เนื้อเพลง American Baby คำอ่านไทย Dave Matthews Band

If these walls came crumbling down,
(อิ๊ฟ ฑิส วอลล์ เคม ครัมบิง เดาน ,)
Fell so hard to make us lose our faith,
(เฟ็ล โซ ฮาร์ด ทู เม้ค อัซ ลู้ส เอ๊า เฟท ,)
From what’s left you’d figure it out,
(ฟรอม ว๊อท เล๊ฟท ยูต ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท ,)
Still make lemonade taste like a sunny day,
(สทิลล เม้ค เลมะเนด เท๊ซท ไล๊ค เก ซันนิ เดย์ ,)

Stay, beautiful baby,
(สเทย์ , บยูทิฟุล เบ๊บี้ ,)
I hope you stay, American baby
(ไอ โฮพ ยู สเทย์ , อะเมริแค็น เบ๊บี้)
American baby,
(อะเมริแค็น เบ๊บี้ ,)

Nobody’s laughing now,
(โนบอดี้ ลาฟอิง นาว ,)
Gods grace lost and the devil is proud,
(ก๊อด เกร๊ซ ล็อซท แอนด์ เดอะ เด๊ฝิ้ล อีส พเราด ,)
But I’ve been walking for a thousand miles,
(บั๊ท แอฝ บีน วอคกิง ฟอร์ รา เธ๊าซั่นด ไมล ,)
One last time I could see you smile,
(วัน ล๊าสท ไทม์ ไอ เคิด ซี ยู สไมล์ ,)

I, I, hold, hold on to you,
(ไอ , ไอ , โฮลด์ , โฮลด์ ออน ทู ยู ,)
You bring me hope,
(ยู บริง มี โฮพ ,)
I’ll see you soon,
(แอล ซี ยู ซูน ,)
And if I don’t see you,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ซี ยู ,)
I’m afraid we’ve lost the way
(แอม อะเฟรด หวีบ ล็อซท เดอะ เวย์)

Stay, beautiful baby,
(สเทย์ , บยูทิฟุล เบ๊บี้ ,)
I hope you stay, American baby
(ไอ โฮพ ยู สเทย์ , อะเมริแค็น เบ๊บี้)
American baby [2x]
(อะเมริแค็น เบ๊บี้ [ 2x ])

I hold on, to you, you lift me up
(ไอ โฮลด์ ออน , ทู ยู , ยู ลิฟท มี อั๊พ)
And always will,
(แอนด์ ออลเว วิล ,)
I see you in life,
(ไอ ซี ยู อิน ไล๊ฟ ,)
Hope I don’t get left behind,
(โฮพ ไอ ด้อนท์ เก็ท เล๊ฟท บีฮายน์ ,)

I, I, hold, hold on to you,
(ไอ , ไอ , โฮลด์ , โฮลด์ ออน ทู ยู ,)
You bring me hope,
(ยู บริง มี โฮพ ,)
I’ll see you soon,
(แอล ซี ยู ซูน ,)
And if I don’t see you,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ซี ยู ,)
I’m afraid we’ve lost the way
(แอม อะเฟรด หวีบ ล็อซท เดอะ เวย์)

Stay, beautiful baby,
(สเทย์ , บยูทิฟุล เบ๊บี้ ,)
I hope you stay, American baby,
(ไอ โฮพ ยู สเทย์ , อะเมริแค็น เบ๊บี้ ,)
I hope you stay, beautiful baby,
(ไอ โฮพ ยู สเทย์ , บยูทิฟุล เบ๊บี้ ,)
I hope you stay, American baby,
(ไอ โฮพ ยู สเทย์ , อะเมริแค็น เบ๊บี้ ,)
American baby [2x]
(อะเมริแค็น เบ๊บี้ [ 2x ])
Stay, American baby
(สเทย์ , อะเมริแค็น เบ๊บี้)
Beautiful,
(บยูทิฟุล ,)

Nobody’s laughing now,
(โนบอดี้ ลาฟอิง นาว ,)
Cause you could always make me laugh out loud,
(ค๊อส ยู เคิด ออลเว เม้ค มี ล๊าฟ เอ๊าท เลาด ,)
Stay, American baby
(สเทย์ , อะเมริแค็น เบ๊บี้)
American baby,
(อะเมริแค็น เบ๊บี้ ,)
Stay, American baby,
(สเทย์ , อะเมริแค็น เบ๊บี้ ,)
American baby
(อะเมริแค็น เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Baby คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น