เนื้อเพลง Take It off คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Lookie lookie lookie what I’ve got right here.
(Lookie lookie lookie ว๊อท แอฝ ก็อท ไร๊ท เฮียร)
Nibble on my cookie betchu want to dear.
(นิบเบิ้ล ออน มาย คูคอิ betchu ว้อนท ทู เดียร์)
Maybe if you’re lucky you’ll get a peep show.
(เมบี อิ๊ฟ ยัวร์ ลัคคิ โยว เก็ท ดา พีพ โชว์)
Look what you can’t touchie
(ลุ๊ค ว๊อท ยู แค็นท touchie)
Ain’t no touchie when I go.
(เอน โน touchie เว็น นาย โก)
ta-ta-take it o-o-o-off.
(ทา ทา เท้ค อิท โอ โอ โอ ออฟฟ)

Show me what you’ve got
(โชว์ มี ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท)
Show me what you’ve got
(โชว์ มี ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท)
Show me
(โชว์ มี)
Show me what you’ve got
(โชว์ มี ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท)

That girl right there
(แดท เกิร์ล ไร๊ท แดร์)
She wanna tease me
(ชี วอนนา ทีส มี)
But that girl right there
(บั๊ท แดท เกิร์ล ไร๊ท แดร์)
She gonna please me
(ชี กอนนะ พลีซ มี)
Oh yeah she fine
(โอ เย่ ชี ไฟน)
Gotta be about a dime
(กอททะ บี อะเบ๊าท ดา ไดม)
No less than a nine
(โน เลซ แฑ็น อะ ไนน)
Cos she blessed with a
(คอซ ชี เบล๊ส วิธ อะ)
Breast and booty combined
(บรี๊สทฺ แอนด์ บูทิ ค๊อมไบน์)
Oh yeah you’re hot girl
(โอ เย่ ยัวร์ ฮอท เกิร์ล)
Like a pack of hot sauce
(ไล๊ค เก แพ็ค อ็อฝ ฮอท ซ๊อซ)
If you get to hot girl
(อิ๊ฟ ยู เก็ท ทู ฮอท เกิร์ล)
Imma take that off
(แอมมา เท้ค แดท ออฟฟ)
Cuz there is nothing wrong
(คัซ แดร์ อีส นัธอิง รอง)
If dont wanna have nothin’ on
(อิ๊ฟ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ นอทติน ออน)
If you wanna be n*gga like the day you was born girl
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี เอ็น *gga ไล๊ค เดอะ เดย์ ยู วอส บอน เกิร์ล)

I don’t got a problem [if you don’t take it off]
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม [ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เท้ค อิท ออฟฟ ])
I don’t got a problem [if you don’t break me on]
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม [ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เบร๊ค มี ออน ])
I don’t got a problem [no I don’t]
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม [ โน ไอ ด้อนท์ ])
I don’t got a problem [no, no, no, no, no]
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม [ โน , โน , โน , โน , โน ])

Lookie lookie lookie what I’ve got right here.
(Lookie lookie lookie ว๊อท แอฝ ก็อท ไร๊ท เฮียร)
Nibble on my cookie betchu want to dear.
(นิบเบิ้ล ออน มาย คูคอิ betchu ว้อนท ทู เดียร์)
Maybe if you’re lucky you’ll get a peep show.
(เมบี อิ๊ฟ ยัวร์ ลัคคิ โยว เก็ท ดา พีพ โชว์)
Look what you can’t touchie
(ลุ๊ค ว๊อท ยู แค็นท touchie)
Ain’t no touchie when I go.
(เอน โน touchie เว็น นาย โก)
ta-ta-take it o-o-o-off.
(ทา ทา เท้ค อิท โอ โอ โอ ออฟฟ)

This girl right here she needa [take it off]
(ดิส เกิร์ล ไร๊ท เฮียร ชี นีดา [ เท้ค อิท ออฟฟ ])
That girl right there she wanna [take it off]
(แดท เกิร์ล ไร๊ท แดร์ ชี วอนนา [ เท้ค อิท ออฟฟ ])
Wanna get down get nasty shake it on [shake it on]
(วอนนา เก็ท เดาน เก็ท นาซทิ เช้ค อิท ออน [ เช้ค อิท ออน ])
Ass up side to side come on girl [take it off]
(อาซ อั๊พ ไซด์ ทู ไซด์ คัมมอน เกิร์ล [ เท้ค อิท ออฟฟ ])

Oh girl you’re fine
(โอ เกิร์ล ยัวร์ ไฟน)
you know you blow my mind
(ยู โนว์ ยู โบลว์ มาย ไมนด์)
up in them jeans
(อั๊พ อิน เด็ม ยีน)
you lookin’ good from behind
(ยู ลุคกิน กู๊ด ฟรอม บีฮายน์)
and the way you walk i wanna take them off
(แอนด์ เดอะ เวย์ ยู ว๊อล์ค ไอ วอนนา เท้ค เด็ม ออฟฟ)
I love how you talk i wanna take you home
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ท๊อล์ค ไอ วอนนา เท้ค ยู โฮม)
Hey!
(เฮ !)
Do you see that girl right there [she’s packing cookies]
(ดู ยู ซี แดท เกิร์ล ไร๊ท แดร์ [ ชี แพคคิง คูคอิ ])
You see that boy right there [he want some cookies]
(ยู ซี แดท บอย ไร๊ท แดร์ [ ฮี ว้อนท ซัม คูคอิ ])
Please let me know if come off a lil pushy
(พลีซ เล็ท มี โนว์ อิ๊ฟ คัม ออฟฟ อะ ลิล pushy)
Just let it go and take it off and shake that tushi girl
(จั๊สท เล็ท ดิธ โก แอนด์ เท้ค อิท ออฟฟ แอนด์ เช้ค แดท tushi เกิร์ล)

I don’t got a problem [if you don’t shake it girl]
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม [ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เช้ค อิท เกิร์ล ])
I don’t got a problem [if you don’t get naked girl]
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม [ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เก็ท เน๊คเค่ด เกิร์ล ])
I don’t got a problem [no i don’t]
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม [ โน ไอ ด้อนท์ ])
I don’t got a problem [no, no, no, no, no]
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม [ โน , โน , โน , โน , โน ])

Lookie lookie lookie what I’ve got right here.
(Lookie lookie lookie ว๊อท แอฝ ก็อท ไร๊ท เฮียร)
Nibble on my cookie betchu want to dear.
(นิบเบิ้ล ออน มาย คูคอิ betchu ว้อนท ทู เดียร์)
Maybe if you’re lucky you’ll get a peep show.
(เมบี อิ๊ฟ ยัวร์ ลัคคิ โยว เก็ท ดา พีพ โชว์)
Look what you can’t touchie
(ลุ๊ค ว๊อท ยู แค็นท touchie)
Ain’t no touchie when I go.
(เอน โน touchie เว็น นาย โก)
ta-ta-take it o-o-o-off.
(ทา ทา เท้ค อิท โอ โอ โอ ออฟฟ)

That girl’s too hot
(แดท เกิร์ล ทู ฮอท)
Too hot she’s too hot
(ทู ฮอท ชี ทู ฮอท)
Too hot for her top
(ทู ฮอท ฟอร์ เฮอ ท๊อพ)
Too hot she’s too hot
(ทู ฮอท ชี ทู ฮอท)
Too hot for her shirt
(ทู ฮอท ฟอร์ เฮอ เชิ๊ร์ท)
Too hot for her skirt
(ทู ฮอท ฟอร์ เฮอ สเคิ๊ร์ท)
Too hot for her clothes
(ทู ฮอท ฟอร์ เฮอ คโลฑ)
Too hot for wardrobe
(ทู ฮอท ฟอร์ วอดโรบ)

So go just take it off, take it off, take it off,
(โซ โก จั๊สท เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ ,)
take it off, take it off, take it off,
(เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ ,)
just take it off, take it off, take it off,
(จั๊สท เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ ,)
take it off, take it off, [Lookie lookie lookie lookie]
(เท้ค อิท ออฟฟ , เท้ค อิท ออฟฟ , [ Lookie lookie lookie lookie ])

Lookie lookie lookie what I’ve got right here.
(Lookie lookie lookie ว๊อท แอฝ ก็อท ไร๊ท เฮียร)
Nibble on my cookie betchu want to dear.
(นิบเบิ้ล ออน มาย คูคอิ betchu ว้อนท ทู เดียร์)
Maybe if you’re lucky you’ll get a peep show.
(เมบี อิ๊ฟ ยัวร์ ลัคคิ โยว เก็ท ดา พีพ โชว์)
Look what you can’t touchie
(ลุ๊ค ว๊อท ยู แค็นท touchie)
Ain’t no touchie when I go.
(เอน โน touchie เว็น นาย โก)
ta-ta-take it o-o-o-off.
(ทา ทา เท้ค อิท โอ โอ โอ ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take It off คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น