เนื้อเพลง What’s The New Mary Jane คำอ่านไทย The Beatles

She looks as an African queen,
(ชี ลุ๊ค แอส แอน แอฟริแค็น ควีน ,)
she eating twelve chapattis and cream,
(ชี อีสดิง ทเว้ลฝ chapattis แซน ครีม ,)
she tastes as Mongolian lamb,
(ชี เท๊ซท แอส ม็องโกเลียน แล็ม ,)
she coming from out of Bahran.
(ชี คัมอิง ฟรอม เอ๊าท อ็อฝ Bahran)

What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)
What a shame Mary Jane.
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)

She like to be married with Yeti,
(ชี ไล๊ค ทู บี แมริด วิธ Yeti ,)
he grooving such cooky spaghetti,
(ฮี กรูฝวิ่ง ซัช คูคอิ ซพะเกททิ ,)
she jumping as Mexican bean
(ชี จัมปิง แอส เมคซิแค็น บีน)
to make that her body more thin.
(ทู เม้ค แดท เฮอ บ๊อดี้ โม ทริน)

What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)
What a shame Mary Jane.
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)

She catch Patagonian pancake
(ชี แค็ทช Patagonian pancake)
with that one a gin party makes.
(วิธ แดท วัน อะ จิน พ๊าร์ที่ เม้ค)
She having all the ways good contacts,
(ชี แฮฝวิ่ง ออล เดอะ เวย์ กู๊ด ค๊อนแทคท ,)
she making with Apple an contract.
(ชี เมคอิง วิธ แอพ แอน ค๊อนแทรคทํ)

What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)
What a shame Mary Jane.
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)

All together now:
(ออล ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว :)

What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)
What a shame Mary Jane.
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)

She looks as an African queen,
(ชี ลุ๊ค แอส แอน แอฟริแค็น ควีน ,)
she tastes as Mongolian lamb.
(ชี เท๊ซท แอส ม็องโกเลียน แล็ม)

What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)
What a shame Mary Jane.
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)

What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party.
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)
What a shame Mary Jane.
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
What a shame Mary Jane
(ว๊อท ดา เชม แมริ เจน)
had a pain at the party
(แฮ็ด อะ เพน แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s The New Mary Jane คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น