เนื้อเพลง The Lazarus Heart คำอ่านไทย Sting

He looked beneath his shirt today
(ฮี ลุ๊ค บีนี๊ทร ฮิส เชิ๊ร์ท ทูเดย์)
There was a wound in his flesh so deep and wide
(แดร์ วอส ซา วูนด์ อิน ฮิส เฟลช โซ ดี๊พ แอนด์ ไวด์)
From the wound a lovely flower grew
(ฟรอม เดอะ วูนด์ อะ ลัฝลิ ฟล๊าวเว่อร์ กรู)
From somewhere deep inside
(ฟรอม ซัมแวร์ ดี๊พ อิ๊นไซด์)
He turned around to face his mother
(ฮี เทิร์น อะราวนฺดฺ ทู เฟซ ฮิส ม๊าเธ่อร์)
To show her the wound in his breast that burned like a brand
(ทู โชว์ เฮอ เดอะ วูนด์ อิน ฮิส บรี๊สทฺ แดท เบิร์น ไล๊ค เก แบรนดฺ)
But the sword that cut him open
(บั๊ท เดอะ ซ๊อร์ด แดท คัท ฮิม โอ๊เพ่น)
Was the sword in his mother’s hand
(วอส เดอะ ซ๊อร์ด อิน ฮิส ม๊าเธ่อร์ แฮนด์)

Every day another miracle
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ มิ๊ราเคิ่ล)
Only death will tear us apart
(โอ๊นลี่ เด้ท วิล เทียร์ อัซ อะพาร์ท)
To sacrifice a life for yours
(ทู แซ๊คริไฟซ์ อะ ไล๊ฟ ฟอร์ ยุร)
I’d be the blood of the Lazarus heart
(อาย บี เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แลสอะรัซ ฮาร์ท)
The blood of the Lazarus heart
(เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แลสอะรัซ ฮาร์ท)

Though the sword was his protection
(โธ เดอะ ซ๊อร์ด วอส ฮิส พโระเทคฌัน)
The wound itself would give him power
(เดอะ วูนด์ อิทเซลฟ เวิด กี๊ฝ ฮิม พ๊าวเว่อร์)
The power to remake himself at the time of his darkest hour
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู รีเมค ฮิมเซลฟ แอ็ท เดอะ ไทม์ อ็อฝ ฮิส ดาร์คเนท เอาเอ้อร์)
She said the wound would give him courage and pain
(ชี เซ็ด เดอะ วูนด์ เวิด กี๊ฝ ฮิม เค๊อเหรจ แอนด์ เพน)
The kind of pain that you can’t hide
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ เพน แดท ยู แค็นท ไฮด์)
From the wound a lovely flower grew
(ฟรอม เดอะ วูนด์ อะ ลัฝลิ ฟล๊าวเว่อร์ กรู)
From somewhere deep inside
(ฟรอม ซัมแวร์ ดี๊พ อิ๊นไซด์)

Every day another miracle
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ มิ๊ราเคิ่ล)
Only death will keep us apart
(โอ๊นลี่ เด้ท วิล คี๊พ อัซ อะพาร์ท)
To sacrifice a life for yours
(ทู แซ๊คริไฟซ์ อะ ไล๊ฟ ฟอร์ ยุร)
I’d be the blood of the Lazarus heart
(อาย บี เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แลสอะรัซ ฮาร์ท)
The blood of the Lazarus heart
(เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แลสอะรัซ ฮาร์ท)

Birds on the roof of my mother’s house
(เบิร์ด ออน เดอะ รู๊ฟ อ็อฝ มาย ม๊าเธ่อร์ เฮ้าส)
I’ve no stones that chase them away
(แอฝ โน สโทน แดท เชส เด็ม อะเวย์)
Birds on the roof of my mother’s house
(เบิร์ด ออน เดอะ รู๊ฟ อ็อฝ มาย ม๊าเธ่อร์ เฮ้าส)
Will sit on my roof some day
(วิล ซิท ออน มาย รู๊ฟ ซัม เดย์)
They fly at the window, they fly at the door
(เด ฟลาย แอ็ท เดอะ วิ๊นโด้ว , เด ฟลาย แอ็ท เดอะ ดอร์)
Where does she get the strength to fight them anymore
(แวร์ โด ชี เก็ท เดอะ ซทเร็งธ ทู ไฟ้ท เด็ม แอนนี่มอ)
She counts all her children as a shield against the pain
(ชี เค้าทํ ซอร์ เฮอ ชีลดเร็น แอส ซา ชีลด อะเก๊นสท เดอะ เพน)
Lifts her eyes to the sky like a flower in the rain
(ลิฟท เฮอ อาย ทู เดอะ สกาย ไล๊ค เก ฟล๊าวเว่อร์ อิน เดอะ เรน)

Every day another miracle
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อะน๊าเทร่อร์ มิ๊ราเคิ่ล)
Only death will keep us apart
(โอ๊นลี่ เด้ท วิล คี๊พ อัซ อะพาร์ท)
To sacrifice a life for yours
(ทู แซ๊คริไฟซ์ อะ ไล๊ฟ ฟอร์ ยุร)
I’d be the blood of the Lazarus heart
(อาย บี เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แลสอะรัซ ฮาร์ท)
The blood of the Lazarus heart
(เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ แลสอะรัซ ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Lazarus Heart คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น