เนื้อเพลง Sexy and I Know It คำอ่านไทย LMFAO

When I walk on by, girls be looking like damn he fly
(ฮเว็น นาย วอค ออน ไบ , เกิล บี ลุคอิง ไลค แด็ม ฮี ฟไล)
I pimp to the beat,
(ไอ พิมพ ทู เดอะ บีท ,)
Walking on the street with in my new lafreak, yeah
(วอคกิง ออน เดอะ ซทรีท วิฑ อิน ไม นยู ลาฟฟิก , เย่)
This is how I roll, animal print, pants out control,
(ที ซิส เฮา ไอ โรล , แอนอิแม็ล พริ๊นท , แพ็นท เอาท ค็อนทโรล ,)
This is red foo with the big afro
(ที ซิส เร็ด ฟู วิฑ เดอะ บิก แอฟโฟ)
It’s like Bruce Lee rock at the club
(อิทซ ไลค บรูซ ลี ร็อค แกท เดอะ คลับ)

Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)

I work out
(ไอ เวิค เอาท)

Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)

I work out
(ไอ เวิค เอาท)

When I walk in the spot, this is what I see
(ฮเว็น นาย วอค อิน เดอะ สพอท , ที ซิส ฮว็อท ไอ ซี)
Everybody stops and they staring at me
(เอวี่บอดี้ ซท็อพ แซน เฑ ซแทริง แอ็ท มี)
I got passion in my pants
(ไอ ก็อท แพฌอัน อิน ไม แพ็นท)
And I ain’t afraid to show it [show it, show it, show it]
(แอ็นด ดาย เอน อัฟเรด ทู โฌ อิท [ โฌ อิท , โฌ อิท , โฌ อิท ])

I’m sexy and I know it
(แอม เซคซิ แอ็นด ดาย โน อิท)
I’m sexy and I know it
(แอม เซคซิ แอ็นด ดาย โน อิท)

When I’m at the mall, security just can’t fight ’em off
(ฮเว็น แอม แอ็ท เดอะ มอล , ซิคยูริทิ จัซท แค็นท ไฟท เอ็ม ออฟฟ)
When I’m at the beach, I’m in a speedo trying to tan my cheeks
(ฮเว็น แอม แอ็ท เดอะ บีช , แอม อิน อะ สปีโด ทไรอิง ทู แท็น ไม ชีค)
This is how I roll, come on ladies it’s time to go
(ที ซิส เฮา ไอ โรล , คัมมอน เลดิส อิทซ ไทม ทู โก)
We headed to the bar, baby don’t be nervous
(วี เฮ็ด ทู เดอะ บา , เบบิ ด้อนท์ บี เนอฝัซ)
No shoes, no shirt, and I still get serviced
(โน ฌู , โน เฌิท , แอ็นด ดาย ซทิล เก็ท เซอฝิซ)

Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)

I work out
(ไอ เวิค เอาท)

[adsense]

Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)

I work out
(ไอ เวิค เอาท)

When I walk in the spot, this is what I see
(ฮเว็น นาย วอค อิน เดอะ สพอท , ที ซิส ฮว็อท ไอ ซี)
Everybody stops and they staring at me
(เอวี่บอดี้ ซท็อพ แซน เฑ ซแทริง แอ็ท มี)
I got passion in my pants
(ไอ ก็อท แพฌอัน อิน ไม แพ็นท)
And I ain’t afraid to show it [show it, show it, show it]
(แอ็นด ดาย เอน อัฟเรด ทู โฌ อิท [ โฌ อิท , โฌ อิท , โฌ อิท ])

I’m sexy and I know it
(แอม เซคซิ แอ็นด ดาย โน อิท)
I’m sexy and I know it
(แอม เซคซิ แอ็นด ดาย โน อิท)

Check it out, check it out
(เช็ค อิท เอาท , เช็ค อิท เอาท)

Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah
(วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , เย่)
Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah
(วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , เย่)
Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah
(วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , เย่)
Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah
(วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , วิกเกิล , เย่)

Do the wiggle man
(ดู เดอะ วิกเกิล แม็น)
Do the wiggle man
(ดู เดอะ วิกเกิล แม็น)

I’m sexy and I know it
(แอม เซคซิ แอ็นด ดาย โน อิท)

Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)

I work out
(ไอ เวิค เอาท)

Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ)
Girl look at that body, I work out
(เกิล ลุค แกท แดท บอดอิ , ไอ เวิค เอาท)

I’m sexy and I know it
(แอม เซคซิ แอ็นด ดาย โน อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexy and I Know It คำอ่านไทย LMFAO

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น