เนื้อเพลง I Love Him Too คำอ่านไทย Teena Marie feat De De O’Neal

[Tee:]
([ ที : ])
Aw naw, I don’t believe this
(อาว นอว , ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ดิส)
There’s a new girl in town
(แดร์ ซา นิว เกิร์ล อิน ทาวน์)
Is your name De De O’Neal?
(อีส ยุร เนม ดี ดี ONeal)

[De De:]
([ ดี ดี : ])
Yeah, that’s me.
(เย่ , แด้ท มี)
They call me Cognac
(เด คอลลํ มี คอนแย็ค)

[Tee:]
([ ที : ])
You know you’ve got a lot of nerve comin’ up in here in my party
(ยู โนว์ ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เนิ๊ร์ฝ คัมอิน อั๊พ อิน เฮียร อิน มาย พ๊าร์ที่)

[De De:]
([ ดี ดี : ])
Oh, no disrespect Miss Teena
(โอ , โน ดิซริซเพคท มิซ Teena)
Evidently, you’ve got something to say to me
(Evidently , ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ทู เซย์ ทู มี)
So say it, girl
(โซ เซย์ อิท , เกิร์ล)
Bring it!
(บริง อิท !)

What makes you think:
(ว๊อท เม้ค ยู ทริ๊งค :)
That I’m peace enough to stand by
(แดท แอม พี๊ซ อีน๊าฟ ทู สแทนด์ บาย)
And let you take my man from me
(แอนด์ เล็ท ยู เท้ค มาย แมน ฟรอม มี)
And what makes you so sure that he’s in love with you?
(แอนด์ ว๊อท เม้ค ยู โซ ชัวร์ แดท อีส ซิน ลัฝ วิธ ยู)
Cause anytime he wants to, get love
(ค๊อส เอนี่ไทม์ ฮี ว้อนท ทู , เก็ท ลัฝ)
He’s making love to me
(อีส เมคอิง ลัฝ ทู มี)
You feelin’ me?
(ยู ฟีลิน มี)

[Tee:]
([ ที : ])
You’re just a young girl
(ยัวร์ จั๊สท ดา ยัง เกิร์ล)
With stars in your eyes
(วิธ สทาร์ ซิน ยุร อาย)
I don’t think you even understand it, De De
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู อี๊เฝ่น อั๊นเด้อรสแทนด ดิท , ดี ดี)
Or that you realize
(ออ แดท ยู รีแอะไลส)
I give him all my precious time
(ไอ กี๊ฝ ฮิม ออล มาย พรีเชี๊ยส ไทม์)
And maybe I’ve been a bit too blind
(แอนด์ เมบี แอฝ บีน อะ บิท ทู ไบลนฺดฺ)
But for last 7 years or so, you see
(บั๊ท ฟอร์ ล๊าสท 7 เยียร์ ออ โซ , ยู ซี)
He’s been making love to me
(อีส บีน เมคอิง ลัฝ ทู มี)
Do you understand me?
(ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด มี)

I love him too
(ไอ ลัฝ ฮิม ทู)
Just as much:if not maybe more than you do
(จั๊สท แอส มัช : อิ๊ฟ น็อท เมบี โม แฑ็น ยู ดู)
Don’t be no fool
(ด้อนท์ บี โน ฟูล)

[De De:]
([ ดี ดี : ])
I love him too
(ไอ ลัฝ ฮิม ทู)
And if you think I’m going to give him up
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ ฮิม อั๊พ)

[Tee/De De:] Then you’re a fool
([ ที /ดี ดี : ] เด็น ยัวร์ อะ ฟูล)

[De De:] You better think about the consequences
([ ดี ดี : ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์)

[Tee:] You better think about the mind and common senses
([ ที : ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ไมนด์ แอนด์ ค๊อมมอน เซ้นส)

[De De:] You better think about the things that I can bare
([ ดี ดี : ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ทริง แดท ไอ แคน แบร์)

[Tee:] You better think about my child that’s on the way
([ ที : ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย ชายลํดํ แด้ท ออน เดอะ เวย์)

[De De:] You better think about the lovin’ game, I’m not here to play
([ ดี ดี : ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ลัฝวิน เกม , แอม น็อท เฮียร ทู เพลย์)

[Tee:] You better think of right now you’re in my domain
([ ที : ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ ไร๊ท นาว ยัวร์ อิน มาย โดเมน)

[Tee/De De:] You better think
([ ที /ดี ดี : ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค)

[Tee:] You better think and stop believing in all the trust cause
([ ที : ] ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค แอนด์ สท๊อพ บีลีฝวิง อิน ออล เดอะ ทรัสท ค๊อส)

[Tee/De De:] he’s been making love to us
([ ที /ดี ดี : ] อีส บีน เมคอิง ลัฝ ทู อัซ)

[Tee:] What a revelation
([ ที : ] ว๊อท ดา เรเฝะเลฌัน)

[De De:] And I love him too
([ ดี ดี : ] แอนด์ ดาย ลัฝ ฮิม ทู)

[Tee/De De:] Just as much
([ ที /ดี ดี : ] จั๊สท แอส มัช)

[Tee:] If not maybe more than you do
([ ที : ] อิ๊ฟ น็อท เมบี โม แฑ็น ยู ดู)

[De De:] Don’t be no fool
([ ดี ดี : ] ด้อนท์ บี โน ฟูล)

[Tee:] I love him too
([ ที : ] ไอ ลัฝ ฮิม ทู)

[Tee/De De:] And if you think I’m going to give him up
([ ที /ดี ดี : ] แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ ฮิม อั๊พ)

[Tee:]
([ ที : ])
You’ve lost a screw
(ยู๊ฟ ล็อซท ดา สครูว์)
Don’t be no fool
(ด้อนท์ บี โน ฟูล)

[Tee:]
([ ที : ])
Listen, you’d better think again, girl
(ลิ๊สซึ่น , ยูต เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเกน , เกิร์ล)
You’d better think again
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเกน)
Cause I love my baby, love my baby
(ค๊อส ไอ ลัฝ มาย เบ๊บี้ , ลัฝ มาย เบ๊บี้)

[De De:]
([ ดี ดี : ])
You’d better think again, sister girl
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเกน , ซิ๊สเท่อร์ เกิร์ล)
You’d better think again
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเกน)
Cause I love that man
(ค๊อส ไอ ลัฝ แดท แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love Him Too คำอ่านไทย Teena Marie feat De De O’Neal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น