เนื้อเพลง What’z Ya # Number คำอ่านไทย 2Pac

What’z ya phone number
(Whatz ยา โฟน นั๊มเบ้อร์)
Now I could make miracles with pimp hoes.
(นาว ไอ เคิด เม้ค มิ๊ราเคิ่ล วิธ พิมพ โฮ)
It’s instrumental.
(อิทซ อินซทรุเมนแท็ล)
Waitin for the nimphoes.
(เว๊ทดิน ฟอร์ เดอะ nimphoes)
That’s the intro.
(แด้ท ดิ อินโทร)
Shoot when ya rush me.
(ชู๊ท เว็น ยา รัช มี)
Walked up and touched me.
(ว๊อล์ค อั๊พ แอนด์ ทั๊ช มี)
Why? Do you want to f*ck me?
(วาย ดู ยู ว้อนท ทู เอฟ *ck มี)
Just cuz I’m paid in the worst way? True.
(จั๊สท คัซ แอม เพลด อิน เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์ ทรู)
Lookin kind a good in your birthday suit.
(ลุคกิน ไคนด์ อะ กู๊ด อิน ยุร เบริ์ดเดย์ ซุ๊ท)
I wonder if your wild and ya act shy.
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ยุร ไวลด์ แอนด์ ยา แอ๊คท ชาย)
Do you like to be on top or the back side?
(ดู ยู ไล๊ค ทู บี ออน ท๊อพ ออ เดอะ แบ็ค ไซด์)
Watch me while you lick your lips, shake your hips.
(ว๊อทช มี ไวล์ ยู ลิค ยุร ลิพ , เช้ค ยุร ฮิพ)
Goddamn, I love that sh*t.
(ก๊อดแดม , ไอ ลัฝ แดท ฌะ *ที)
Yo, let’s stop fakin and be real now.
(โย , เล็ท สท๊อพ เฟกิน แอนด์ บี เรียล นาว)
I got a room and a hard on. Still down?
(ไอ ก็อท ดา รูม แอนด์ อะ ฮาร์ด ออน สทิลล เดาน)
Met ya standin at a bar full of black dudes.
(เม็ท ยา แสตนดิน แอ็ท ดา บาร์ ฟูล อ็อฝ แบล๊ค ดยูด)
Said ya wanna see my scars and my tatooes.
(เซ็ด ยา วอนนา ซี มาย ซคา แซน มาย tatooes)
When we head for my hideout, act right.
(เว็น วี เฮด ฟอร์ มาย hideout , แอ๊คท ไร๊ท)
Boss playa when I ride out, that’s right.
(บอส พอลเย เว็น นาย ไรด์ เอ๊าท , แด้ท ไร๊ท)
What’z ya phone number?
(Whatz ยา โฟน นั๊มเบ้อร์)

If you really wanna f*ck with me, I’m ready.
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา เอฟ *ck วิธ มี , แอม เร๊ดี้)
Baby, let me give you a call.
(เบ๊บี้ , เล็ท มี กี๊ฝ ยู อะ คอลลํ)
How long will it take to break you off?
(ฮาว ลอง วิล อิท เท้ค ทู เบร๊ค ยู ออฟฟ)
[Repeat once more]
([ รีพี๊ท วั๊นซ โม ])

Oh sh*t, baby is a dime piece.
(โอ ฌะ *ที , เบ๊บี้ อีส ซา ไดม พี๊ซ)
Wanted this fine seat.
(ว้อนท ดิส ไฟน ซีท)

If I see ya right.
(อิ๊ฟ ฟาย ซี ยา ไร๊ท)
Now she can get me.
(นาว ชี แคน เก็ท มี)
Hor didn’t wanna talk to me till she see my car.
(Hor ดิ๊นอิน วอนนา ท๊อล์ค ทู มี ทิลล์ ชี ซี มาย คารํ)
Never had sez with a rich rap star
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เซ็ส วิธ อะ ริ๊ช แร็พ สทาร์)
Till I got her in the back of my homeboy’s car.
(ทิลล์ ไอ ก็อท เฮอ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย โฮมบอย คารํ)
Tell me, why do we live this way?
(เทลล มี , วาย ดู วี ไล้ฝ ดิส เวย์)
Money over b*tches.
(มั๊นนี่ โอ๊เฝ่อร บี *tches)
Let me here you say:
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ :)
What’z your phone number?
(Whatz ยุร โฟน นั๊มเบ้อร์)
Are you alone?
(อาร์ ยู อะโลน)
Got a pocket full of rubbers, let’s bone.
(ก็อท ดา พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ รั๊บเบ่อร์ , เล็ท โบน)
Time for your girlfriend to take you home.
(ไทม์ ฟอร์ ยุร เกลิลเฟรน ทู เท้ค ยู โฮม)
I had fun,
(ไอ แฮ็ด ฟัน ,)
But baby, gotta leave me alone.
(บั๊ท เบ๊บี้ , กอททะ ลี๊ฝ มี อะโลน)
Picture in my rhyme.
(พิ๊คเจ้อร์ อิน มาย ไรม)
Take time to rewind these ? words I say.
(เท้ค ไทม์ ทู รีไวนด์ ฑิส เวิร์ด ซาย เซย์)
If you open your mind,
(อิ๊ฟ ยู โอ๊เพ่น ยุร ไมนด์ ,)
Bet in a minute you’ll find it’s time.
(เบ๊ท อิน อะ มิ๊หนิท โยว ไฟนด์ อิทซ ไทม์)
Let the Outlaws play.
(เล็ท ดิ เอาทลอ เพลย์)
What’z ya phone number.
(Whatz ยา โฟน นั๊มเบ้อร์)

[Chorus repeats 2X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 2X ])

[Girl and Tupac converse]
([ เกิร์ล แอนด์ ทูแปค คอนเฝิ๊ร์ส ])
[G:] Hello?
([ จี : ] เฮ็ลโล)
[2:] Hello? who is this?
([ 2 : ] เฮ็ลโล ฮู อีส ดิส)
[G:] Is this Tupac?
([ จี : ] อีส ดิส ทูแปค)
[2:] This is who?
([ 2 : ] ดิส ซิส ฮู)
[G:] Is this Tupac?
([ จี : ] อีส ดิส ทูแปค)
[2:] Yeah, it’s Tupac. Who dis?
([ 2 : ] เย่ , อิทซ ทูแปค ฮู ดิซ)
[G:] Hi baby. How are you?
([ จี : ] ไฮ เบ๊บี้ ฮาว อาร์ ยู)
[2:] I’m aiight. What’ up baby?
([ 2 : ] แอม aiight ว๊อท อั๊พ เบ๊บี้)
[G:] You don’t recognize the voice?
([ จี : ] ยู ด้อนท์ เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ ว๊อยซ์)
[2:] You recognize my voice, huh?
([ 2 : ] ยู เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย ว๊อยซ์ , ฮู)
[G:] Do you recognize MY voice?
([ จี : ] ดู ยู เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย ว๊อยซ์)
[2:] Nah, I know you?
([ 2 : ] นาห์ , ไอ โนว์ ยู)
[G:] Yeah, you know me. I guess you don’t recognize me when I’m talkin.
([ จี : ] เย่ , ยู โนว์ มี ไอ เกสส ยู ด้อนท์ เร๊คคอกไน๊ซ์ มี เว็น แอม ทอคกิ่น)
[2:] Where I know you from? Where I know you from?
([ 2 : ] แวร์ ไอ โนว์ ยู ฟรอม แวร์ ไอ โนว์ ยู ฟรอม)
[G:] You just know me, baby.
([ จี : ] ยู จั๊สท โนว์ มี , เบ๊บี้)
[2:] Where? Talk up I can’t barely hear you.
([ 2 : ] แวร์ ท๊อล์ค อั๊พ ไอ แค็นท แบลิ เฮียร ยู)
[G:] You know me from when we were, you know, intimate.
([ จี : ] ยู โนว์ มี ฟรอม เว็น วี เวอ , ยู โนว์ , อีนทิมิท)
[2:] Oh, we f*cked?
([ 2 : ] โอ , วี เอฟ *cked)
[G:] Oh baby, did we ever.
([ จี : ] โอ เบ๊บี้ , ดิด วี เอ๊เฝ่อร์)
[2:] Oh, tell me about it baby.
([ 2 : ] โอ , เทลล มี อะเบ๊าท ดิธ เบ๊บี้)
[G:] I remember when I put that big d*ck in my hand and
([ จี : ] ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย พุท แดท บิ๊ก d*ck อิน มาย แฮนด์ แอนด์)
stroked it up and down.
(ซโตรก ดิท อั๊พ แอนด์ เดาน)
[2:] OOOOH!
([ 2 : ] อู้ !)
[G:] Then I put it in my mouth. I f*cked it.
([ จี : ] เด็น นาย พุท ดิธ อิน มาย เม๊าธ ไอ เอฟ *cked ดิท)
[2:] Ooh, you did.
([ 2 : ] อู้ , ยู ดิด)
[G:] Ooh, I did.
([ จี : ] อู้ , ไอ ดิด)
[2:] Sh*t!
([ 2 : ] ฌะ *ที !)
[G:] F*cked it and f*cked it. Put me in. You came.
([ จี : ] เอฟ *cked ดิท แอนด์ เอฟ *cked ดิท พุท มี อิน ยู เคม)
[2:] Did I come?
([ 2 : ] ดิด ดาย คัม)
[G:] Ooh, baby: everywhere, everywhere. You don’t remember me yet?
([ จี : ] อู้ , เบ๊บี้ : เอวี่แวร์ , เอวี่แวร์ ยู ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ มี เย๊ท)
[2:] I’m starting to get a picture. Why don’t you help me out.
([ 2 : ] แอม ซทาททิง ทู เก็ท ดา พิ๊คเจ้อร์ วาย ด้อนท์ ยู เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
What did I do to the p*ssy? What a n*gga do to the p*ssy?
(ว๊อท ดิด ดาย ดู ทู เดอะ พี *ssy ว๊อท ดา เอ็น *gga ดู ทู เดอะ พี *ssy)
[G:] You rocked it.
([ จี : ] ยู ร๊อค ดิท)
[2:] Did I?
([ 2 : ] ดิด ดาย)
[G:] Yeah, you did.
([ จี : ] เย่ , ยู ดิด)
[2:] Did I do some of that Thug Passion?
([ 2 : ] ดิด ดาย ดู ซัม อ็อฝ แดท ธัก แพ๊ชชั่น)
[G:] Mmmmmm
([ จี : ] อึม)
[2:] Heh, heh. Eh, so what cha doin right now, though?
([ 2 : ] เอฮ , เอฮ เอ , โซ ว๊อท ชา โดย ไร๊ท นาว , โธ)
[G:] Me and my finger are gettin aquainted.
([ จี : ] มี แอนด์ มาย ฟิ๊งเก้อร อาร์ เกดดิน aquainted)
[2:] How many you got?
([ 2 : ] ฮาว เมนอิ ยู ก็อท)
[G:] I got ten. But only one is workin.
([ จี : ] ไอ ก็อท เท็น บั๊ท โอ๊นลี่ วัน อีส เวิคกิน)
[2:] Oh, well can I come over there?
([ 2 : ] โอ , เวลล แคน นาย คัม โอ๊เฝ่อร แดร์)
[G:] If you want to.
([ จี : ] อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
[2:] Do I want to? Do a bear sh*t in the woods and
([ 2 : ] ดู ไอ ว้อนท ทู ดู อะ แบร์ ฌะ *ที อิน เดอะ วู๊ด แซน)
wipe his ass with a rabbit.
(ไว๊พ ฮิส อาซ วิธ อะ แร๊บบิท)
[G:] Mmm. You gon rock it baby?
([ จี : ] อึม ยู ก็อน ร๊อค อิท เบ๊บี้)
[2:] Hell yeah, I’m gon rock it baby.
([ 2 : ] เฮ็ลล เย่ , แอม ก็อน ร๊อค อิท เบ๊บี้)
[G:] ]Like you did before?
([ จี : ] ] ไล๊ค ยู ดิด บีฟอร์)
[2:] No dizoubt. You gon feel that Thug Passion for real.
([ 2 : ] โน dizoubt ยู ก็อน ฟีล แดท ธัก แพ๊ชชั่น ฟอร์ เรียล)
[G:] Mmmm, baby.
([ จี : ] อึม , เบ๊บี้)
[2:] I’m on my way though. I’m about to fly over there in a 500.
([ 2 : ] แอม ออน มาย เวย์ โธ แอม อะเบ๊าท ทู ฟลาย โอ๊เฝ่อร แดร์ อิน อะ 500)
It ain’t gon take but a minute. Eh, light the candles.
(อิท เอน ก็อน เท้ค บั๊ท ดา มิ๊หนิท เอ , ไล๊ท เดอะ แค๊นเดิ้ล)
Get the baby oil out. Turn all the lights out. Drink a little
(เก็ท เดอะ เบ๊บี้ ออยล์ เอ๊าท เทิร์น ออล เดอะ ไล๊ท เอ๊าท ดริ๊งค กา ลิ๊ทเทิ่ล)
bit of that sh*t. I’m on my way babe. I’m gon knock that p*ssy
(บิท อ็อฝ แดท ฌะ *ที แอม ออน มาย เวย์ เบ้บ แอม ก็อน น๊อค แดท พี *ssy)
to the next week.
(ทู เดอะ เน๊กซท วี๊ค)
[G:] Knock it out, baby, knock it out.
([ จี : ] น๊อค อิท เอ๊าท , เบ๊บี้ , น๊อค อิท เอ๊าท)
[2:] I’m gon knock the taste out yo mouth, girl. I’m gon put your legs on
([ 2 : ] แอม ก็อน น๊อค เดอะ เท๊ซท เอ๊าท โย เม๊าธ , เกิร์ล แอม ก็อน พุท ยุร เล้ก ออน)
your head. I’m a tie you up, blindfold you. And we gon play which hole
(ยุร เฮด แอม มา ไท ยู อั๊พ , บไลโฟล ยู แอนด์ วี ก็อน เพลย์ วิช โฮล)
feel the best.
(ฟีล เดอะ เบ๊สท์)
[G:] You know which hole feel the best.
([ จี : ] ยู โนว์ วิช โฮล ฟีล เดอะ เบ๊สท์)
[2:] We fin to see tonight, though.
([ 2 : ] วี ฟิน ทู ซี ทูไน๊ท , โธ)
[G:] I’m gon make you remember me.
([ จี : ] แอม ก็อน เม้ค ยู รีเม๊มเบ่อร์ มี)
[2:] Oh, yeah.
([ 2 : ] โอ , เย่)
[G:] Yeah.
([ จี : ] เย่)
[2:] Oh yeah, you got my d*ck hard. I can’t find the steering shift you got me
([ 2 : ] โอ เย่ , ยู ก็อท มาย d*ck ฮาร์ด ดาย แค็นท ไฟนด์ เดอะ สเตียริง ชิฟท์ ยู ก็อท มี)
so f*cked up. I’m playin with myself and sh*t.
(โซ เอฟ *cked อั๊พ แอม เพลย์ยิน วิธ ไมเซลฟ แอนด์ ฌะ *ที)
[G:] Can I shift your gear?
([ จี : ] แคน นาย ชิฟท์ ยุร เกียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’z Ya # Number คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น