เนื้อเพลง My Mama Said คำอ่านไทย Aqua

We dreamed a dream – woke up and lived it
(วี ดรีม อะ ดรีม โวค อัพ แอ็นด ไลฝ ดิท)
We had the music in our hands
(วี แฮ็ด เดอะ มยูสิค อิน เอ๊า แฮ็นด)
The drops of rain – became a river
(เดอะ ดร็อพ อ็อฝ เรน บิเคม อะ รีฝเออะ)
And now it’s time to end this dance
(แอ็นด เนา อิทซ ไทม ทู เอ็นด ที ดานซ)
So Thank you?
(โซ แธ็งค ยู)

My mamma said that the best thing in life
(ไม มะมา เซ็ด แดท เดอะ เบ็ซท ธิง อิน ไลฟ)
Was getting me
(วอส เกดดดิ้ง มี)
And loving somebody higher than anything
(แอ็นด ลัฝอิง ซัมบอดี้ ไฮเออะ แฑ็น เอนอิธิง)
else in this world baby
(เอ็ลซ อิน ที เวิลด เบบิ)
My mamma said that she would give her
(ไม มะมา เซ็ด แดท ชี วูด กิฝ เฮอ)
life up for me
(ไลฟ อัพ ฟอ มี)

My mamma said that the worst thing in life
(ไม มะมา เซ็ด แดท เดอะ เวิซท ธิง อิน ไลฟ)
Is getting used
(อีส เกดดดิ้ง ยูซ)
to loving somebody higher than anything
(ทู ลัฝอิง ซัมบอดี้ ไฮเออะ แฑ็น เอนอิธิง)
else in this world baby
(เอ็ลซ อิน ที เวิลด เบบิ)
Knowing you’re going to
(โนอิง ยัวร์ โกอิ้ง ทู)
Knowing you’re going to – lose it all
(โนอิง ยัวร์ โกอิ้ง ทู ลูส อิท ดอร์)

Mamma don’t leave – don’t go
(มะมา ด้อนท์ ลีฝ ด้อนท์ โก)
Don’t run – don’t hide – don’t cry
(ด้อนท์ รัน ด้อนท์ ไฮด ด้อนท์ คไร)
Don’t ever feel scared now
(ด้อนท์ เอฝเออะ ฟีล ซคา เนา)
Mamma just crossed just crossed
(มะมา จัซท คร็อซ จัซท คร็อซ)
[adsense]
To the parallel world
(ทู เดอะ แพแร็ลเล็ล เวิลด)
She crossed she crossed to the multiverse
(ชี คร็อซ ชี คร็อซ ทู เดอะ เมาทิเวิส)
Circling protons – all vibrations
(เซอคิง พโรท็อน ซอร์ ไฝบเรฌัน)
Circling neutrons – all vibrations
(เซอคิง นยูทร็อน ซอร์ ไฝบเรฌัน)
Mamma just crossed just crossed to the parallel world
(มะมา จัซท คร็อซ จัซท คร็อซ ทู เดอะ แพแร็ลเล็ล เวิลด)
She crossed she crossed to the multiverse
(ชี คร็อซ ชี คร็อซ ทู เดอะ เมาทิเวิส)
And now you’re lying there – taking your last breath
(แอ็นด เนา ยัวร์ ลายยิง แฑ เทคอิง ยุร ลาซท บเร็ธ)
I’m holding back the tears – Oh mamma don’t die
(แอม โฮลดิง แบ็ค เดอะ เทีย โอ มะมา ด้อนท์ ได)

My mamma said…
(ไม มะมา เซ็ด)

Mamma hold on – give in – let go
(มะมา โฮลด ออน กิฝ อิน เล็ท โก)
Release yourself from everything out there
(รีลีซ ยุรเซลฟ ฟร็อม เอ๊วี่ติง เอาท แฑ)
Mamma just crossed just crossed
(มะมา จัซท คร็อซ จัซท คร็อซ)
To the parallel world
(ทู เดอะ แพแร็ลเล็ล เวิลด)
She crossed she crossed to the multiverse
(ชี คร็อซ ชี คร็อซ ทู เดอะ เมาทิเวิส)
Circling electrons – all vibrations
(เซอคิง อิเลคทร็อน ซอร์ ไฝบเรฌัน)
Circling electrons – all vibrations
(เซอคิง อิเลคทร็อน ซอร์ ไฝบเรฌัน)
Mamma just crossed just crossed to the parallel world
(มะมา จัซท คร็อซ จัซท คร็อซ ทู เดอะ แพแร็ลเล็ล เวิลด)
She crossed she crossed to the multiverse
(ชี คร็อซ ชี คร็อซ ทู เดอะ เมาทิเวิส)
And now you’re lying there – taking your last breath
(แอ็นด เนา ยัวร์ ลายยิง แฑ เทคอิง ยุร ลาซท บเร็ธ)
I’m holding back the tears – Oh mamma don’t die
(แอม โฮลดิง แบ็ค เดอะ เทีย โอ มะมา ด้อนท์ ได)

My mamma said…
(ไม มะมา เซ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Mama Said คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น