เนื้อเพลง Suicide Underground คำอ่านไทย Air

Everyone dated the demise of our neighborhood from the suicide of the Lisbon girls.
(เอ๊วี่วัน แดซ เดอะ ดิไมส อ็อฝ เอ๊า เนเบอะฮุด ฟรอม เดอะ ซุยไซ้ด อ็อฝ เดอะ Lisbon เกิร์ล)
People saw their clairvoyance in the wiped-out elms and harsh sunlight.
(พี๊เพิ่ล ซอว์ แดร์ คแลฝอยแอ็นซ อิน เดอะ ไว๊พ เอ๊าท เอ็ลม แซน ฮาฌ ซันไลท์)
Some thought the torture tearing the Lisbon girls pointed to a simple refusal to accept the world as it was handed down to them:
(ซัม ธอท เดอะ ท๊อเจ้อร แทริง เดอะ Lisbon เกิร์ล พ๊อยท์ ทู อะ ซิ๊มเพิ่ล ริฟยูสแอ็ล ทู แอ๊คเซพท เดอะ เวิลด แอส ซิท วอส แฮนด์ เดาน ทู เด็ม :)
So full of flaws.
(โซ ฟูล อ็อฝ ฟลอ)
But the only thing we are certain of after all these years is the insufficiency of explanations.
(บั๊ท ดิ โอ๊นลี่ ทริง วี อาร์ เซ๊อร์เท่น อ็อฝ แอ๊ฟเท่อร ออล ฑิส เยียร์ ซิส ดิ อินซัฟฟีฌเอ็นซิ อ็อฝ เอคซพละเนฌัน)

” Obviously doctor, you’ve never been a thirteen year-old girl. ”
(” ออบเฝียซลิ ด๊อคเท่อร์ , ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน อะ เทร๊อทีน เยียร์ โอลด์ เกิร์ล “)

The Lisbon girls were 13, Cecile, 14, Lux, 15, Bonnie, 16, Mary, and 17, Therese.
(เดอะ Lisbon เกิร์ล เวอ 13 , Cecile , 14 , Lux , 15 , บอนนิ , 16 , แมริ , แอนด์ 17 , Therese)
No one could understand how Mrs. Lisbon and Mr. Lisbon, a math teacher, had produced such beautiful creatures.
(โน วัน เคิด อั๊นเด้อรสแทนด ฮาว มีซซิซ Lisbon แอนด์ มีซเทอะ Lisbon , อะ แมตซฺ ที๊ชเช่อร , แฮ็ด โพรดิ๊วซ ซัช บยูทิฟุล ครีเชอะ)

From that time one, the Lisbon house began to change.
(ฟรอม แดท ไทม์ วัน , เดอะ Lisbon เฮ้าส บิแกน ทู เช้งจํ)
Almost every day, and even when she wasn’t keeping an eye on Cecilia,
(อ๊อลโมสท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , แอนด์ อี๊เฝ่น เว็น ชี วอสซึ้น คีพอิง แอน อาย ออน Cecilia ,)
Lux would suntan on her towel wearing a swimsuit that caused the knife-sharpener to give her a 15-minute demonstration for free.
(Lux เวิด suntan ออน เฮอ เท๊าเว่ล เวียริง อะ swimsuit แดท แคสซฺ เดอะ ไน๊ฟ ฌาเพะเนอะ ทู กี๊ฝ เฮอ รา 15 มิ๊หนิท เดมันซทเรฌัน ฟอร์ ฟรี)

The only reliable boy who got to know Lux was Trip Fontaine
(ดิ โอ๊นลี่ รีลายเอเบิ้ล บอย ฮู ก็อท ทู โนว์ Lux วอส ทริ๊พ Fontaine)
For only 18 months before the suicides had emerged from baby fat
(ฟอร์ โอ๊นลี่ 18 มั้นธ บีฟอร์ เดอะ ซุยไซ้ด แฮ็ด อีเม๊อร์จ ฟรอม เบ๊บี้ แฟท)
To the delight of girls and mothers alike.
(ทู เดอะ ดีไล๊ท อ็อฝ เกิร์ล แซน ม๊าเธ่อร์ อะไล๊ค)

But few anticipated it would be so drastic.
(บั๊ท ฟิว แอนทิ๊ซิเพท ดิท เวิด บี โซ ดแรซทิค)
The girls were pulled out of school, and Mrs. Lisbon shut the house for maximum security isolation.
(เดอะ เกิร์ล เวอ พูลล เอ๊าท อ็อฝ สคูล , แอนด์ มีซซิซ Lisbon ชั๊ท เดอะ เฮ้าส ฟอร์ แม๊กซิมั่ม ซิคยูริทิ ไอโซะเลฌัน)
The girls’ only contact to the outside world was through the catalogs
(เดอะ เกิร์ล โอ๊นลี่ ค๊อนแทคท ทู ดิ เอ๊าทไซ้ด เวิลด วอส ทรู เดอะ ค๊ะทะล๊อก)
They ordered that started to fill the Lisbon’s mailbox with pictures of high-end fashions and brochures for exotic vacations.
(เด อ๊อร์เด้อร์ แดท สท๊าร์ท ทู ฟิลล เดอะ Lisbons เมล์บอค วิธ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ไฮฮ เอ็นด แฟ๊ชั่น แซน บโรฌยูร ฟอร์ เอ็กสอทอิค แฝคเค๊ชั่น)
Unable to go anywhere, the girls traveled in their imaginations:
(อันเอ๊เบิ่ล ทู โก เอนอิฮแว , เดอะ เกิร์ล แทร๊เฝ่ล อิน แดร์ อิแมจิเนฌัน :)
To gold-tipped Siamese temples or past an old man, the leaf broom tidying the [Maw’s] carpeted [speck] of Japan [???].
(ทู โกลด์ ติบทฺ ไซอะมีส เท๊มเพิ่ล ออ พาสท์ แอน โอลด์ แมน , เดอะ ลี๊ฟ บรูม tidyings เดอะ [ มอ ] ค๊าร์เพ็ท [ ซเพ็ค ] อ็อฝ จะแพน [ ])
And Cecelia hadn’t died.She was a bride in Calcutta.
(แอนด์ Cecelia แฮดอินท ดาย ชี วอส ซา ไบรดํ อิน แค็ลคัททะ)

Collecting everything we could of theirs, we couldn’t get the Lisbon girls out of our minds, but they were slipping away.
(คะเลคทิง เอ๊วี่ติง วี เคิด อ็อฝ แดร์ , วี คูดซึ่น เก็ท เดอะ Lisbon เกิร์ล เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า ไมนด์ , บั๊ท เด เวอ สลิพปิง อะเวย์)
The colors of their eyes were fading, along with exact locations of moles and dimples.
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ แดร์ อาย เวอ เฟดิง , อะลอง วิธ เอ็กแซคท โลเคฌัน อ็อฝ โมล แซน ดิมเปิล)
From five, they had become four, and they were all [the living and the dead], become shadows.
(ฟรอม ไฟฝ , เด แฮ็ด บีคัม โฟ , แอนด์ เด เวอ ออล [ เดอะ ลีฝอิง แอนด์ เดอะ เด้ด ] , บีคัม แฌดโอ)
We would have lost them completely if the girls hadn’t contacted us.
(วี เวิด แฮ็ฝ ล็อซท เด็ม ค็อมพลีทลี อิ๊ฟ เดอะ เกิร์ล แฮดอินท ค๊อนแทคท อัซ)

Lux was the last to go.
(Lux วอส เดอะ ล๊าสท ทู โก)
Fleeing from the house, we forgot to stop at the garage.
(Fleeings ฟรอม เดอะ เฮ้าส , วี เฟาะกอท ทู สท๊อพ แอ็ท เดอะ กะราฉ)
After the suicide free-for-all, Mr. and Mrs. Lisbon gave up any attempt to lead a normal life.
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ซุยไซ้ด ฟรี ฟอร์ ออล , มีซเทอะ แอนด์ มีซซิซ Lisbon เกฝ อั๊พ เอ๊นี่ แอทเท๊มพท ทู ลี๊ด อะ น๊อร์มอล ไล๊ฟ)
They had Mr. Henry pack up the house, selling what furniture he could at a garage sale.
(เด แฮ็ด มีซเทอะ เฮนริ แพ็ค อั๊พ เดอะ เฮ้าส , เซลลิง ว๊อท เฟอนิเชอะ ฮี เคิด แอ็ท ดา กะราฉ เซล)
Everyone went just to look.
(เอ๊วี่วัน เว็นท จั๊สท ทู ลุ๊ค)
Our parents did not buy used furniture, and they certainly didn’t buy furniture tainted by death.
(เอ๊า พ๊าร์เร้นท ดิด น็อท บาย ยู๊ส เฟอนิเชอะ , แอนด์ เด เซอทินลิ ดิ๊นอิน บาย เฟอนิเชอะ เทนท บาย เด้ท)
We of course took the family photos that were put out with the trash.
(วี อ็อฝ คอร์ส ทุค เดอะ แฟ๊มิลี่ โฟโท แดท เวอ พุท เอ๊าท วิธ เดอะ ทแร็ฌ)
Mr. Lisbon put the house on the market, and it was sold to a young couple from Boston.
(มีซเทอะ Lisbon พุท เดอะ เฮ้าส ออน เดอะ ม๊าร์เก๊ต , แอนด์ ดิท วอส โซลด ทู อะ ยัง คั๊พเพิ่ล ฟรอม บอซตัน)

It didn’t matter in the end how old they had been, or that they were girls,
(อิท ดิ๊นอิน แม๊ทเท่อร์ อิน ดิ เอ็นด ฮาว โอลด์ เด แฮ็ด บีน , ออ แดท เด เวอ เกิร์ล ,)
But only that we had loved them, and that they hadn’t heard us call; still did not hear us,
(บั๊ท โอ๊นลี่ แดท วี แฮ็ด ลัฝ เด็ม , แอนด์ แดท เด แฮดอินท เฮิด อัซ คอลลํ ; สทิลล ดิด น็อท เฮียร อัซ ,)
Calling out of those rooms where they went to be alone for all time, alone in suicide,
(คอลลิง เอ๊าท อ็อฝ โฑส รูม แวร์ เด เว็นท ทู บี อะโลน ฟอร์ ออล ไทม์ , อะโลน อิน ซุยไซ้ด ,)
Which is deeper than death, and where we will never find the pieced to put them back together.
(วิช อีส ดิพเพอ แฑ็น เด้ท , แอนด์ แวร์ วี วิล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ เดอะ พี๊ซ ทู พุท เด็ม แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suicide Underground คำอ่านไทย Air

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น