เนื้อเพลง Wait for You คำอ่านไทย Elliott Yamin

I never felt nothing in the world like this before
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท นัธอิง อิน เดอะ เวิลด ไลค ที บิโฟ)
Now I’m missing you, and I’m wishing you would come back through my door
(เนา แอม มีซซิง ยู , แอ็นด แอม วิชชิ้ง ยู วูด คัม แบ็ค ธรู ไม โด)
Oh, why did you have to go?
(โอ , ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู โก)
You could have let me know
(ยู คูด แฮ็ฝ เล็ท มี โน)
So now I’m all alone
(โซ เนา แอม ออล อะโลน)

Girl, you could have stayed but you wouldn’t give me a chance
(เกิล , ยู คูด แฮ็ฝ ซเท บัท ยู วูดดึ่น กิฝ มี อะ ชานซ)
With you not around, it’s a little bit more than I can stand
(วิฑ ยู น็อท อะเรานด , อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม แฑ็น นาย แค็น ซแท็นด)
Oh, and all my tears, they
(โอ , แอ็นด ออล ไม เทีย , เฑ)
Keep runnin’ down my face
(คีพ รูนนิน เดาน ไม เฟซ)
Why did you turn away?
(ฮไว ดิด ยู เทิน อะเว)

So why does your pride make you run and hide?
(โซ ฮไว โด ยุร พไรด เมค ยู รัน แอ็นด ไฮด)
Are you that afraid of me?
(อาร์ ยู แดท อัฟเรด อ็อฝ มี)
But I know it’s a lie what you keep inside
(บัท ไอ โน อิทซ ซา ไล ฮว็อท ยู คีพ อีนไซด)
This is not how you want it to be
(ที ซิส น็อท เฮา ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So, baby, I will wait for you
(โซ , เบบิ , ไอ วิล เวท ฟอ ยู)
‘Cause I don’t know what else I can do
(คอส ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท เอ็ลซ ไอ แค็น ดู)
Don’t tell me I ran out of time
(ด้อนท์ เท็ล มี ไอ แร็น เอาท อ็อฝ ไทม)
If it takes the rest of my life
(อิฟ อิท เทค เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Baby, I will wait for you
(เบบิ , ไอ วิล เวท ฟอ ยู)
If you think I’m fine it just ain’t true
(อิฟ ยู ธิงค แอม ไฟน อิท จัซท เอน ทรู)
I really need you in my life
(ไอ ริแอ็ลลิ เน ยู อิน ไม ไลฟ)
No matter what I have to do
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
I’ll wait for you
(อิล เวท ฟอ ยู)

Been a long time since you called me
(บีน อะ ล็อง ไทม ซินซ ยู คอล มี)
[How could you forget about me?]
([ เฮา คูด ยู เฟาะเกท อะเบาท มี ])
You gotta be feeling crazy
(ยู กอททะ บี ฟีลอิง คเรสิ)
[adsense]
How can you walk away
(เฮา แค็น ยู วอค อะเว)
[When] everything stays the same?
([ ฮเว็น ] เอ๊วี่ติง ซเท เดอะ เซม)
I just can’t do it, baby
(ไอ จัซท แค็นท ดู อิท , เบบิ)

What will it take to make you come back?
(ฮว็อท วิล อิท เทค ทู เมค ยู คัม แบ็ค)
Girl, I told you what it is, and it just ain’t like that
(เกิล , ไอ โทลด ยู ฮว็อท ดิธ อีส , แอ็นด ดิท จัซท เอน ไลค แดท)
Why can’t you look at me?
(ฮไว แค็นท ยู ลุค แกท มี)
You’re still in love with me
(ยัวร์ ซทิล อิน ลัฝ วิฑ มี)
Don’t leave me crying
(ด้อนท์ ลีฝ มี คไรอิง)

Baby, why can’t we just, just start over again
(เบบิ , ฮไว แค็นท วี จัซท , จัซท ซทาท โอเฝอะ อะเกน)
Get it back to the way it was?
(เก็ท ดิธ แบ็ค ทู เดอะ เว อิท วอส)
If you give me a chance, I can love you right
(อิฟ ยู กิฝ มี อะ ชานซ , ไอ แค็น ลัฝ ยู ไรท)
But you’re telling me it won’t be enough
(บัท ยัวร์ เทลลิง มี อิท ว็อนท บี อินัฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

So why does your pride make you run and hide?
(โซ ฮไว โด ยุร พไรด เมค ยู รัน แอ็นด ไฮด)
Are you that afraid of me?
(อาร์ ยู แดท อัฟเรด อ็อฝ มี)
But I know it’s a lie what you’re keeping inside
(บัท ไอ โน อิทซ ซา ไล ฮว็อท ยัวร์ คีพอิง อีนไซด)
That is not how you want it to be
(แดท อีส น็อท เฮา ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)

Baby, I will wait for you
(เบบิ , ไอ วิล เวท ฟอ ยู)
Oh
(โอ)
Baby, I will wait for you
(เบบิ , ไอ วิล เวท ฟอ ยู)
If it’s the last thing I do
(อิฟ อิทซ เดอะ ลาซท ธิง ไอ ดู)

Baby, I will wait for you
(เบบิ , ไอ วิล เวท ฟอ ยู)
‘Cause I don’t know what else I can do
(คอส ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท เอ็ลซ ไอ แค็น ดู)
Don’t tell me I ran out of time
(ด้อนท์ เท็ล มี ไอ แร็น เอาท อ็อฝ ไทม)
If it takes the rest of my life
(อิฟ อิท เทค เดอะ เร็ซท อ็อฝ ไม ไลฟ)
Baby, I will wait for you
(เบบิ , ไอ วิล เวท ฟอ ยู)
If you think I find it just ain’t true
(อิฟ ยู ธิงค ไอ ไฟนด ดิท จัซท เอน ทรู)
I really need you in my life
(ไอ ริแอ็ลลิ เน ยู อิน ไม ไลฟ)
No matter what I have to do
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
I’ll wait for you
(อิล เวท ฟอ ยู)

I’ll be waiting
(อิล บี เวททิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait for You คำอ่านไทย Elliott Yamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น