร [ เย ])
But this ain’t a cycle here [oh]
(บั๊ท ดิส เอน ดา ไซ๊เคิ้ล เฮียร [ โอ ])
This one is over [yea]
(ดิส วัน อีส โอ๊เฝ่อร [ เย ])
Something told me to check my time
(ซัมติง โทลด มี ทู เช็ค มาย ไทม์)
If I’m the one that’s always crying
(อิ๊ฟ แอม ดิ วัน แด้ท ออลเว คไรอิง)

Prechorus:
(พีโครัส :)
Now that it’s over [hey]
(นาว แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ เฮ ])
I can move on from here [yea]
(ไอ แคน มู๊ฝ ออน ฟรอม เฮียร [ เย ])
Glad that it’s over [oh]
(แกล๊ด แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ โอ ])
So glad that it’s over [yea]
(โซ แกล๊ด แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ เย ])
I could’ve told ya [hey]
(ไอ คูดดิฝ โทลด ยา [ เฮ ])
It’s all in the atmosphere [yea]
(อิทซ ซอร์ อิน ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ [ เย ])
I can’t control ya [oh]
(ไอ แค็นท คอนโทรล ยา [ โอ ])
But I’m not a pushover no more [yea]
(บั๊ท แอม น็อท ดา pushover โน โม [ เย ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
[Oh!] You [oh] Must [oh] Have [oh] Lost [oh] Yo [oh] Mind [oh!]
([ โอ ! ] ยู [ โอ ] มัสท์ [ โอ ] แฮ็ฝ [ โอ ] ล็อซท [ โอ ] โย [ โอ ] ไมนด์ [ โอ ! ])
you must’ve just lost yo mind [lost yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ล็อซท โย ไมนด์ ])
you must’ve just lost yo mind [lost yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ล็อซท โย ไมนด์ ])
they told me bout all the lies [all the lies]
(เด โทลด มี เบาท ดอร์ เดอะ ไล [ ออล เดอะ ไล ])
I took you back all those times [oh]
(ไอ ทุค ยู แบ็ค ออล โฑส ไทม์ [ โอ ])

You [oh] Must [oh] Have [oh] Lost [oh] Yo [oh] Mind
(ยู [ โอ ] มัสท์ [ โอ ] แฮ็ฝ [ โอ ] ล็อซท [ โอ ] โย [ โอ ] ไมนด์)
you must’ve just lost yo mind [yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ โย ไมนด์ ])
that chloe crop bag ain’t mine [wasn’t mine]
(แดท โคลรี ครอพ แบ๊ก เอน ไมน์ [ วอสซึ้น ไมน์ ])
many earrings must I find [I find]
(เมนอิ เอียริง มัสท์ ไอ ไฟนด์ [ ไอ ไฟนด์ ])
you must’ve just lost yo mind
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
You [oh] could shed [oh] so [oh] many [oh] tears [oh!]
(ยู [ โอ ] เคิด ชี [ โอ ] โซ [ โอ ] เมนอิ [ โอ ] เทียร์ [ โอ ! ])
But you won’t let me see you crying
(บั๊ท ยู ว็อนท เล็ท มี ซี ยู คไรอิง)
If she really loves ya [hey]
(อิ๊ฟ ชี ริแอ็ลลิ ลัฝ ยา [ เฮ ])
Than that’s what ya need to build [yea]
(แฑ็น แด้ท ว๊อท ยา นี๊ด ทู บิ้ลดํ [ เย ])
I’m more than yo woman [oh]
(แอม โม แฑ็น โย วู๊แม่น [ โอ ])
I know you don’t love her [yea]
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ เฮอ [ เย ])
I painted it for ya [hey]
(ไอ เพ้นท ดิท ฟอร์ ยา [ เฮ ])
But you picked the colors [yea]
(บั๊ท ยู พิค เดอะ คัลเออะ [ เย ])
At night you’ll get over [oh]
(แอ็ท ไน๊ท โยว เก็ท โอ๊เฝ่อร [ โอ ])
Yea, like you will never [yea]
(เย , ไล๊ค ยู วิล เน๊เฝ่อร์ [ เย ])
I trusted [oh] you after [oh] all these years [oh]
(ไอ ทรัสท [ โอ ] ยู แอ๊ฟเท่อร [ โอ ] ออล ฑิส เยียร์ [ โอ ])
And I’m [oh] the one [oh] that’s always crying [oh!]
(แอนด์ แอม [ โอ ] ดิ วัน [ โอ ] แด้ท ออลเว คไรอิง [ โอ ! ])

Prechrous:
(Prechrous :)
Now that it’s over [hey]
(นาว แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ เฮ ])
I can move on from here [yea]
(ไอ แคน มู๊ฝ ออน ฟรอม เฮียร [ เย ])
Glad that it’s over [oh]
(แกล๊ด แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ โอ ])
So glad that it’s over [yea]
(โซ แกล๊ด แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ เย ])
The melody told you [hey]
(เดอะ เมลโอะดิ โทลด ยู [ เฮ ])
Exactly the pain I feel [yea]
(เอ็กแสคทลิ เดอะ เพน นาย ฟีล [ เย ])
Reap what you sow, boy [oh]
(รีพ ว๊อท ยู เซา , บอย [ โอ ])
I’m not a pushover [yea]
(แอม น็อท ดา pushover [ เย ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
You [oh] Must [oh] Have [oh] Lost [oh] Yo [oh] Mind [oh!]
(ยู [ โอ ] มัสท์ [ โอ ] แฮ็ฝ [ โอ ] ล็อซท [ โอ ] โย [ โอ ] ไมนด์ [ โอ ! ])
you must’ve just lost yo mind [you lost it] [lost yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ยู ล็อซท ดิธ ] [ ล็อซท โย ไมนด์ ])
you must’ve just lost yo mind [lost yo mind] [hey]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ล็อซท โย ไมนด์ ] [ เฮ ])
they told me bout all the lies [all the lies]
(เด โทลด มี เบาท ดอร์ เดอะ ไล [ ออล เดอะ ไล ])
i took you back all those times [I took you back too many times]
(ไอ ทุค ยู แบ็ค ออล โฑส ไทม์ [ ไอ ทุค ยู แบ็ค ทู เมนอิ ไทม์ ])

You [oh] Must [must] [oh] Have [have] [oh] Lost [lost] [oh] Yo [yo] [oh] Mind [mind] [oh]
(ยู [ โอ ] มัสท์ [ มัสท์ ] [ โอ ] แฮ็ฝ [ แฮ็ฝ ] [ โอ ] ล็อซท [ ล็อซท ] [ โอ ] โย [ โย ] [ โอ ] ไมนด์ [ ไมนด์ ] [ โอ ])
you must’ve just lost yo mind [lost yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ล็อซท โย ไมนด์ ])
that chloe crop bag ain’t mine [that chloe crop bag it wasn’t mine] [wasn’t mine]
(แดท โคลรี ครอพ แบ๊ก เอน ไมน์ [ แดท โคลรี ครอพ แบ๊ก อิท วอสซึ้น ไมน์ ] [ วอสซึ้น ไมน์ ])
many earrings must I find [hey]
(เมนอิ เอียริง มัสท์ ไอ ไฟนด์ [ เฮ ])
you must’ve just lost yo mind
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์)

Bridge:
(บริดจ :)
I always knew you were counterfeit
(ไอ ออลเว นยู ยู เวอ เคานเทอะฟิท)
That’s what you get
(แด้ท ว๊อท ยู เก็ท)
I see you crying [you lost yo mind]
(ไอ ซี ยู คไรอิง [ ยู ล็อซท โย ไมนด์ ])
Excuses after excuses [you lost yo mind]
(เอ็กซคิ้วส แอ๊ฟเท่อร เอ็กซคิ้วส [ ยู ล็อซท โย ไมนด์ ])
Pretending that we exclusive [you lost yo mind]
(พรีเทนดิง แดท วี เอ็คซคลูซิฝ [ ยู ล็อซท โย ไมนด์ ])
I stuck around all these years [you lost yo mind]
(ไอ ซทัค อะราวนฺดฺ ออล ฑิส เยียร์ [ ยู ล็อซท โย ไมนด์ ])
I dried and cried all yo tears [oh, oh]
(ไอ ดไรด แอนด์ คราย ออล โย เทียร์ [ โอ , โอ ])
Trusted [oh] you despite my fears [oh]
(ทรัสท [ โอ ] ยู เดสไพ๊ทํ มาย เฟียร์ [ โอ ])
I [oh] refuse [oh] to keep [oh] on trying [oh!]
(ไอ [ โอ ] รีฟิ๊วส [ โอ ] ทู คี๊พ [ โอ ] ออน ทไรอิง [ โอ ! ])

Prechorus:
(พีโครัส :)
Now that it’s over [hey]
(นาว แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ เฮ ])
I can move on boy [yea]
(ไอ แคน มู๊ฝ ออน บอย [ เย ])
Glad that it’s over [oh]
(แกล๊ด แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ โอ ])
So glad that it’s over [yea]
(โซ แกล๊ด แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร [ เย ])
You just confirmed it [hey]
(ยู จั๊สท คอนเฟิร์ม ดิท [ เฮ ])
This ain’t a warning [yea]
(ดิส เอน ดา วอนิง [ เย ])
Ya living a double life [oh]
(ยา ลีฝอิง อะ ดั๊บเบิ้ล ไล๊ฟ [ โอ ])
You must’ve lost ya mind! [yea]
(ยู มาสทฝฺ ล็อซท ยา ไมนด์ ! [ เย ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
You [oh] Must [oh] Have [oh] Lost [oh] Yo [oh] Mind [oh]
(ยู [ โอ ] มัสท์ [ โอ ] แฮ็ฝ [ โอ ] ล็อซท [ โอ ] โย [ โอ ] ไมนด์ [ โอ ])
you must’ve just lost yo mind [you crazy]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ยู คเรสิ ])
you must’ve just lost yo mind [you crazy]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ยู คเรสิ ])
they told me bout all the lies [you lost yo mind!]
(เด โทลด มี เบาท ดอร์ เดอะ ไล [ ยู ล็อซท โย ไมนด์ ! ])
I took you back all those times [tell you one mo time]
(ไอ ทุค ยู แบ็ค ออล โฑส ไทม์ [ เทลล ยู วัน โม ไทม์ ])

you must’ve just lost yo mind [you lost yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ยู ล็อซท โย ไมนด์ ])
that chloe crop bag ain’t mine [it was not mine]
(แดท โคลรี ครอพ แบ๊ก เอน ไมน์ [ อิท วอส น็อท ไมน์ ])
many earrings must I find [hey]
(เมนอิ เอียริง มัสท์ ไอ ไฟนด์ [ เฮ ])
you must’ve just lost yo mind [you must’ve just lost yo mind]
(ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ [ ยู มาสทฝฺ จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ ])
You Just Lost Yo Mind!
(ยู จั๊สท ล็อซท โย ไมนด์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost Yo Mind คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น