เนื้อเพลง Sailing คำอ่านไทย Rod Stewart

I am sailing, I am sailing,
(ไอ แอ็ม เซลลิง , ไอ แอ็ม เซลลิง ,)
home again ‘cross the sea.
(โฮม อะเกน คร็อซ เดอะ ซี)
I am sailing, stormy waters,
(ไอ แอ็ม เซลลิง , ซทอมิ วอเทอะ ,)
to be near you, to be free.
(ทู บี เนีย ยู , ทู บี ฟรี)

I am flying, I am flying,
(ไอ แอ็ม ฟไลอิง , ไอ แอ็ม ฟไลอิง ,)
like a bird ‘cross the sky.
(ไลค เก เบิด คร็อซ เดอะ ซไค)
I am flying, passing high clouds,
(ไอ แอ็ม ฟไลอิง , พาซซิง ไฮ คเลาด ,)
to be with you, to be free.
(ทู บี วิฑ ยู , ทู บี ฟรี)

Can you hear me, can you hear me
(แค็น ยู เฮีย มี , แค็น ยู เฮีย มี)
thro’ the dark night, far away,
(ธรู เดอะ ดาค ไนท , ฟา อะเว ,)
I am dying, forever trying,
(ไอ แอ็ม ไดอิง , เฟาะเรฝเออะ ทไรอิง ,)
[adsense]
to be with you, who can say.
(ทู บี วิฑ ยู , ฮู แค็น เซ)

Can you hear me, can you hear me,
(แค็น ยู เฮีย มี , แค็น ยู เฮีย มี ,)
thro’ the dark night far away.
(ธรู เดอะ ดาค ไนท ฟา อะเว)
I am dying, forever trying,
(ไอ แอ็ม ไดอิง , เฟาะเรฝเออะ ทไรอิง ,)
to be with you, who can say.
(ทู บี วิฑ ยู , ฮู แค็น เซ)

We are sailing, we are sailing,
(วี อาร์ เซลลิง , วี อาร์ เซลลิง ,)
home again ‘cross the sea.
(โฮม อะเกน คร็อซ เดอะ ซี)
We are sailing stormy waters,
(วี อาร์ เซลลิง ซทอมิ วอเทอะ ,)
to be near you, to be free.
(ทู บี เนีย ยู , ทู บี ฟรี)

Oh Lord, to be near you, to be free.
(โอ ลอด , ทู บี เนีย ยู , ทู บี ฟรี)
Oh Lord, to be near you, to be free,
(โอ ลอด , ทู บี เนีย ยู , ทู บี ฟรี ,)
Oh Lord.
(โอ ลอด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sailing คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น