เนื้อเพลง Up คำอ่านไทย Jason Mraz

A little like Gene Wilder now
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไลค จีน วายอเดอ เนา)
Coming out of the tower now
(คัมอิง เอาท อ็อฝ เดอะ เท๊าเว่อร์ เนา)
In a glass elevator that could take you all the way to the sky
(อิน อะ กลัซ เอลอิเฝเทอะ แดท คูด เทค ยู ออล เดอะ เว ทู เดอะ ซไค)
Ain’t trying to fool ya now
(เอน ทไรอิง ทู ฟูล ยา เนา)
I got nothing to lose and no how
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู ลูส แอ็นด โน เฮา)
So be in it with the limitless image of the intimate figure that you’re getting is love
(โซ บี อิน หนิด วิฑ เดอะ ลีมอิทเล็ซ อีมอิจ อ็อฝ ดิ อีนทิมิท ฟีกยุร แดท ยัวร์ เกดดดิ้ง อีส ลัฝ)

All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)
Ain’t it nice to get out of here
(เอน ดิธ ไน๊ซ์ ทู เก็ท เอาท อ็อฝ เฮียร)
Already out of the atmosphere
(ออลเรดอิ เอาท อ็อฝ ดิ แอทม็อซเฟีย)
Well if the glass ever shattered well it wouldn’t really matter it’s a love that is lifting us up
(เว็ล อิฟ เดอะ กลัซ เอฝเออะ แฌทเทอะ เว็ล อิท วูดดึ่น ริแอ็ลลิ แมทเทอะ อิทซ ซา ลัฝ แดท อีส ลิฝทิง อัซ อัพ)
All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)

We’re going up, up, up
(เวอ โกอิ้ง อัพ , อัพ , อัพ)
Flying away
(ฟไลอิง อะเว)
We’re taking the higher route
(เวอ เทคอิง เดอะ ไฮเออะ รูท)
We’re taking the ceiling out
(เวอ เทคอิง เดอะ ซีลอิง เอาท)
We’re going up, we’re flying away
(เวอ โกอิ้ง อัพ , เวีย ฟไลอิง อะเว)
Never coming down because we’re living it up, living it up, yeah
(เนฝเออะ คัมอิง เดาน บิคอส เวีย ลีฝอิง อิท อัพ , ลีฝอิง อิท อัพ , เย่)

What happens when your light goes out
(ฮว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น ยุร ไลท โกซ เอาท)
No ones there to give you mouth to mouth
(โน วัน แฑ ทู กิฝ ยู เมาธ ทู เมาธ)
Don’t let the break down trouble you and claim that a brother need’s a hero now
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ บเรค เดาน ทรั๊บเบิ้ล ยู แอ็นด คเลม แดท ดา บรัฑเออะ นีด ซา ฮีโร เนา)
Cause I know, you know, because once you know, you’ll always know
(คอส ไอ โน , ยู โน , บิคอส วันซ ยู โน , โยว ออลเว โน)
It’s your own, your own, your own love that gets you where you wanna go
(อิทซ ยุร โอน , ยุร โอน , ยุร โอน ลัฝ แดท เก็ท ยู ฮแว ยู วอนนา โก)

[adsense]

We’re going up, we’re flying away
(เวอ โกอิ้ง อัพ , เวีย ฟไลอิง อะเว)
Never coming down
(เนฝเออะ คัมอิง เดาน)
Taking the ceiling out
(เทคอิง เดอะ ซีลอิง เอาท)
We’re going up, we’re flying away
(เวอ โกอิ้ง อัพ , เวีย ฟไลอิง อะเว)
We’re taking the higher route
(เวอ เทคอิง เดอะ ไฮเออะ รูท)
That’s cause we’re living it up, living it up
(แฑ็ท คอส เวีย ลีฝอิง อิท อัพ , ลีฝอิง อิท อัพ)

Knowing it’s good
(โนอิง อิทซ กุด)
And I don’t mean good enough
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ มีน กุด อินัฟ)
When it’s really love
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ ลัฝ)
Well you can just rise above anything it’s our destiny
(เว็ล ยู แค็น จัซท ไรส อะบัฝ เอนอิธิง อิทซ เอ๊า เดซทินิ)

A little like Gene Wilder now
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไลค จีน วายอเดอ เนา)
Coming out of the tower now
(คัมอิง เอาท อ็อฝ เดอะ เท๊าเว่อร์ เนา)
In a glass elevator that could take you all the way to the sky
(อิน อะ กลัซ เอลอิเฝเทอะ แดท คูด เทค ยู ออล เดอะ เว ทู เดอะ ซไค)

We’re going up
(เวอ โกอิ้ง อัพ)
We’re flying away
(เวอ ฟไลอิง อะเว)
We’re taking the higher route
(เวอ เทคอิง เดอะ ไฮเออะ รูท)
We’re taking the ceiling out
(เวอ เทคอิง เดอะ ซีลอิง เอาท)
We’re going up
(เวอ โกอิ้ง อัพ)
We’re flying away
(เวอ ฟไลอิง อะเว)
Never coming down
(เนฝเออะ คัมอิง เดาน)
Because we’re living it up, living it up
(บิคอส เวีย ลีฝอิง อิท อัพ , ลีฝอิง อิท อัพ)

All you need is love
(ออล ยู เน อีส ลัฝ)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู เน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น