เนื้อเพลง Do Whatcha Gotta Do คำอ่านไทย Jojo

It’s been a minute since you left me
(อิทซ บีน อะ มิ๊หนิท ซิ๊นซ ยู เล๊ฟท มี)
Out here on my own
(เอ๊าท เฮียร ออน มาย โอว์น)
And I’d never felt this empty
(แอนด์ อาย เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เอ๊มพที่)
Since I been alone
(ซิ๊นซ ไอ บีน อะโลน)
And the silence is louder than any fight we’ve ever had before
(แอนด์ เดอะ ไซเล็นซ อีส ลาวเดอ แฑ็น เอ๊นี่ ไฟ้ท หวีบ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด บีฟอร์)
You don’t even know
(ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์)
The time for night to turn to morning
(เดอะ ไทม์ ฟอร์ ไน๊ท ทู เทิร์น ทู ม๊อร์นิ่ง)
Never took this long
(เน๊เฝ่อร์ ทุค ดิส ลอง)
And there’s nothing to take from me
(แอนด์ แดร์ นัธอิง ทู เท้ค ฟรอม มี)
Cause you’re already gone
(ค๊อส ยัวร์ ออลเร๊ดี้ กอน)
Bein hurt for a while’s how I’ll get over you
(บีนโพล เฮิร์ท ฟอร์ รา ไวล์ ฮาว แอล เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

So keep callin me names, babe
(โซ คี๊พ คอลลิน มี เนม , เบ้บ)
Tell everyone I’m crazy
(เทลล เอ๊วี่วัน แอม คเรสิ)
Do whatcha gotta do
(ดู วอทชา กอททะ ดู)
To forget bout me and you
(ทู ฟอร์เก๊ท เบาท มี แอนด์ ยู)
If it’s easier to hate me
(อิ๊ฟ อิทซ อีสไซน์ ทู เฮท มี)
Then go on have your way babe
(เด็น โก ออน แฮ็ฝ ยุร เวย์ เบ้บ)
Do whatcha gotta do
(ดู วอทชา กอททะ ดู)
To forget bout me and you
(ทู ฟอร์เก๊ท เบาท มี แอนด์ ยู)

I can’t remember to forget you
(ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ทู ฟอร์เก๊ท ยู)
Whenever there’s another
(ฮเว็นเอฝเออะ แดร์ อะน๊าเทร่อร์)
I accidently just compare you
(ไอ accidently จั๊สท คอมแพร์ ยู)
But they don’t measure up
(บั๊ท เด ด้อนท์ เม๊เช่อร์ อั๊พ)
Every mile that I steer
(เอ๊เฝอร์รี่ ไมล แดท ไอ สเทียร์)
Every song that I hear is a memory of you
(เอ๊เฝอร์รี่ ซ็อง แดท ไอ เฮียร อีส ซา เม๊มโมรี่ อ็อฝ ยู)
Please leave me alone
(พลีซ ลี๊ฝ มี อะโลน)
And no matter what
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท)
Please don’t regret all the times you
(พลีซ ด้อนท์ รีเกร๊ท ดอร์ เดอะ ไทม์ ยู)
Pretend you don’t see me
(พรีเท็นด์ ยู ด้อนท์ ซี มี)
It’s pathetic I try to despise you
(อิทซ พะเธทอิค ไอ ธราย ทู ดิซไพส ยู)
Just like you do with me
(จั๊สท ไล๊ค ยู ดู วิธ มี)
Love just don’t disappear especially when it’s true
(ลัฝ จั๊สท ด้อนท์ ดิสแอ๊พเพียร์ เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น อิทซ ทรู)

So keep callin me names, babe
(โซ คี๊พ คอลลิน มี เนม , เบ้บ)
Tell everyone I’m crazy
(เทลล เอ๊วี่วัน แอม คเรสิ)
Do whatcha gotta do
(ดู วอทชา กอททะ ดู)
To forget bout me and you
(ทู ฟอร์เก๊ท เบาท มี แอนด์ ยู)
If it’s easier to hate me
(อิ๊ฟ อิทซ อีสไซน์ ทู เฮท มี)
Then go on have your way babe
(เด็น โก ออน แฮ็ฝ ยุร เวย์ เบ้บ)
Do whatcha gotta do
(ดู วอทชา กอททะ ดู)
To forget bout me and you
(ทู ฟอร์เก๊ท เบาท มี แอนด์ ยู)

Sometimes it takes you feel you’ve died to know you really are alive in here
(ซัมไทม์ ซิท เท้ค ยู ฟีล ยู๊ฟ ดาย ทู โนว์ ยู ริแอ็ลลิ อาร์ อะไล๊ฝ อิน เฮียร)
And I’d trade my soul
(แอนด์ อาย เทรด มาย โซล)
Just to wake up from
(จั๊สท ทู เว้ค อั๊พ ฟรอม)
This nightmare they all say is my life now
(ดิส ไนท์แมร์ เด ออล เซย์ อีส มาย ไล๊ฟ นาว)
Baby I don’t wanna make it all harder for you
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ วอนนา เม้ค อิท ดอร์ อาณ์เดอ ฟอร์ ยู)
But I love you like crazy if you gotta hate me
(บั๊ท ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค คเรสิ อิ๊ฟ ยู กอททะ เฮท มี)
Then do what you gotta do
(เด็น ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู)

So keep callin me names, babe
(โซ คี๊พ คอลลิน มี เนม , เบ้บ)
Tell everyone I’m crazy
(เทลล เอ๊วี่วัน แอม คเรสิ)
Do whatcha gotta do
(ดู วอทชา กอททะ ดู)
To forget bout me and you
(ทู ฟอร์เก๊ท เบาท มี แอนด์ ยู)
If it’s easier to hate me
(อิ๊ฟ อิทซ อีสไซน์ ทู เฮท มี)
Then go on have your way babe
(เด็น โก ออน แฮ็ฝ ยุร เวย์ เบ้บ)
Do whatcha gotta do
(ดู วอทชา กอททะ ดู)
To forget bout me and you
(ทู ฟอร์เก๊ท เบาท มี แอนด์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do Whatcha Gotta Do คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น