เนื้อเพลง ABC คำอ่านไทย Michael Jackson

You went to school to learn, girl
(ยู เว็นท ทู ซคูล ทู เลิน , เกิล)
Things you never, never knew before
(ธิง ยู เนฝเออะ , เนฝเออะ นยู บิโฟ)
I before E except after C
(ไอ บิโฟ อี เอ็กเซพท อาฟเทอะ ซี)
And why two plus two makes four
(แอ็นด ฮไว ทู พลัซ ทู เมค โฟ)

Now, now, now I’m gonna teach you
(เนา , เนา , เนา แอม กอนนะ ทีช ยู)
Teach you, teach you
(ทีช ยู , ทีช ยู)
All about love, dear, all about love
(ออล อะเบาท ลัฝ , เดีย , ออล อะเบาท ลัฝ)
Sit yourself down, take a seat
(ซิท ยุรเซลฟ เดาน , เทค เก ซีท)
All you gotta do is repeat after me
(ออล ยู กอททะ ดู อีส ริพีท อาฟเทอะ มี)

A B C, easy as one, two, three
(อะ บี ซี , อีสอิ แอ็ส วัน , ทู , ธรี)
Are simple as do re mi
(อาร์ ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส ดู รี มี)
A B C, one, two, three, baby, you and me girl
(อะ บี ซี , วัน , ทู , ธรี , เบบิ , ยู แอ็นด มี เกิล)

A B C, easy as one, two, three
(อะ บี ซี , อีสอิ แอ็ส วัน , ทู , ธรี)
Are simple as do re mi
(อาร์ ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส ดู รี มี)
A B C, one, two, three, baby, you and me girl
(อะ บี ซี , วัน , ทู , ธรี , เบบิ , ยู แอ็นด มี เกิล)

Come on, let me love you just a little bit
(คัมมอน , เล็ท มี ลัฝ ยู จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Come on, let me love you just a little bit
(คัมมอน , เล็ท มี ลัฝ ยู จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
I’m a gonna teach how to sing it out
(แอม มา กอนนะ ทีช เฮา ทู ซิง อิท เอาท)
Come on, come one, come on
(คัมมอน , คัมมอนe , คัมมอน)
Let me show you what it’s all about
(เล็ท มี โฌ ยู ฮว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

Reading and writing arithmetic
(รีดอิง แอ็นด ไรทอิง แอริธเมทอิค)
Are the branches of the learning tree
(อาร์ เดอะ แบรนเชด อ็อฝ เดอะ เลอนิง ทรี)
But listen without the roots of love every day, girl
(บัท ลิ๊สซึ่น วิเฑาท เดอะ รูท อ็อฝ ลัฝ เอฝริ เด , เกิล)
Your education ain’t complete
(ยุร เอดยุเคฌัน เอน ค็อมพลีท)

T-t-t-teacher’s gonna show you, show you, show you
(ที ที ที ทีชเออะ กอนนะ โฌ ยู , โฌ ยู , โฌ ยู)
How to get an A, spell me, you, add the two
(เฮา ทู เก็ท แอน อะ , ซเพ็ล มี , ยู , แอ็ด เดอะ ทู)
Listen to me baby, that’s all you gotta do
(ลิ๊สซึ่น ทู มี เบบิ , แฑ็ท ซอร์ ยู กอททะ ดู)

[adsense]

A B C is easy as one, two, three
(อะ บี ซี อีส อีสอิ แอ็ส วัน , ทู , ธรี)
Are simple as do re mi
(อาร์ ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส ดู รี มี)
A B C, one, two, three, baby, you and me girl
(อะ บี ซี , วัน , ทู , ธรี , เบบิ , ยู แอ็นด มี เกิล)

A B C is easy as like counting up to three
(อะ บี ซี อีส อีสอิ แอ็ส ไลค เค๊าติง อัพ ทู ธรี)
Sing a simple melody
(ซิง อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
That’s how easy love can be
(แฑ็ท เฮา อีสอิ ลัฝ แค็น บี)
That’s how easy love can be
(แฑ็ท เฮา อีสอิ ลัฝ แค็น บี)
Sing a simple melody
(ซิง อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
One, two, three, you and me
(วัน , ทู , ธรี , ยู แอ็นด มี)

Sit down girl I think I love you
(ซิท เดาน เกิล ไอ ธิงค ไอ ลัฝ ยู)
No get up girl show me what you can do
(โน เก็ท อัพ เกิล โฌ มี ฮว็อท ยู แค็น ดู)
Shake it, shake it, baby, come on now
(เฌค อิท , เฌค อิท , เบบิ , คัมมอน เนา)
Shake it, shake it, baby, ooh
(เฌค อิท , เฌค อิท , เบบิ , อู้)
Shake it, shake it, baby
(เฌค อิท , เฌค อิท , เบบิ)
One, two, three baby oo oo
(วัน , ทู , ธรี เบบิ โอโอ โอโอ)
A B C baby and now
(อะ บี ซี เบบิ แอ็นด เนา)
Do re mi baby now
(ดู รี มี เบบิ เนา)
That’s how easy love can be
(แฑ็ท เฮา อีสอิ ลัฝ แค็น บี)

A B C is easy as like counting up to three
(อะ บี ซี อีส อีสอิ แอ็ส ไลค เค๊าติง อัพ ทู ธรี)
Sing a simple melody
(ซิง อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
That’s how easy love can be
(แฑ็ท เฮา อีสอิ ลัฝ แค็น บี)

Now I’m gonna teach you how to sing it out
(เนา แอม กอนนะ ทีช ยู เฮา ทู ซิง อิท เอาท)
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Let me show you what it’s all about
(เล็ท มี โฌ ยู ฮว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

A B C is easy as like counting up to three
(อะ บี ซี อีส อีสอิ แอ็ส ไลค เค๊าติง อัพ ทู ธรี)
Sing a simple melody
(ซิง อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
That’s how easy love can be
(แฑ็ท เฮา อีสอิ ลัฝ แค็น บี)
Now I’m gonna teach you how to
(เนา แอม กอนนะ ทีช ยู เฮา ทู)
Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out
(ซิง อิท เอาท , ซิง อิท เอาท , ซิง อิท เอาท , ซิง อิท เอาท)

A B C is easy it’s like counting up to three
(อะ บี ซี อีส อีสอิ อิทซ ไลค เค๊าติง อัพ ทู ธรี)
Sing a simple melody
(ซิง อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
That’s how easy love can be
(แฑ็ท เฮา อีสอิ ลัฝ แค็น บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง ABC คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น