เนื้อเพลง Memories คำอ่านไทย 3T

[written by Taryll Jackson]
([ วึ้น บาย Taryll แจคสัน ])

Hold on, babe
(โฮลด์ ออน , เบ้บ)
Hold on, baby
(โฮลด์ ออน , เบ๊บี้)
Wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
This one’s for you
(ดิส วัน ฟอร์ ยู)

Memories of you and me and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี แอนด์)
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
I cry
(ไอ คราย)
Memories of you and me and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี แอนด์)
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
Then why
(เด็น วาย)
[tell me why]
([ เทลล มี วาย ])

Growing up with you by my side
(กโรอิง อั๊พ วิธ ยู บาย มาย ไซด์)
I thought that life would be so easy, yeah
(ไอ ธอท แดท ไล๊ฟ เวิด บี โซ อีสอิ , เย่)
Now that you’re gone
(นาว แดท ยัวร์ กอน)
And my heart stands all alone
(แอนด์ มาย ฮาร์ท สแทนด์ ซอร์ อะโลน)
I have realized what it is that I’m missing
(ไอ แฮ็ฝ รีแอะไลส ว๊อท ดิธ อีส แดท แอม มีซซิง)
‘Cos it’ll not come back
(คอซ อิว น็อท คัม แบ็ค)

Memories of you and me [memories] and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี [ เมรโมรี ] แอนด์)
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
I cry
(ไอ คราย)
[I cry, I cry]
([ ไอ คราย , ไอ คราย ])
Come on baby
(คัมมอน เบ๊บี้)
Memories of you and me and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี แอนด์)
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
Then why
(เด็น วาย)
[tell me why]
([ เทลล มี วาย ])
Then why
(เด็น วาย)

Isn’t gone
(อีสซึ่น กอน)
Or is it true that I’m just assuming
(ออ อีส ซิท ทรู แดท แอม จั๊สท แอ็ซยูมอิง)
That our hearts will never beat as one
(แดท เอ๊า ฮาร์ท วิล เน๊เฝ่อร์ บีท แอส วัน)
‘Cos it’s so hard for me to forget
(คอซ อิทซ โซ ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู ฟอร์เก๊ท)
All the plans and thoughts we said
(ออล เดอะ แพลน แซน ธอท วี เซ็ด)
I guess that’s why it hurt me when you said
(ไอ เกสส แด้ท วาย อิท เฮิร์ท มี เว็น ยู เซ็ด)
Hold on, be strong
(โฮลด์ ออน , บี สทรอง)
Move on, goodbye
(มู๊ฝ ออน , กู๊ดบาย)
Goodbye, goodbye
(กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)
You said
(ยู เซ็ด)
Hold on, be strong
(โฮลด์ ออน , บี สทรอง)
Move on, goodbye
(มู๊ฝ ออน , กู๊ดบาย)
I’ve tried, oh, I’ve cried
(แอฝ ทไร , โอ , แอฝ คราย)
But goodbye
(บั๊ท กู๊ดบาย)

Memories of you and me [baby] and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี [ เบ๊บี้ ] แอนด์)
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
I cry
(ไอ คราย)
[I cry]
([ ไอ คราย ])
Memories of you and me [memories] and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี [ เมรโมรี ] แอนด์)
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
Then why
(เด็น วาย)
[why my love]
([ วาย มาย ลัฝ ])

Oh, baby
(โอ , เบ๊บี้)
Taj [spoken]
(ทาจ [ ซโพเค็น ])
[memories we shared]
([ เมรโมรี วี แชร์ ])
Hey,
(เฮ ,)
It’s me again [that special times we had]
(อิทซ มี อะเกน [ แดท สเพ๊เชี่ยล ไทม์ วี แฮ็ด ])
You know, I’m not much of a talker
(ยู โนว์ , แอม น็อท มัช อ็อฝ อะ ทอกเคอ)
[and I was say goodbye]
([ แอนด์ ดาย วอส เซย์ กู๊ดบาย ])
But I just wanted to let you know
(บั๊ท ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เล็ท ยู โนว์)
That I think about you every day
(แดท ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
[memories we shared]
([ เมรโมรี วี แชร์ ])
Deep in my heart I still believe
(ดี๊พ อิน มาย ฮาร์ท ไอ สทิลล บีลี๊ฝ)
[that special times we had]
([ แดท สเพ๊เชี่ยล ไทม์ วี แฮ็ด ])
That there’ll be a time
(แดท เดอะเรล บี อะ ไทม์)
When we’re together again
(เว็น เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)
[and I was say goodbye]
([ แอนด์ ดาย วอส เซย์ กู๊ดบาย ])
I love you and I miss you
(ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ดาย มิซ ยู)
Tell me why it hurts
(เทลล มี วาย อิท เฮิร์ท)
When we still love each other
(เว็น วี สทิลล ลัฝ อีช อ๊อเธ่อร์)

Memories of you and me and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี แอนด์)
[goodbye my love]
([ กู๊ดบาย มาย ลัฝ ])
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
[goodbye my love]
([ กู๊ดบาย มาย ลัฝ ])
I cry
(ไอ คราย)
[goodbye, goodbye]
([ กู๊ดบาย , กู๊ดบาย ])
Memories of you and me and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี แอนด์)
[goodbye my love]
([ กู๊ดบาย มาย ลัฝ ])
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
[goodbye sweet], sweet love
([ กู๊ดบาย สวี้ท ] , สวี้ท ลัฝ)

Memories of you and me and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี แอนด์)
[tell me why we must]
([ เทลล มี วาย วี มัสท์ ])
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
[be this way]
([ บี ดิส เวย์ ])
I cry
(ไอ คราย)
Memories of you and me and
(เมรโมรี อ็อฝ ยู แอนด์ มี แอนด์)
[tell me why we must]
([ เทลล มี วาย วี มัสท์ ])
If this way was meant to be
(อิ๊ฟ ดิส เวย์ วอส เม็นท ทู บี)
[be this way]
([ บี ดิส เวย์ ])
Then goodbye my love
(เด็น กู๊ดบาย มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Memories คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น