เนื้อเพลง Lilac Wine คำอ่านไทย Katie Melua

I lost myself on a cool damp night
(ไอ ล็อซท ไมเซลฟ ออน อะ คูล แด็มพ ไน๊ท)
Gave myself in that misty light
(เกฝ ไมเซลฟ อิน แดท มีซทิ ไล๊ท)
Was hypnotized by a strange delight
(วอส ฮีพโนะไทส บาย อะ สเทร๊งจ ดีไล๊ท)
Under a lilac tree
(อั๊นเด้อร รา ไลแล็ค ทรี)
I made wine from the lilac tree
(ไอ เมด ไวน์ ฟรอม เดอะ ไลแล็ค ทรี)
Put my heart in its recipe
(พุท มาย ฮาร์ท อิน อิทซ เรซอิพี)
It makes me see what I want to see
(อิท เม้ค มี ซี ว๊อท ไอ ว้อนท ทู ซี)
and be what I want to be
(แอนด์ บี ว๊อท ไอ ว้อนท ทู บี)

When I think more than I want to think
(เว็น นาย ทริ๊งค โม แฑ็น นาย ว้อนท ทู ทริ๊งค)
Do things I never should do
(ดู ทริง ซาย เน๊เฝ่อร์ เชิด ดู)
I drink much more than I ought to drink
(ไอ ดริ๊งค มัช โม แฑ็น นาย อ๊อธ ทู ดริ๊งค)
Because I brings me back you…
(บิคอส ไอ บริง มี แบ็ค ยู)

Lilac wine is sweet and heady,
(ไลแล็ค ไวน์ อีส สวี้ท แอนด์ เฮดอิ ,)
like my love
(ไล๊ค มาย ลัฝ)
Lilac wine, I feel unsteady,
(ไลแล็ค ไวน์ , ไอ ฟีล อันซเทดอิ ,)
like my love
(ไล๊ค มาย ลัฝ)
Listen to me…
(ลิ๊สซึ่น ทู มี)
I cannot see clearly
(ไอ แคนน็อท ซี คเลียลิ)
Isn’t that he coming to me nearly here?
(อีสซึ่น แดท ฮี คัมอิง ทู มี เนียลิ เฮียร)

Lilac wine is sweet and heady
(ไลแล็ค ไวน์ อีส สวี้ท แอนด์ เฮดอิ)
where’s my love?
(แวร์ มาย ลัฝ)
Lilac wine, I feel unsteady,
(ไลแล็ค ไวน์ , ไอ ฟีล อันซเทดอิ ,)
where’s my love?
(แวร์ มาย ลัฝ)

Listen to me, why is everything so hazy?
(ลิ๊สซึ่น ทู มี , วาย อีส เอ๊วี่ติง โซ เฮสิ)
Isn’t that he, or am I just going crazy, dear?
(อีสซึ่น แดท ฮี , ออ แอ็ม ไอ จั๊สท โกอิ้ง คเรสิ , เดียร์)
Lilac Wine, I feel unready
(ไลแล็ค ไวน์ , ไอ ฟีล unready)
for my love…
(ฟอร์ มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lilac Wine คำอ่านไทย Katie Melua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น