เนื้อเพลง It’s AlRight คำอ่านไทย S Club 7

Dubbi dubbi ah a-a-ah
(Dubbi dubbi อา อะ อะ.-อา)
Do do-do, do do-do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู)
Do do-do, do do-do
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู)
Do do-do, do do-dubbi dubbi ah a-a-ah
(ดู ดู ดู , ดู ดู dubbi dubbi อา อะ อะ.-อา)

So tell me how you feel
(โซ เทลล มี ฮาว ยู ฟีล)
Tell me what is going on
(เทลล มี ว๊อท อีส โกอิ้ง ออน)
Cos when all hope is gone
(คอซ เว็น ออล โฮพ อีส กอน)
You need a friend
(ยู นี๊ด อะ เฟรน)
Ah ha, yeah
(อา ฮา , เย่)

I’ll be there for you [for you]
(แอล บี แดร์ ฟอร์ ยู [ ฟอร์ ยู ])
I’ll be there to help you through [you through]
(แอล บี แดร์ ทู เฮ้ลพ ยู ทรู [ ยู ทรู ])
Take you to another place
(เท้ค ยู ทู อะน๊าเทร่อร์ เพลส)
Cos you got a friend
(คอซ ยู ก็อท ดา เฟรน)
[You got a friend, yeah]
([ ยู ก็อท ดา เฟรน , เย่ ])

When you’re feeling low
(เว็น ยัวร์ ฟีลอิง โลว)
And you’re on your own
(แอนด์ ยัวร์ ออน ยุร โอว์น)
You got nowhere to go
(ยู ก็อท โนแวร์ ทู โก)
You gotta pull yourself together
(ยู กอททะ พูลล ยุรเซลฟ ทูเก๊ทเธ่อร์)

It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
Anything you wanna
(เอนอิธิง ยู วอนนา)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
Leaving all your troubles
(ลีฝอิงส ออล ยุร ทรั๊บเบิ้ล)
Far behind
(ฟาร์ บีฮายน์)
Don’t let anybody tell you
(ด้อนท์ เล็ท เอนอิบอดิ เทลล ยู)
How to live your life
(ฮาว ทู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)

Cos it’s alright
(คอซ อิทซ ออลไร๊ท)
No matter what you’re feeling
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยัวร์ ฟีลอิง)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
You better start believing
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท บีลีฝวิง)
In yourself
(อิน ยุรเซลฟ)
Don’t let anybody tell you
(ด้อนท์ เล็ท เอนอิบอดิ เทลล ยู)
How to live your life
(ฮาว ทู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
Cos it’s alright
(คอซ อิทซ ออลไร๊ท)

It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
You know it’s gonna be alright
(ยู โนว์ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Oh yeah
(โอ เย่)

You gotta understand now
(ยู กอททะ อั๊นเด้อรสแทนด นาว)
Tomorrow is brighter day
(ทูม๊อโร่ว อีส ไบท์เดอ เดย์)
The memories will fade away
(เดอะ เมรโมรี วิล เฟด อะเวย์)
And the sun will shine, on you
(แอนด์ เดอะ ซัน วิล ไชน์ , ออน ยู)

So many friends you’ve yet to make
(โซ เมนอิ เฟรน ยู๊ฟ เย๊ท ทู เม้ค)
So many hearts you’ve yet to break
(โซ เมนอิ ฮาร์ท ยู๊ฟ เย๊ท ทู เบร๊ค)
So much love you gotta give
(โซ มัช ลัฝ ยู กอททะ กี๊ฝ)
Your whole life’s still left to live
(ยุร โฮล ไล๊ฟ สทิลล เล๊ฟท ทู ไล้ฝ)

Spread your wings and fly
(สเพร๊ด ยุร วิง แซน ฟลาย)
Kiss the pain goodbye
(คิซ เดอะ เพน กู๊ดบาย)
Let the tears run dry
(เล็ท เดอะ เทียร์ รัน ดราย)
You gotta get yourself together
(ยู กอททะ เก็ท ยุรเซลฟ ทูเก๊ทเธ่อร์)

It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
Anything you wanna
(เอนอิธิง ยู วอนนา)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
Leaving all your troubles
(ลีฝอิงส ออล ยุร ทรั๊บเบิ้ล)
Far behind
(ฟาร์ บีฮายน์)
Don’t let anybody tell you
(ด้อนท์ เล็ท เอนอิบอดิ เทลล ยู)
How to live your life
(ฮาว ทู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)

Cos it’s alright
(คอซ อิทซ ออลไร๊ท)
No matter what you’re feeling
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยัวร์ ฟีลอิง)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
You better start believing
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท บีลีฝวิง)
In yourself
(อิน ยุรเซลฟ)
Don’t let anybody tell you
(ด้อนท์ เล็ท เอนอิบอดิ เทลล ยู)
How to live your life
(ฮาว ทู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
Cos it’s alright
(คอซ อิทซ ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s AlRight คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น